herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2013 rok 2013-08-09 14:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-08-05 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/13 w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-08-05 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-05 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Firmy KAM-KAR s.c. K. Sławnicka, K. Turowska z siedzibą Biały Bór k/Grudziądza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2013-08-05 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2012 rok 2013-07-01 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 29824 na rzecz Skarbu Państwa 2013-08-05 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/13 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki 2013-06-26 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-06-26 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2013-06-26 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kopernika, zabudowanej kontenerem telekomunikacyjnym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-25 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-06-25 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-25 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej 5, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-25 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-06-25 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/13 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Wojewódzkiego Święta Policji w Grudziądzu w dniu 26 lipca 2013. 2013-06-26 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-25 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2013-06-25 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2013-06-25 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2013-06-25 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/13 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2013-07-01 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/13 w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-06-25 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-25 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018020/6 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-06-25 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2013-06-13 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-06-13 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2013-06-25 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-06-13 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/13 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-06-26 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-06-13 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/13 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2013-06-25 13:21