herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
21. Zapytanie radnego Arkadiusza Goszka dot. ul. Tatrzańskiej Józefa Podlaska 2022-06-21 15:38:41
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2022-06-21 15:36:52
Komisja Edukacji - 29 czerwca 2022 r. Anna Obuchowska 2022-06-21 15:35:50
153. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego w sprawie dojazdu do ul. Kasprzyckiego Józefa Podlaska 2022-06-21 15:34:04
155. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. przejścia dla pieszych na Waryńskiego Józefa Podlaska 2022-06-21 15:31:14
160. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. miejsc parkingowych dla autokarów oraz budowy toalet w obrębie grudziądzkiej starówki. Józefa Podlaska 2022-06-21 15:30:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Zalącznik do Zarządzenia nr 309/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 13:58:42
ZARZĄDZENIE NR 309/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 13:57:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego. Załącznik do Zarządzenia nr 362/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 12:57:48
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul. Piaskowej 3 lokal mieszkalny nr 24 Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 12:50:21
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul. Ikara 4 lokal użytkowy nr 5 działka nr 21/705 obręb 118 Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 12:47:32
ZARZĄDZENIE NR 308/22 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:56:38
ZARZĄDZENIE NR 310/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:53:40
ZARZĄDZENIE NR 310/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:53:18
ZARZĄDZENIE NR 310/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:52:23
ZARZĄDZENIE NR 307/22 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:51:06
ZARZĄDZENIE NR 305/22 zmieniające Zarządzenie Nr 277/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:46:38
ZARZĄDZENIE NR 304/22 zmieniające Zarządzenie Nr 278/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:44:40
ZARZĄDZENIE NR 303/22 zmieniające Zarządzenie Nr 281/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:43:36
ZARZĄDZENIE NR 299/2022 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:24:07
ZARZĄDZENIE NR 298/22 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:21:23
ZARZĄDZENIE NR 297/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-21 11:00:51
ZARZĄDZENIE NR 294/22 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Tomasz Kopczyński 2022-06-21 10:58:04
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego. Załącznik do Zarządzenia nr 362/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 10:51:04
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego. Załącznik do Zarządzenia nr 362/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 10:49:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 26 lipca 2022 r. na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 15, przysługującego gminie - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 10:05:27
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 26 lipca 2022 r. na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 15, przysługującego gminie - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2022-06-21 10:05:05
152. Interpelacja radnego Marka Czepka dot. wykonania chodnika na osiedlu Strzemięcin Anna Obuchowska 2022-06-21 09:50:44
ZARZĄDZENIE NR 294/22 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Dorota Kozyrska 2022-06-21 08:45:51
ZARZĄDZENIE NR 294/22 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Dorota Kozyrska 2022-06-21 08:45:29
Grzegorz Kubiak Agnieszka Nieckarz 2022-06-21 07:33:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Budowlanych. Załącznik do Zarządzenia nr 341/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 15:22:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Budowlanych. Załącznik do Zarządzenia nr 341/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 15:22:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarzadzenia nr 352/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 15:21:30
ZARZĄDZENIE NR 341/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 15:20:03
ZARZĄDZENIE NR 352/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 15:17:44
MPZP "Centrum Południe 2" - Toruńska, Al. 23 Stycznia, Focha i Rów Hermana (mpzp nr 82) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 15:11:28
MPZP Waryńskiego, Lipowa, Droga Kurpiowska i Droga Graniczna - zmiany mpzp nr 75, 114, 122 (mpzp nr 74) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 15:09:53
MPZP Lipowa, Droga Kurpiowska, wzdłuż projektowanej Trasy Średnicowej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej "strefa ekonomiczna" - zmiany mpzp nr 88, 107, 122, 133 (mpzp nr 75) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 15:08:25
MPZP Rydygiera, Warszawska, dukt leśny - zmiany mpzp nr 97, 100 (mpzp nr 79) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 15:01:09