herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
MPZP Zawiła, Dr. Kręta do Drogi Łowickiej i granicą administracyjną miasta - zmiana mpzp nr 120 (mpzp nr 78) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:58:23
MPZP "Mniszek Osiedle" ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi - zmiana mpzp nr 119, 123 (mpzp nr 63) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:56:15
MPZP "Rudnik Ogrody" - teren ograniczony rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ul. Gierymskiego i Malczewskiego do wysokości działki 1/1 obręb 142 i brzegiem Jeziora Wielkiego Rudnickiego (mpzp nr 72) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:55:27
MPZP "Mniszek Przemysłowy" - teren ograniczony ulicą Jeziorną, brzegiem Jeziora Wielkiego Rudnickiego do działki nr 1/1 obręb 142, ul.Malczewskiego, terenem KS Stal, ul. Olchową, Metalowców i linią kolejową (mpzp 71) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:54:45
MPZP Miłoleśna i Rydygiera - teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym (mpzp nr 64) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:53:51
MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Warszawska, Polskich Skrzydeł, ogrody działkowe i granica administracyjna miasta, zwanego dalej "Warszawska - Polskich Skrzydeł" (mpzp nr 62) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:52:47
MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Nad Torem, Bydgoską, Chełmińską i ogrodami działkowymi - zmiana mpzp nr 102 (mpzp nr 59) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:51:52
MPZP dzielnicy Lotnisko Przemysłowe w części oznaczonej symbolem 8 P/S (mpzp nr 57) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:50:48
MPZP terenu zawartego między ulicami Chełmińską, Włodka, Hallera i Rowem Hermana (mpzp nr 61) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:49:38
MPZP Waryńskiego, Lipowa, Droga Kurpiowska i Droga Graniczna - zmiany mpzp nr 75, 114, 122 (mpzp nr 74) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:48:51
MPZP "Pod Kępą Forteczną" - tereny w rejonie ul. Poniatowskiego (mpzp nr 65) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:47:59
MPZP dzielnicy Owczarki dla części obszarów oznaczonych symbolami 6 MZU i 11 RM (mpzp nr 55) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:45:39
MPZP dzielnicy Owczarki dla części obszarów oznaczonych symbolami 6 MZU i 11 RM (mpzp nr 55) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:39:13
ZARZĄDZENIE NR 366/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Dorota Kozyrska 2022-06-20 14:38:36
MPZP dzielnicy Tuszewo ograniczonej ulicami Droga Kurpiowska, Droga Graniczna, Waryńskiego, Łyskowskiego i projektowaną obwodnicą - zmiana mpzp nr 74 (mpzp nr 48) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:36:25
ZARZĄDZENIE NR 367/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Dorota Kozyrska 2022-06-20 14:35:56
MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Bydgoską i Czerwonodworną (mpzp nr 51) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:35:29
MPZP terenów przebiegu drogi średnicowej-odcinek od ul.Rataja do ul.Solidarności - zmiany mpzp nr 76, 98, 111, 115 (mpzp nr 50) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:31:28
MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Południową, szlakiem kolejowym i ogrodami działkowymi (mpzp nr 49) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:30:33
MPZP terenów przeznaczanych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową kolektora dosyłowego ścieków do oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi - zmiany mpzp nr 39 (mpzp nr 27) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:13:15
MPZP przestrzennego terenu ograniczonego szlakiem kolejowym relacji Grudziądz-Malbork, odcinkiem ul. Waryńskiego, terenami zakładów Stomil, odcinkiem ul. Rapackiego i przedłużeniem ul. Dworcowej do wysokości dworca PKP - zmiany mpzp nr 58 (mpzp nr 37) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:12:13
MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ: obszaru zawartego między ul. Gen. J. Hallera - Warszawską, Kasprowicza, Konarskiego i Solidarności określonego jako WODOCIĄGI "E" (mpzp nr 42) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:11:11
MPZP dla obszaru ograniczonego ul. Sienkiewicza, Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną do linii murów obronnych, linią murów obronnych do ul. Starej, ul. Starą, ul. Wybickiego do murów Zakładu Karnego, terenami Zakładu Karnego do ul. Sienkiewicza - zmiany mpzp 117, 118 (mpzp nr 45) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 14:06:30
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Józefa Podlaska 2022-06-20 13:53:48
MPZP obejmującego obszar zawarty pomiędzy ul. Rapackiego, dworcem autobusowym, terenami zielonymi oraz pawilonem handlowym (mpzp nr 34) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:25:57
MPZP obejmującego teren położony przy ul. Piłsudskiego ograniczony od północnego zachodu ulicą Piłsudskiego, od północnego wschodu osiedlem mieszkaniowym, od południowego wschodu granicą stadionu i od południowego zachodu terenem dawnych zakładów meblowych (mpzp nr 30) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:25:02
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2022-06-20 13:24:01
MPZP dzielnicy Kuntersztyn I, ograniczonej ulicami: Łyskowskiego, Kasprzaka, Waryńskiego i Chrobrego - zmian mpzp nr 26 (mpzp nr 18) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:23:20
MPZP Chełmińska, Narutowicza, Hallera - b. Zakłady Mięsne (mpzp nr 99) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:22:55
MPZP terenu ograniczonego Aleją 23 Stycznia, nabrzeżem rzeki Wisły, nabrzeżem basenu portowego, ul. Portową, ul. Gdyńską, szlakiem kolejowym Grudziądz-Laskowice do wysokości dworca PKP, ul. Dworcową, ul. Włodka, ul. Chełmińską, terenami byłej fabryki Unia, ul. Portową, ul. Rybacką - zmiany mpzp nr 83, 87 (mpzp nr 35) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:22:05
161. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego dot. ukrocenia nagminnego parkowania samochodów na terenach zielonych w mieście Anna Obuchowska 2022-06-20 13:22:04
MPZP terenów Dzielnicy Rządz, którego przedmiotem jest ustalenie przeznaczenia terenów z podziałem na tereny: mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, komunikacyjne, rekreacji i przestrzeni przyrodniczej - zmiany mpzp nr 50, 98, 111, 115, 116 (mpzp nr 23) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:20:58
MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między ulicami Parkową, Kustronia, Nauczycielską, gen. J. Hallera, Al. Żwirki określonego jako PARK-D - zmiana mpzp nr 91 (mpzp nr 41) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:18:11
MPZP terenu ograniczonego ul. Droga Łąkowa, terenami ciepłowni, b. zakładów PBRol i GPB, ogrodów działkowych "Kąpiele słoneczne", odcinka ul. Parkowej do ul. Cegielnianej (mpzp nr 32) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:17:29
MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między linią kolejową Grudziądz-Toruń, ul. Kasprowicza i Chełmińską do wysokości ul. Tytoniowej określonego jako OGRODY-CHEŁMIŃSKA-A - zmiany mpzp nr 50, 59 (mpzp nr 43) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:16:34
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Józefa Podlaska 2022-06-20 13:16:19
MPZP obejmującego obszar ograniczony ulicami Dąbrowskiego i Łyskowskiego, terenami ogrodów działkowych i zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tysiąclecia (mpzp nr 31) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:15:20
MPZP obejmującego obszar ograniczony ul. Waryńskiego, terenami fabryki Stomil, bazy PKS, terenami stadionu Olimpia, ul. Frycza Modrzewskiego - zmiany mpzp nr 94 (mpzp nr 25) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:14:24
MPZP terenu pod nazwą: LOTNISKO PRZEMYSŁOWE, obejmującego obszar ograniczony ulicami Lotniczą i Droga Łąkowa, wschodnią granicą ogrodów WZU, północno-wschodnią granicą dawnej Fabryki Domów, zachodnią granica ogrodów działkowych Stomil, ul. Kustronia, którego przedmiotem jest ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe - zmiany mpzp nr 54, 57, 58, 80, 91, 129 (mpzp nr 38) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:13:19
MPZP terenów położonych w rejonie ul. Miłoleśnej, przeznaczanych pod funkcje budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności (mpzp nr 20) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:12:04