herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Modernizacja budynku C Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 2020-12-30 12:46 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt III 2020-12-28 18:46 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt II 2020-12-28 18:33 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu 2020-12-03 11:57 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo - tramwajowych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-11-24 13:24 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2021 2020-11-10 10:50 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu 2020-10-28 12:58 Po terminie składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz (sektory: I, II, III, IV i V) 2020-10-21 13:42 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2020-10-20 13:21 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 2020-10-09 08:10 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy 2020-10-07 08:17 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy 2020-09-10 10:40 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI 2020-08-28 09:05 Po terminie składania ofert
Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 2020-08-24 14:05 Po terminie składania ofert
Prace konserwatorskie elewacji zachodniej spichlerza nr 45 2020-08-13 08:51 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2020-08-12 09:25 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI 2020-06-08 10:06 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz 2020-05-27 10:00 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo-tramwajowych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2020-05-27 09:41 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz 2020-05-25 11:32 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu 2020-04-17 11:52 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz 2020-04-09 10:32 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy naukowych na potrzeby laboratoriów dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz 2020-04-08 14:29 Po terminie składania ofert
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury 2020-03-11 10:54 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2020-02-26 15:25 Po terminie składania ofert
Dostawa urządzeń multimedialnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz 2020-02-24 11:03 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz 2020-02-17 09:20 Po terminie składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz 2020-02-13 11:05 Po terminie składania ofert
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury 2020-02-07 07:37 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Spichrzowej 57 w Grudziądzu na cele społeczne w ramach zadania Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne 2020-02-03 14:06 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2020-01-21 15:58 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 2019-12-04 11:09 Po terminie składania ofert
Wyminana pokrycia dachowego i naprawa elewacji spichlerza nr 45 2019-11-06 09:11 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 2019-10-29 10:49 Po terminie składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz 2019-10-23 14:30 Po terminie składania ofert
Modernizacja toru żużlowego dla potrzeb licencyjnych 2019-10-18 08:54 Po terminie składania ofert
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu 2019-10-10 08:11 Po terminie składania ofert
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 2019-09-30 14:06 Po terminie składania ofert
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap 2019-09-30 13:22 Po terminie składania ofert
Remont budynku zaplecza i wolnostojącego budynku sanitariatów Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu oraz remont zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu 2019-09-03 09:14 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu wraz z dostawą wyposażenia ED/29/2018 2019-08-22 15:08 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - część II" 2019-07-30 16:24 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - część III" 2019-07-19 13:19 Po terminie składania ofert
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" 2019-07-16 13:22 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - część II" 2019-07-11 12:46 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 2019-06-28 10:00 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami 2019-05-07 14:57 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków: I Liceum Ogólnokształcącego, sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - Etap II" FE/5/2017 2019-04-30 10:53 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II 2019-04-26 09:22 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ III" 2019-04-24 11:17 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami 2019-04-08 15:02 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ III" 2019-03-15 10:18 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" 2019-03-15 09:51 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000,00 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu miasta Grudziądza 2019-02-06 15:35 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ I" 2018-12-11 16:01 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" 2018-12-06 14:55 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO 2018-11-30 09:21 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu 2018-10-11 11:11 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu" 2018-08-30 10:50 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza - etap II" 2018-08-01 12:41 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" 2018-07-05 15:09 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I 2018-05-17 14:52 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-05-02 10:36 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt II, III 2018-04-14 11:46 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV, VI 2018-03-31 10:13 Po terminie składania ofert
Docieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 32 w ramach zadania "Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 32-36 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu" OR/7/2018 2018-03-28 10:39 Po terminie składania ofert
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz 2018-03-14 15:04 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokości 20 000 000,00 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu miasta Grudziądza 2018-01-09 11:57 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy-miasto Grudziądz 2017-12-29 13:10 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy-miasto Grudziądz 2017-12-14 14:59 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO 2017-12-07 13:07 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy-miasto Grudziądz 2017-12-06 10:56 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2017-10-21 10:37 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap II FE/5/2017 2017-10-13 13:01 Po terminie składania ofert
Prace remontowo adaptacyjne zespołu budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" FE/3/2017 2017-10-06 07:58 Po terminie składania ofert
Remont budynku Klubu Wioślarskiego "Wisła" w Grudziądzu 2017-09-20 09:55 Po terminie składania ofert
Prace remontowo adaptacyjne zespołu budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" FE/3/2017 2017-09-07 14:23 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap II" FE/5/2017 2017-09-07 13:56 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków: Liceum Ogólnokształcącego nr 1, sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1, Liceum Ogólnokształcącego nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap II GN/8/2016 2017-08-03 15:19 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane polegające na naprawie i konserwacji więźby dachowej oraz wymianie części okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 2017-07-27 15:28 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt V 2017-07-07 13:18 Po terminie składania ofert
Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Kasprowicza 4 w Grudziądzu 2017-07-03 13:21 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV, VII 2017-06-14 16:02 Po terminie składania ofert
Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2017-05-17 15:17 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt II, III, IV, V, VII 2017-05-03 09:21 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków: Biblioteki Miejskiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych, Domu Pomocy Społecznej w zakresie zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap I FE/1/2017 2017-04-10 14:15 Po terminie składania ofert
Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądza 2017-03-31 11:43 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO 2016-12-14 12:42 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie - miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30000000,00 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej 2016-12-02 13:14 Po terminie składania ofert
Modernizacja stadionu żużlowego - IV etap w ramach zadania "Wykonanie oświetlenia i modernizacji stadionu żużlowego GTŻ (KS/2/2008/KS) 2016-11-21 15:25 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt nr I 2016-04-14 11:56 Po terminie składania ofert
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Grudziądza 2016-04-12 15:51 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy-miasto Grudziądz 2016-04-08 10:59 Po terminie składania ofert
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Droga Mazurska w Grudziądzu 2016-03-30 08:31 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2017-2019 2016-03-16 13:22 Po terminie składania ofert
Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Waryńskiego 32-36 - II etap (w zakresie wykonania szybu windy wraz z dostawą i montażem dźwigu) 2016-03-01 12:37 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO 2015-11-17 11:14 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 20.000.000,00 zł na zasadach odnawialnej linii kredytowej 2015-11-10 11:04 Po terminie składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2015 2015-10-05 13:44 Po terminie składania ofert
Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2015 2015-10-05 12:34 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy-miasto Grudziądz 2015-09-26 11:56 Po terminie składania ofert
Modernizacja stadionu żużlowego - III etap 2015-08-06 11:11 Po terminie składania ofert
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza w latach 2016 -2018 zgodnie z planem urządzania lasów 2015-07-29 10:36 Po terminie składania ofert
Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Waryńskiego 32-36 - UNIEWAŻNIENIE 2015-07-01 07:59 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy-miasto Grudziądz - UNIEWAŻNIENIE 2015-06-06 09:18 Po terminie składania ofert
Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Waryńskiego 32-36 - UNIEWAŻNIENIE 2015-05-08 14:22 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasto Grudziądz 2015-05-05 11:19 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasto Grudziądz - U N I E W A Ż N I E N I E 2015-04-21 10:21 Po terminie składania ofert
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Grudziądza 2015-04-09 15:05 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasto Grudziądz - U N I E W A Ż N I E N I E 2015-04-08 11:06 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy-miasto Grudziądz - UNIEWAŻNIENIE 2015-04-04 09:13 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2015-04-03 10:33 Po terminie składania ofert
Modernizacja i dostosowanie basenu w obiekcie sportowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Grudziądzu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 2015-03-30 13:22 Po terminie składania ofert
Rozbudowa Bazy Edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu 2015-03-25 11:55 Po terminie składania ofert
Wyposażenie pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych oraz pracowni technicznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach 2015-03-17 11:04 Po terminie składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu - w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu 2015-03-06 10:25 Po terminie składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu - w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu - U N I E W A Ż N I E N I E 2015-01-23 13:48 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO 2014-12-30 10:05 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO - U N I E W A Ż N I E N I E 2014-12-11 11:56 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wybudowane oświetlenia boiska głównego 2014-11-27 13:06 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 20.000.000,00 zł na zasadach odnawialnej linii kredytowej 2014-11-20 10:30 Po terminie składania ofert
Świadczenie dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2014-10-16 11:13 Po terminie składania ofert
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - monitoring osiedli: Tarpno, Kopernika, Lotnisko, Rządz i Strzemięcin (GBO 2014) 2014-10-13 09:24 Po terminie składania ofert
Modernizacja placu parkingowego na targowisko w Mniszku 2014-09-11 09:39 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 2014-09-02 09:18 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu 2014-08-29 09:17 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków oświatowych - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na stolarkę drzwiową i okienną PCV 2014-08-20 08:40 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach - Część I. Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu 2014-07-23 11:46 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie - miasto Grudziądz kredytu długoterminowego w wysokości 70.000.000,00 2014-07-16 09:09 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach - Część III. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych 2014-07-11 15:11 Po terminie składania ofert
Urządzenie terenowych stanowisk kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2014-07-10 09:09 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" - Część VI. Zajęcia specjalistyczne przygotowujące do wejścia na rynek pracy dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Rolniczych 2014-07-09 14:23 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego w Grudziądzu 2014-06-27 10:05 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach - Część V. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęcia z pedagogiem i psychologiem dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych 2014-06-13 13:43 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" - Część IV. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych 2014-06-06 11:31 Po terminie składania ofert
Modernizacja stadionu żużlowego - II etap 2014-05-23 09:39 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt nr I 2014-05-13 14:53 Po terminie składania ofert
Wykonywanie planowych zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza w latach 2014 - 2015 zgodnie z zapisami planu urządzania lasów 2014-05-12 10:11 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 2014-05-09 10:16 Po terminie składania ofert
Modernizacja stadionu żużlowego - II etap - UNIEWAŻNIENIE 2014-04-28 08:18 Po terminie składania ofert
Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 2014-04-17 13:35 Po terminie składania ofert
Modernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 - UNIEWAŻNIENIE 2014-04-14 10:11 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach - Część III. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych 2014-04-04 15:38 Po terminie składania ofert
Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia na stadionie GKS Olimpia 2014-04-01 08:32 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach - Część II. Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2014-03-28 14:58 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" - Część I. Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu 2014-03-26 14:24 Po terminie składania ofert
Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2014-2016 oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2014-03-18 08:11 Po terminie składania ofert
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądza 2014-03-13 13:26 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w sześciu zespołach szkół zawodowych w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" 2014-02-25 11:54 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo - tramwajowych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-02-17 11:57 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta Grudziądza 2014-01-29 14:04 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu 2014-01-29 10:53 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno-kartograficznej 2014-01-28 15:17 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na 2014 rok 2014-01-21 15:19 Po terminie składania ofert
Sporządzanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych 2014-01-17 11:47 Po terminie składania ofert
Montaż kamer i przebudowa budynku w ramach projektu Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap Monitoring Starego Miasta 2013-12-23 13:28 Po terminie składania ofert
Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-12-12 09:54 Po terminie składania ofert
Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO 2013-12-10 11:01 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi ochrony mienia dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-11-13 10:31 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego w wysokości 20.000.000 zł na zasadach odnawialnej linii kredytowej 2013-11-07 10:13 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015 2013-10-28 11:38 Po terminie składania ofert
Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliwa do pojazdów służbowych eksploatowanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2013-10-11 08:04 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostek organizacyjnych na lata 2014-2016 2013-10-02 09:29 Po terminie składania ofert
Modernizacja hali sportowej - uszczelnienie dachu U N I E W A Ż N I E N I E 2013-09-26 10:06 Po terminie składania ofert
Remont z przebudową byłego budynku biurowego Stomil w Grudziądzu 2013-08-30 09:26 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - dostawa materiałów budowlanych 2013-08-29 14:37 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - dostawa materiałów budowlanych-UNIEWAŻNIENIE 2013-08-14 09:35 Po terminie składania ofert
Świadczenie dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2013-08-05 09:09 Po terminie składania ofert
Modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych (łazienek) w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymiana podłogi na antypoślizgową w ciągach komunikacyjnych - korytarzach w budynku szkoły i Ośrodka 2013-07-19 10:00 Po terminie składania ofert
Modernizacja hali sportowej U N I E W A Z N I E N I E 2013-07-18 13:59 Po terminie składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po restauracji Ratuszowa na cele biurowe w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu 2013-07-15 08:39 Po terminie składania ofert
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu 2013-07-12 10:43 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Grudziądzu 2013-07-11 13:05 Po terminie składania ofert
Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - UNIEWAŻNIENIE 2013-07-09 09:37 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE PLANOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA W LATACH 2014 - 2015 ZGODNIE Z ZAPISAMI PLANU URZĄDZANIA LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA - U N I E W A Ż N I E N I E 2013-07-03 10:03 Po terminie składania ofert
Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 7 - dostawa materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji obiektu 2013-06-18 08:27 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap II - dostawa materiałów budowlanych 2013-06-11 09:55 Po terminie składania ofert
Budowa budynku Centrali Nadzoru Ruchu przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu 2013-06-03 09:52 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Grudziądzu U N I E W A Ż N I E N I E 2013-05-28 10:35 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenami kolejowymi w Grudziądzu 2013-05-20 09:40 Po terminie składania ofert
Konserwacja bieżąca - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądza 2013-05-16 09:41 Po terminie składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po restauracji Ratuszowa na cele biurowe w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu - U N I E W A Ż N I E N I E 2013-05-14 15:22 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000 zł 2013-04-26 11:17 Po terminie składania ofert
Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu 2013-04-22 14:19 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy-miasto Grudziądz 2013-04-12 13:00 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Grudziądzu U N I E W A Ż N I E N I E 2013-04-12 10:24 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap II - dostawa materiałów budowlanych 2013-04-09 10:35 Po terminie składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po restauracji Ratuszowa na cele biurowe w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu - U N I E W A Ż N I E N I E 2013-04-08 09:43 Po terminie składania ofert
Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury 2013-03-25 14:14 Po terminie składania ofert
Budowa skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu 2013-03-22 12:21 Po terminie składania ofert
Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-03-22 10:24 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2013-03-21 09:53 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu crossover 2013-03-19 14:13 Po terminie składania ofert
Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 2 2013-03-13 11:42 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasto Grudziądz 2013-03-07 09:25 Po terminie składania ofert
Dostawa Samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Grudziądzu U N I E W A Ż N I E N I E 2013-03-06 11:52 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu osobowego typu crossover - U N I E W A Ż N I E N I E 2013-02-19 08:32 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem, niezbędnego do wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2013-01-30 09:26 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej 2013-01-25 10:58 Po terminie składania ofert
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU NA 2013 ROK 2013-01-23 09:23 Po terminie składania ofert
Sporządzanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych 2013-01-18 09:22 Po terminie składania ofert
Wykonanie instalacji sygnalizacji i automatyki pożarowej SAP w budynkach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 i Spichrze 2013-01-18 08:59 Po terminie składania ofert
USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWCJI OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA MIASTEM - SYSTEM OTAGO 2012-12-03 11:47 Po terminie składania ofert
Dostawa 14 wiat przystankowych dla gminy - miasto Grudziądz 2012-11-28 09:42 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000 PLN 2012-11-08 09:39 Po terminie składania ofert
Wytwarzanie i dostawa druków biletów komunikacji publicznej 2012-11-07 10:05 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostek organizacyjnych na rok 2013 2012-10-31 15:28 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenami pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2012-10-16 08:53 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo - tramwajowych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-10-09 15:26 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych - wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV 2012-10-02 15:28 Po terminie składania ofert
Wymiana nawierzchni i izolacji części dziedzińca nad kotłownią Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2012-08-22 09:38 Po terminie składania ofert
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza-Przebudowa pracowni obróbki mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2012-08-13 11:05 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu 2012-08-01 09:32 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych - dostawa materiałów budowlanych 2012-07-26 11:41 Po terminie składania ofert
Przebudowa zaplecza żywieniowego wraz z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu 2012-07-11 08:46 Po terminie składania ofert
Wykonywanie planowych zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza w latach 2012 - 2013 zgodnie z zapisami planu urządzania Lasów Komunalnych miasta Grudziądza 2012-07-02 13:56 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych - dostawa materiałów budowlanych 2012-06-20 11:02 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasto Grudziądz 2012-06-05 09:08 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na stolarkę drzwiową i okienną PCV 2012-05-28 13:00 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu długoterminowego w wysokości 36.000.000,00 zł 2012-05-25 10:53 Po terminie składania ofert
Wymiana sufitu podwieszanego w budynku stołówki Zespołu Placówek Młodzieżowych BURSA w Grudziądzu 2012-05-22 15:35 Po terminie składania ofert
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Fortecznej w Grudziądzu 2012-05-21 10:42 Po terminie składania ofert
Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu 2012-05-11 09:09 Po terminie składania ofert
Wykonywanie planowanych zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza w latach 2012 - 2013 zgodnie z zapisami planu urządzania Lasów Komunalnych miasta Grudziądza - U N I E W A Ż N I E N I E 2012-05-09 13:58 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od przejazdu PKP do granic miasta 2012-04-25 09:32 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze Miasta Grudziądza - obiekt nr I 2012-04-25 09:21 Po terminie składania ofert
Budowa zadaszenia trybuny głównej (pozostałej części) stadionu GKS Olimpia 2012-04-25 09:13 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2012-04-17 13:54 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE I KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE MIASTA GRUDZIĄDZA - U N I E W A Ż N I E N I E 2012-03-12 10:36 Po terminie składania ofert
Opracowanie strategii promocji marki oraz identyfikacji wizualnej Grudziądza na lata 2012-2017 2012-03-05 12:31 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno-kartograficznej 2012-02-17 09:34 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 20.000.000,00 zł 2012-02-17 09:04 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług prawniczych polegających na stałej obsłudze prawnej gminy-miasto Grudziądz 2012-02-10 15:01 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu 2012-02-10 09:24 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2012-02-09 11:36 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na 2012 r. 2012-02-01 10:33 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania p[rzestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej w Grudziądzu 2012-01-30 08:52 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia stadionu żużlowego w Grudziądzu 2011-12-13 08:55 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostek organizacyjnych na rok 2012 2011-12-07 13:38 Po terminie składania ofert
Roboty remontowo-budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia biurowego na archiwum zasobów geodezyjnych i kartograficznych w budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - UNIEWAŻNIONY 2011-11-23 14:51 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu długoterminowego w wysokości 25.000.000,00 zł 2011-11-21 11:25 Po terminie składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu, do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły 2011-11-21 09:39 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Miejski w Grudziądzu 2011-11-14 10:44 Po terminie składania ofert
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu, działka nr 1/2 obręb 45 - U N I E W A Z N I E N I E 2011-10-13 14:02 Po terminie składania ofert
Wymiana drzwi balkonowych na okna oddymiające z instalacją systemu oddymiania korytarzy w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych BURSA w Grudziądzu 2011-10-04 10:30 Po terminie składania ofert
Sporządzenie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych 2011-10-04 10:10 Po terminie składania ofert
Wymiana drzwi balkonowych na okna oddymiające z instalacją systemu oddymiania korytarzy w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych BURSA w Grudziądzu U N I E W A Ż N I E N I E 2011-08-26 14:24 Po terminie składania ofert
Zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenie gminy-miasto Grudziądz 2011-08-12 12:01 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 2011-07-21 09:41 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły. 2011-07-20 09:11 Po terminie składania ofert
Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 237 pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w ramach realizacji projektu "Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku" 2011-07-13 14:30 Po terminie składania ofert
Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 (Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowa Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu - od ul. Droga Łąkowa do węzła "Grudziądz" autostrady A1 2011-07-01 11:23 Po terminie składania ofert
Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu U N I E W A Ż N I E N I E 2011-07-01 11:04 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego UNIEWAŻNIONY 2011-06-30 12:09 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy-miasto Grudziądz 2011-06-20 15:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2011-06-10 12:00 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Grudziądza w 2011 roku 2011-06-03 13:44 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi ochrony mienia Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2011-06-03 12:02 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie - miasto Grudziądz kredytu długoterminowego i kredytu krótkoterminowego 2011-05-26 09:25 Po terminie składania ofert
Przygotowanie, realizacja i koordynacja spójnej kampanii promocyjnej i Public Relations Projektu pn. "Grudziądz - miasto otwarte dla biznesu" 2011-05-17 14:51 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2011-05-11 14:19 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej w byłym budynku biurowym STOMIL w Grudziądzu 2011-05-05 10:49 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. ETAP II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły - UNIEWAŻNIENIE 2011-04-16 09:29 Po terminie składania ofert
Zakup maszyny pojazdu bazowego do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych 2011-04-15 09:14 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 2011-04-12 12:05 Po terminie składania ofert
Budowa Zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej - GSIP 2011-03-30 09:24 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej 2011-03-21 15:02 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2011-03-18 10:31 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na 2011 r. 2011-03-14 12:50 Po terminie składania ofert
Zakup maszyny - pojazdu bazowego do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych 2011-03-10 10:34 Po terminie składania ofert
Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Grudziądzu przy ul. Fortecznej 29 2011-02-23 12:19 Po terminie składania ofert
Budowa kompleksu sportowego Orlik - Rządz, ul. Czarnieckiego, Mniszek. 2011-02-03 09:50 Po terminie składania ofert
Wykonanie instalacji systemu iluminacji świetlnej wybranych obiektów Starego Miasta w Grudziądzu 2011-01-04 12:57 Po terminie składania ofert
Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników 2010-12-30 13:34 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 14.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. 2010-11-09 09:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2010-10-27 12:45 Po terminie składania ofert
Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów oraz przebudowa c.o. w byłym budynku biurowym STOMIL w Grudziądzu 2010-09-30 14:11 Po terminie składania ofert
Archiwizacja dokumentów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z pozyskaniem metadanych 2010-09-28 13:43 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Zachodnią a ul. Południową 2010-09-23 12:23 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na PCV 2010-09-21 14:40 Po terminie składania ofert
Przebudowa instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2010-09-20 12:22 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych 2010-09-20 12:00 Po terminie składania ofert
Wyłonienie nauczycieli logopedów prowadzących zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 2010-09-02 12:53 Po terminie składania ofert
REMONT TOALET W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU 2010-09-01 09:10 Po terminie składania ofert
Częściowa rekonstrukcja murów zamku krzyżackiego na Górze Zamkowej w Grudziądzu 2010-07-27 14:33 Po terminie składania ofert
Remont kapitalny dachu budynku CK TEATR w Grudziądzu 2010-07-20 15:36 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej p.n. Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu 2010-07-09 15:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego pod nazwą "Rów Policyjny" w Grudziądzu 2010-07-06 13:05 Po terminie składania ofert
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz długoterminowego kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 50.000.000,00 zł 2010-06-28 14:54 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 na O/M Strzemięcin, ul. Korczaka 23 w Grudziądzu 2010-06-24 15:26 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie określania wartości nieruchomości 2010-06-21 09:31 Po terminie składania ofert
Wyłonienie Koordynatora Projektu pt. Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku 2010-06-16 15:26 Po terminie składania ofert
Wyłonienie Eksperta ds. Szkoleń i Wdrażania Systemów w ramach projektu Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku 2010-06-15 15:27 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych 2010-06-14 13:33 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego systemu EEG Biofeedback służącego do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży 2010-06-10 15:25 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych i klocków dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). 2010-06-02 15:22 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych i klocków dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) 2010-05-24 08:00 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2010-05-10 10:47 Po terminie składania ofert
Rozbiórka budynków po szpitalu ul. Sikorskiego 2010-04-29 10:24 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych, klocków i zabawek dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat 2010-04-13 10:57 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Wewnętrzne obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich 2010-04-08 13:51 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn: Częściowa rekonstrukcja murów zamku krzyżackiego na Górze Zamkowej w Grudziądzu 2010-04-07 15:08 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową 2010-04-06 11:08 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ZESPOŁU POKLASZTORNEGO (GMACH GŁÓWNY MUZEUM, PAŁAC OPATEK, KOŚCIÓŁ P.W. DUCHA ŚWIĘTEGO). 2010-04-06 09:32 Po terminie składania ofert
Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu 2010-04-02 11:47 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 2010-04-01 14:25 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta Grudziądza 2010-03-31 10:48 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w 2010 r. 2010-02-12 12:31 Po terminie składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ul. Hallera na odcinku od ulicy Droga Łąkowa do ulicy Solidarności oraz wiaduktu nad torami PKP i ulicą Droga Łąkowa w ciągu ulicy Hallera w Grudziądzu. 2010-02-08 10:06 Po terminie składania ofert
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 na terenie ZSO nr 2 w Grudziądzu przy ul. Sobieskiego 12 2010-01-28 08:47 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta 2010-01-22 10:43 Po terminie składania ofert
Wykonanie planowych zadań gospodarczych z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza w latach 2010 - 2012 2010-01-21 12:00 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej 2010-01-19 10:22 Po terminie składania ofert
Modernizacja taboru tramwajowego w Grudziądzu 2009-12-31 09:19 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych 2009-12-29 09:23 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie określania wartości nieruchomości 2009-12-21 11:39 Po terminie składania ofert
Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej renowacji Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury 2009-12-08 15:10 Po terminie składania ofert
Zakup materiału roślinnego - drzew, krzewów, bylin do nasadzeń na terenie gminy-miasto Grudziądz 2009-12-02 09:13 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 2009-12-01 15:29 Po terminie składania ofert
Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią w ZSO Nr 5 2009-12-01 09:32 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu oraz uruchomienie pięciu punktów kamerowych 2009-11-25 12:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Hallera na odcinku od ulicy Droga Łąkowa do ulicy Solidarności oraz wiaduktu nad torami PKP i ulicą Droga Łąkowa, w ciągu ulicy Hallera w Grudziądzu 2009-11-17 09:25 Po terminie składania ofert
Zakup materiału roślinnego - drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i róż do nasadzeń na terenie gminy-miasto Grudziądz - UNIEWAŻNIENIE 2009-11-13 08:08 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 na O/M Rządz przy ul. Sobieskiego 12 w Grudziądzu 2009-11-02 13:13 Po terminie składania ofert
Budowa Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu 2009-10-29 14:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych-port i nabrzeże Wisły, do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych 2009-10-29 11:24 Po terminie składania ofert
Wytwarzanie i dostawa druków biletów komunikacji publicznej 2009-10-29 09:00 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2009-10-20 12:03 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku przychodni przy ul. Ikara 4 w Grudziądzu w celu wyodrębnienia lokali użytkowych 2009-10-13 09:41 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowo - tramwajowych 2009-10-13 09:36 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na PCV w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK i w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konarskiego w Grudziądzu 2009-09-25 13:43 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych-port i nabrzeże Wisły, do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych 2009-09-25 09:24 Po terminie składania ofert
Wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej w Lasach Komunalnych miasta Grudziądza 2009-09-11 11:52 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią w ZSO Nr 5 2009-09-11 09:56 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul. Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno - składowymi 2009-09-08 09:54 Po terminie składania ofert
Renowacja terenów zielonych na odcinku od ul. Bema do ul. Sikorskiego w Grudziądzu 2009-09-02 08:36 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. 2009-08-13 14:05 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w przedszkolu miejskim KOPERNIK i w gimnazjum Nr 4 przy ul. Konarskiego w Grudziądzu - UNIEWAŻNIENIE 2009-08-11 14:22 Po terminie składania ofert
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2009-07-31 09:21 Po terminie składania ofert
Modernizacja małej architektury wraz z wymianą ławek na miejskich terenach zielonych w gminie miasto Grudziądz 2009-07-31 09:19 Po terminie składania ofert
Modernizacja Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego - GKS Olimpia 2009-07-01 15:26 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Kochanowskiego w Grudziądzu 2009-06-30 11:15 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. 2009-06-24 09:17 Po terminie składania ofert
Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 28-30 w Grudziądzu 2009-06-17 10:53 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Hallera na odcinku od wiaduktu na ul. Droga Łąkowa do zakresu II etapu Trasy Średnicowej 2009-06-16 09:54 Po terminie składania ofert
Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią w ZSO Nr 5 2009-06-10 11:45 Po terminie składania ofert
Konserwacja rowów melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądza 2009-06-08 12:59 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2009-06-03 14:07 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie określania wartości nieruchomości 2009-06-01 12:02 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Starego Miasta 2009-05-29 14:32 Po terminie składania ofert
Zakładanie zieleni miejskiej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie gminy-miasto Grudziądz 2009-05-27 09:19 Po terminie składania ofert
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 na terenie KS STAL Mniszek w Grudziądzu przy ul. Sportowców 3 2009-05-26 12:24 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Starego Miasta - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2009-05-08 15:07 Po terminie składania ofert
Zakładanie zieleni miejskiej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie gminy-miasto Grudziądz 2009-05-08 08:49 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowo - tramwajowych 2009-05-07 09:11 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2009-04-22 09:25 Po terminie składania ofert
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem w Grudziądzu 2009-04-21 09:42 Po terminie składania ofert
Zakup maszyny do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych 2009-04-01 08:56 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2009-03-31 11:54 Po terminie składania ofert
Zakładanie zieleni miejskiej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie gminy-miasto Grudziądz 2009-03-30 11:07 Po terminie składania ofert
Przebudowa Rowu Jajczarskiego w Grudziądzu 2009-03-10 10:53 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2009-03-02 08:47 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu 2009-02-24 14:18 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 2009-02-19 12:25 Po terminie składania ofert
Zakup przenośnego lodowiska w technologii paneli z rur aluminiowych o pow. 600 m2 2009-02-10 11:21 Po terminie składania ofert
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą 2009-01-26 12:11 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej 2009-01-14 09:28 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej 2009-01-08 13:26 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie określania wartości nieruchomości 2009-01-07 11:51 Po terminie składania ofert
Dostawa i instalacja systemu bazodanowego oraz dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, szkolenie użytkowników zintegrowanego systemu do ewidencji i windykacji dochodów podatkowych i niepodatkowych, obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej wraz z windykacją, obsługi ewidencji środków trwałych i gospodarki materiałowej 2008-12-31 10:30 Po terminie składania ofert
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza 2008-12-24 11:46 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2008-12-23 08:58 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziadza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej 2008-12-16 11:31 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2008-12-03 10:56 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Lipową na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Waryńskiego 2008-11-26 08:21 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-11-20 09:26 Po terminie składania ofert
Remont z przebudową pomieszczeń po Miejskim Zakładzie Użyteczności Publicznej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu na potrzeby Straży Miejskiej 2008-11-07 11:37 Po terminie składania ofert
Bankowa obsługa budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych 2008-11-06 11:11 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II Etap I 2008-10-30 14:05 Po terminie składania ofert
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi 2008-10-14 11:08 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu oraz uruchomienie pięciu punktów kamerowych 2008-10-07 11:18 Po terminie składania ofert
Konserwacja wydzielonego oświetlenia na terenie miasta Grudziądza 2008-09-30 11:39 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 2008-09-26 15:08 Po terminie składania ofert
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2008-09-25 09:42 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę węzła drogowego Konstytucji 3 Maja oraz drogi łączącej węzeł z ul. Magazynową 2008-09-12 14:53 Po terminie składania ofert
Przebudowa skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja, Korczaka na rondo 2008-09-12 11:50 Po terminie składania ofert
U N I E W A Ż N I E N I E Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Waryńskiego 2008-09-11 15:21 Po terminie składania ofert
U N I E W A Ż N I E N I E Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Droga Topolowa, Łużycka i Kociewska 2008-09-11 15:17 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Łyskowskiego oraz skrzyżowania ulic Łyskowskiego i Waryńskiego w Grudziądzu 2008-09-05 10:45 Po terminie składania ofert
BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ 2008-09-04 10:16 Po terminie składania ofert
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2008-08-27 08:37 Po terminie składania ofert
U N I E W A Ż N I E N I E Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę węzła drogowego Konstytucji 3 Maja oraz drogi łączącej węzeł z ul. Magazynową 2008-08-20 10:22 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 2008-08-19 15:13 Po terminie składania ofert
U N I E W A Ż N I O N Y Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Waryńskiego 2008-08-19 10:38 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Paderewskiego na odcinkach od przejazdu PKP do granic miasta i od ul. Poniatowskiego do ul. Kwidzyńskiej 2008-08-19 10:18 Po terminie składania ofert
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 na Stadionie Centralnym im. B. Malinowskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14u 2008-08-18 10:09 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Droga Bociania, Droga Przechodnia i Działkowa. 2008-08-14 08:32 Po terminie składania ofert
U N I E W A Ż N I E N I E Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Droga Topolowa, Łużycka i Kociewska 2008-08-14 08:18 Po terminie składania ofert
U N I E W A Ż N I O N O Wykonanie placów zabaw przy ul. Legionów, ul. Łęgi i ul. Skarżyńskiego w Grudziądzu w ramach zadania: Utworzenie stref rekreacji i rozwoju ruchowego dla grudziądzkich dzieci 2008-08-13 09:36 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Tczewskiej, Elbląskiej i Kruszelnickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Tarpno w Grudziądzu 2008-08-12 12:43 Po terminie składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu 2008-08-06 14:23 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza: Wielkie Tarpno II, Owczarki Wschodnie, tereny dzielnicy Rządz przy Drodze Mazowieckiej 2008-08-06 11:35 Po terminie składania ofert
Dostawa wyczynowego sprzętu sportowego 2008-07-31 14:35 Po terminie składania ofert
UNIEWAŻNIENIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toru kolarskiego wraz z zapleczem przy ul. Konarskiego w Grudziądzu 2008-07-23 11:18 Po terminie składania ofert
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa budynku internatu szkół rolniczych na mieszkania socjalne wraz ze związaną z nim infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Lipowej 35 w Grudziądzu 2008-07-23 10:21 Po terminie składania ofert
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 2008-07-18 14:58 Po terminie składania ofert
UNIEWAŻNIENIE - Dostawa wyczynowego sprzętu sportowego 2008-07-18 09:28 Po terminie składania ofert
Przebudowa Rowu Hermana wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Zawiłej w Grudziądzu 2008-07-16 10:26 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac malarskich oraz wymiana oświetlenia w Sali posiedzeń Rady Miejskiej 2008-07-11 14:04 Po terminie składania ofert
UNIEWAŻNIENIE Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Tczewskiej, Elbląskiej i Kruszelnickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Tarpno w Grudziądzu 2008-07-11 11:09 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Hallera na odcinku od wiaduktu na ul. Droga Łąkowa do zakresu II etapu Trasy Średnicowej 2008-07-04 14:15 Po terminie składania ofert
UNIEWAŻNIENIE Wykonanie placów zabaw przy ul. Legionów, ul. Łęgi i ul. Skarżyńskiego w Grudziądzu w ramach zadania: Utworzenie stref rekreacji i rozwoju ruchowego dla grudziądzkich dzieci 2008-07-01 10:26 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku Internatu szkół rolniczych na mieszkania socjalne wraz ze związaną z nim infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Lipowej 35 w Grudziądzu 2008-06-30 11:23 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu towarowo - osobowego do 3,5 tony 2008-06-19 11:41 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu 2008-06-18 09:39 Po terminie składania ofert
Przebudowa mostu w ciągu ul. Szarotkowej w Grudziądzu 2008-06-11 12:50 Po terminie składania ofert
Przebudowa chodnika na ul. Lipowej od ul. Paderewskiego do Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu 2008-05-27 11:00 Po terminie składania ofert
Przebudowa chodnika na ul. Waryńskiego od ul. Droga Przechodnia do ul. Droga Bociania w Grudziądzu 2008-05-27 10:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Przebudowa internatu przy ul. Lipowej 35 na mieszkania socjalne 2008-05-16 10:06 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gromady Grudziąż 2008-05-15 09:52 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mikołaja z Ryńska i ul. Waryńskiego od ul. Mikołaja z Ryńska do ul. Lipowej 2008-05-15 09:15 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zespołu odkrytych basenów na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2. 2008-05-14 14:14 Po terminie składania ofert
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz odbiór padłych i powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasto Grudziądz 2008-05-14 11:36 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu towarowo - osobowego do 3,5 tony 2008-04-29 14:21 Po terminie składania ofert
Wytworzenie i dostawa druków biletów komunikacji publicznej 2008-04-25 15:02 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Rowu Jajczarskiego w Grudziądzu 2008-04-11 14:32 Po terminie składania ofert
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rybackiej w Grudziądzu 2008-04-04 09:48 Po terminie składania ofert
Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Grudziądza 2008-04-02 12:37 Po terminie składania ofert
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu 2008-04-01 09:40 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ 2008-03-27 14:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu 2008-03-26 11:53 Po terminie składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa ulicy Parkowej 2008-03-20 12:18 Po terminie składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2008 r. 2008-03-17 12:22 Po terminie składania ofert
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji publicznej 2008-03-12 13:37 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zespołu odkrytych basenów na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2. 2008-03-11 14:19 Po terminie składania ofert
Wykonanie ekspertyzy technicznej równoległych wiaduktów drogowych długości 193,52 m każdy, nad torami PKP i ul. Droga Łąkowa w ciągu ul. Hallera w Grudziądzu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu obiektu wynikającego z przeprowadzonej ekspertyzy 2008-03-06 14:49 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Parkowej 2008-03-06 07:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa mostu przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2008-03-05 13:03 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu towarowo - osobowego do 3,5 tony 2008-03-04 11:54 Po terminie składania ofert
Roboty związane z oznakowaniem poziomym na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2008 r. 2008-01-31 13:09 Po terminie składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni chodników w granicach administracyjnych miasta Grudziądza 2008-01-28 11:31 Po terminie składania ofert
Remonty nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2008 r. 2008-01-28 11:09 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II 2008-01-28 10:52 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Wielkie Tarpno obejmującego teren ograniczony ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta 2008-01-25 10:27 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu osobowego 2008-01-24 10:00 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Łyskowskiego oraz skrzyżowania ulic Łyskowskiego i Waryńskiego w Grudziądzu 2008-01-23 13:18 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Droga Mazowiecka i ul. Składowa 2008-01-23 09:35 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kwidzyńska 2008-01-23 09:12 Po terminie składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Nadgórnej 51 w Grudziądzu 2008-01-15 12:36 Po terminie składania ofert