herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 83/23 w sprawie w upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR  83/2023

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  6 lutego 2023 r.

 

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw

z zakresu administracji publicznej

 

Na podstawie art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 268a Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią  Izabelę FIJAŁKOWSKĄ – kierownika Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych,  uzgodnień i zaświadczeń w zakresie kompetencji i zadań określonych w § 1 Porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Grudziądza w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające we właściwości Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam  na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 4. Cofam upoważnienie udzielone pismem znak: OR-I.0113.576/10 z dnia 21 listopada 2011 r.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2023 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kamińska 15-02-2023 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kamińska 06-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-05-2023 06:50