herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 295/23 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Jesionowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2023-05-30 07:50:07
Zarządzenie nr 315/23 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2022 roku" Karolina Wróbel 2023-05-29 15:31:04
Raport o stanie Miasta Grudziądza w 2022 roku Karolina Wróbel 2023-05-29 15:28:20
ZARZĄDZENIE Nr 295/23 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Jesionowej Katarzyna Kudlewska 2023-05-29 14:51:01
UCHWAŁA NR II/2/23 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania grup problemowych Kamilla Wiśniewska 2023-05-29 14:45:44
UCHWAŁA NR II/3/23 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyłonienia kandydatów na opiekunów Kamilla Wiśniewska 2023-05-29 14:44:42
UCHWAŁA NR II/2/23 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania grup problemowych Kamilla Wiśniewska 2023-05-29 14:42:41
P4 Sp. z o.o., GRU0009A, ul. Droga Kaszubska 15 Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-29 14:31:21
P4 Sp. z o.o., GRU0014A, ul. Chełmińska 68 Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-29 14:12:54
Orange Polska S.A., 1003 (46893N!) GTO_GRUDZIADZ_TARPNO, ul. Dąbrówki 7 Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-29 13:55:27
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-05-29 13:02:31
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-05-29 13:01:39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (w Biurze Rady Miejskiej) Aneta Sternicka 2023-05-29 12:47:40
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwoce przewyższającej 500 zł w roku 2022 (z tytułu pobytów w izbie wytrzeźwień) Ligia Bartos 2023-05-29 12:02:12
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwoce przewyższającej 500 zł w roku 2022 (z tytułu pobytów w izbie wytrzeźwień) - dokument usunięty Ligia Bartos 2023-05-29 11:56:59
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwoce przewyższającej 500 zł w roku 2022 (z tytułu pobytów w izbie wytrzeźwień) - dokument usunięty Ligia Bartos 2023-05-29 11:56:07
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwoce przewyższającej 500 zł w roku 2022 (z tytułu pobytów w izbie wytrzeźwień) - dokument usunięty Ligia Bartos 2023-05-29 11:55:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwoce przewyższającej 500 zł w roku 2022 (z tytułu pobytów w izbie wytrzeźwień) - dokument usunięty Ligia Bartos 2023-05-29 11:52:58
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na czerwiec 2023 r. Kamilla Wiśniewska 2023-05-29 11:33:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Prusa 18d. Załacznik do Zarządzenia nr 238/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-29 09:55:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Prusa 18d. Załacznik do Zarządzenia nr 238/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-29 09:55:14
Kaniecki Krzysztof Anna Mielnik-Paprocka 2023-05-29 09:14:30
Komisja Sportu 7 czerwca 2023 r. Anna Obuchowska 2023-05-29 08:56:38
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 29 maja 2023 r. Anna Obuchowska 2023-05-29 08:39:04
ZARZĄDZENIE NR 238/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy %ndash; miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-05-29 08:25:19
ZARZĄDZENIE NR 305/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Elizy Orzeszkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-05-29 08:09:36
ZARZĄDZENIE NR 253/23 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:43:59
ZARZĄDZENIE NR 240/23 zmieniające Zarządzenia Nr 218/21 w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:41:04
ZARZĄDZENIE NR 239/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:39:58
ZARZĄDZENIE NR 236/23 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:38:37
ZARZĄDZENIE NR 235/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:37:40
ZARZĄDZENIE NR 234/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:36:53
ZARZĄDZENIE NR 234/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:36:40
ZARZĄDZENIE NR 237/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:35:03
ZARZĄDZENIE NR 238/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy %ndash; miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:30:22
ZARZĄDZENIE NR 233/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:28:59
ZARZĄDZENIE NR 232/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:26:10
ZARZĄDZENIE NR 231/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-29 07:23:36
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:14:48
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:14:00