herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 169/24 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2024-04-05 09:02:48
ZARZĄDZENIE NR 169/24 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2024-04-05 09:01:25
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 04.04.2024 r. decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4KV przy ul. Irysowej i Astrowej w Grudziądzu Marzena Goławska 2024-04-04 14:12:00
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 04.04.2024 r. decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4KV przy ul. Irysowej i Astrowej w Grudziądzu Marzena Goławska 2024-04-04 14:11:08
ZARZĄDZENIE NR 150/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Tomasz Kopczyński 2024-04-04 13:23:33
ZARZĄDZENIE NR 149/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Tomasz Kopczyński 2024-04-04 13:22:36
ZARZĄDZENIE NR 149/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Tomasz Kopczyński 2024-04-04 13:22:29
ZARZĄDZENIE NR 148/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami Tomasz Kopczyński 2024-04-04 13:21:37
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-04 12:46:40
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonych przy ulicy Szosa Toruńska Dorota Kozyrska 2024-04-04 12:15:55
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Strażackiej Dorota Kozyrska 2024-04-04 12:15:42
Informacja z przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz położonej przy ul. Rydygiera działka 31/3; 31/7; 31/8; 31/9 obr. 120 Dorota Kozyrska 2024-04-04 12:15:22
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIADZ, położonej przy ulicy Sarniej Dorota Kozyrska 2024-04-04 12:15:07
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 10 maja 2024r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2024-04-04 12:14:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 10 maja 2024r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2024-04-04 12:12:07
Dariusz Graczkowski Karolina Kwaśnicka 2024-04-04 11:14:56
Michał Szulc Karolina Kwaśnicka 2024-04-04 11:13:45
Marian Gardian Karolina Kwaśnicka 2024-04-04 10:00:38
Maria Korol Karolina Kwaśnicka 2024-04-04 09:16:22
ZARZĄDZENIE NR 162/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Anna Górska 2024-04-04 08:25:16
ZARZĄDZENIE NR 160/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Anna Górska 2024-04-04 08:23:16
ZARZĄDZENIE NR 153/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-04-03 15:24:30
ZARZĄDZENIE NR 152/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Górska 2024-04-03 15:22:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ograniczonego przy ulicy Floriana Ceynowy. Załącznik do Zarządzenia Nr 173/24. Dorota Kozyrska 2024-04-03 15:21:20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ograniczonego przy ulicy Floriana Ceynowy. Załącznik do Zarządzenia Nr 173/24. Dorota Kozyrska 2024-04-03 15:20:33
ZARZĄDZENIE NR 174/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2024-04-03 15:18:11
ZARZĄDZENIE NR 151/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Anna Górska 2024-04-03 15:17:44
ZARZĄDZENIE NR 173/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-04-03 15:16:22
ZARZĄDZENIE NR 150/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Anna Górska 2024-04-03 15:12:04
ZARZĄDZENIE NR 150/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Anna Górska 2024-04-03 15:09:13
ZARZĄDZENIE NR 149/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Anna Górska 2024-04-03 14:45:22
ZARZĄDZENIE NR 148/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami Anna Górska 2024-04-03 14:42:19
Zgromadzenie - 02.05.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-04-03 14:31:58
ZARZĄDZENIE NR 159/24 w sprawie ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-04-03 14:14:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, przy ulicy Libelta 10. Załącznik do Zarządzenia Nr 163/24. Dorota Kozyrska 2024-04-03 14:10:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej przy ulicy Nad Torem. Załącznik do Zarządzenia Nr 167/24. Dorota Kozyrska 2024-04-03 14:06:12
ZARZĄDZENIE NR 167/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-04-03 14:03:58
ZARZĄDZENIE NR 167/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-04-03 14:03:38
ZARZĄDZENIE NR 163/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-04-03 14:00:10
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , na którym umieszczono udział wynoszący 3/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żytniej 27 Dorota Kozyrska 2024-04-03 13:07:31