herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
T-Mobile Polska S.A., 36891 (46891N!) GTO_GRUDZIADZ_DROGAKASZUB15, ul. Droga Kaszubska 15 Elwira Chodyna-Eriksson 2024-02-07 08:59:23
Karol Kraiński Anna Mielnik-Paprocka 2024-02-07 08:20:26
Franciszek Cal Anna Mielnik-Paprocka 2024-02-07 08:17:56
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną za zniszczenie drzewa gat. wierzba mandżurska o obw. pnia: 85 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 48 (dz. nr 39, obręb 106) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2024-02-06 15:30:15
Rejestr zapytań Nikoletta Kannenberg 2024-02-06 14:51:50
34. Zapytanie radnego Marka Czepka dotyczące wynagrodzenia nauczycieli. Nikoletta Kannenberg 2024-02-06 14:51:01
Kontrola finansowa w Klubie Motocyklowym Motocykliczni Grudziądz. Robert Klimczuk 2024-02-06 14:01:51
Kontrola finansowa w Klubie Motocyklowym Motocykliczni Grudziądz. Robert Klimczuk 2024-02-06 14:01:34
ZARZĄDZENIE NR 67/24 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej (czteroletniej) w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2024-02-06 14:00:41
Kontrola finansowa w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Elzbiety w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-02-06 14:00:31
ZARZĄDZENIE NR 66/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2024-02-06 13:59:50
MDM INWESTYCJE Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-02-06 12:59:07
Szczepańska Antonina Karolina Kwaśnicka 2024-02-06 12:55:41
ZARZĄDZENIE NR 36/24 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Anna Kamińska 2024-02-06 12:14:57
ZARZĄDZENIE NR 59/24 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Katarzyna Wiśniewska 2024-02-06 11:47:00
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 12.04.2024r na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka Katarzyna Kudlewska 2024-02-06 10:57:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 12.04.2024r na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka Katarzyna Kudlewska 2024-02-06 10:56:09
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:56:09
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:55:58
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:55:51
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:55:43
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:55:34
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:55:25
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:55:11
Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:49:25
Strategia Rozwoju Miasta - Grudziądz 2008 - 2015 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:49:09
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:48:10
Uchwała nr 4 NWZA z 30.01.2024 r. ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Zarządu Rafał Bajko 2024-02-06 09:29:39
ZARZĄDZENIE NR 61/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:27:42
ZARZĄDZENIE NR 59/24 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:23:56
ZARZĄDZENIE NR 58/24 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:22:22
ZARZĄDZENIE NR 57/24 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2024 roku Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:19:00
ZARZĄDZENIE NR 56/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego i ul. Jana Pawła II oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:17:04
ZARZĄDZENIE NR 55/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:14:37
ZARZĄDZENIE NR 54/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:13:51
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-02-06 09:08:26
PLAKAT INFORMACYJNY - KWALIFIKACJA WOJSKOWA Jan Urbański 2024-02-06 08:19:26
PLAKAT INFORMACYJNY - KWALIFIKACJA WOJSKOWA Jan Urbański 2024-02-06 08:18:59
ZARZĄDZENIE NR 53/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych Tomasz Kopczyński 2024-02-06 08:16:55
ZARZĄDZENIE NR 53/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych Tomasz Kopczyński 2024-02-06 08:16:45