herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
MPZP przestrzennego działki nr 3/5 w obrębie 70 położonej przy ul. Łyskowskiego (mpzp nr 24) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:11:05
MPZP działki nr 47 obręb 44 przy Placu Niepodległości 12 (mpzp nr 40) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:06:33
MPZP terenu ograniczonego ulicami Żeromskiego, Prusa, Tytoniową i Chełmińską (mpzp nr 15) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:03:06
MPZP Osiedla Domków Jednorodzinnych Strzemięcin- zmiana mpzp nr 109 (mpzp nr 7) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:01:36
MPZP terenów produkcyjno-usługowych u zbiegu ulic Rapackiego i Focha (mpzp nr 17) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 13:00:52
MPZP "Dworzec Autobusowy" (mpzp nr 2) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 12:59:41
MPZP Zespół Usług Centrotwórczych u zbiegu ulic Rapackiego i Piłsudskiego (mzpz nr 1) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 12:58:34
MPZP Chełmińską, Gdyńską, Portową i Marcinkowskiego "Stal-Met" (mpzp nr 69) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 12:57:41
MPZP Solidarności do ul. Kasprowicza - zmiana - Trasa Średnicowa (mpzp nr 68) Magdalena Jałowiczor-Bucior 2022-06-20 12:56:24
ZARZĄDZENIE NR 296/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2022-06-20 12:36:25
ZARZĄDZENIE NR 295/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w miejscowości Gruta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-20 12:34:39
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2022-06-20 12:31:09
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2022-06-20 12:27:18
159. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. ławek na starówce Anna Obuchowska 2022-06-20 12:26:00
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA SZPITALA (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2022-06-20 11:41:37
ZARZĄDZENIE NR 361/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Żanetta Radomska 2022-06-20 10:08:20
ZARZĄDZENIE NR 361/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Żanetta Radomska 2022-06-20 10:06:40
ZARZĄDZENIE NR 361/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - dokument usunięty Żanetta Radomska 2022-06-20 10:03:47
ZARZĄDZENIE NR 361/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - dokument usunięty Żanetta Radomska 2022-06-20 10:03:11
ZARZĄDZENIE NR 361/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - dokument usunięty Żanetta Radomska 2022-06-20 10:02:31
Karty kapielisk 2022 Marta Wiśniewska 2022-06-20 08:55:54
ZARZĄDZENIE NR 362/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 07:32:23
ZARZĄDZENIE NR 362/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2022-06-20 07:32:00
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2022-06-17 13:47:36
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2022-06-17 13:41:05
REJESTRY PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU Dorota Pokora 2022-06-17 13:24:19
ZARZĄDZENIE NR 293/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-17 12:11:14
ZARZĄDZENIE NR 292/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów 2 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-17 12:07:34
ZARZĄDZENIE NR 291/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Tomasz Kopczyński 2022-06-17 12:05:45
Kontrola finansowa w Niepublicznym Przedszkolu Dom Małego Skrzata w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Robert Klimczuk 2022-06-17 11:09:25
Kontrola finansowa w Niepublicznym Przedszkolu Dom Małego Skrzata w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Robert Klimczuk 2022-06-17 11:06:10
ZARZĄDZENIE NR 290/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:24:51
ZARZĄDZENIE NR 288/22 NUMER POMINIĘTY Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:17:23
ZARZĄDZENIE NR 287/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:16:45
ZARZĄDZENIE NR 286/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:15:50
ZARZĄDZENIE NR 286/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:13:35
ZARZĄDZENIE NR 285/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:11:40
ZARZĄDZENIE NR 284/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:10:56
ZARZĄDZENIE NR 283/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:10:02
ZARZĄDZENIE NR 282/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-17 08:09:01