herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 165/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2023-05-16 16:49:22
ZARZĄDZENIE NR 183/23 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00015494/8 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2023-05-16 16:47:46
ZARZĄDZENIE NR 183/23 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00015494/8 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2023-05-16 16:47:10
ZARZĄDZENIE NR 241/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ligia Bartos 2023-05-16 14:43:29
ZARZĄDZENIE NR 241/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ligia Bartos 2023-05-16 14:42:16
ZARZĄDZENIE NR 241/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ligia Bartos 2023-05-16 14:41:34
ZARZĄDZENIE NR 252/23 w sprawie powołania do składu  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Krystyny Borowskiej Ligia Bartos 2023-05-16 14:35:05
Obwieszczenie Wody Polskie Tomasz Kopczyński 2023-05-16 13:18:28
Kotlewski Henryk Anna Mielnik-Paprocka 2023-05-16 12:04:20
Paulina Lenz Anna Mielnik-Paprocka 2023-05-16 12:01:50
ZARZĄDZENIE NR 145/23 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta – Koordynatora ds. Projektów Historycznych Magdalena Walczak 2023-05-16 11:32:32
ZARZĄDZENIE NR 145/23 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta – Koordynatora ds. Projektów Historycznych Magdalena Walczak 2023-05-16 11:31:46
Aktualizacja planu postepowań na 2023 rok - 16 maja 2023 r Beata Dudziak 2023-05-16 11:15:14
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-16 11:13:14
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-16 11:08:32
ZARZĄDZENIE NR 173/23 w sprawie powołania zespołu do spraw oceny wniosków obywateli Ukrainy o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy Tomasz Kopczyński 2023-05-16 10:46:58
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-16 10:37:44
ZARZĄDZENIE NR 275 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-05-16 09:41:31
ZARZĄDZENIE NR 274 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-05-16 09:33:56
ZARZĄDZENIE NR 204/23 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych Tomasz Kopczyński 2023-05-16 07:39:59
ZARZĄDZENIE NR 202A/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym Tomasz Kopczyński 2023-05-16 07:36:54
ZARZĄDZENIE NR 203/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicach Lotniczej i Jana Pawła II, stanowiących własność Gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w użyczenie Tomasz Kopczyński 2023-05-16 07:35:12
ZARZĄDZENIE NR 201/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-16 07:32:01
ZARZĄDZENIE NR 205/23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2023-05-16 07:30:06
ZARZĄDZENIE NR 205/23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2023-05-16 07:29:48
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę targowiska handlowego ? budowa zadaszenia w postaci wiaty, przebudowa istniejących miejsc postojowych, na działkach nr 22/1, 23/3, 25/4, 24/5, 24/3, 16/5 w obrębie nr 14, położonych przy ul. Paderewskiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2023-05-15 15:11:34
- dokument usunięty Marta Wiśniewska 2023-05-15 14:57:48
Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami Marta Wiśniewska 2023-05-15 14:52:32
Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami Marta Wiśniewska 2023-05-15 14:51:09
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza zawiadamia wszystkie strony o wydaniu w dniu 15 maja 2023 roku decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. głóg jednoszyjkowy o obw. pni: 60 cm, 70 cm , 60 cm, 70 cm, 70 cm, 47 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 22 (dz. nr 47/1, obręb 106) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2023-05-15 12:57:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-15 12:44:27
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Podhalańskiej Dorota Kozyrska 2023-05-15 10:15:24
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Prusa 18D; ulicy Fortecznej, ulicy Poniatowskiego, ulicy Sarniej Dorota Kozyrska 2023-05-15 09:43:15
ZARZĄDZENIE NR 206/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:21:11
ZARZĄDZENIE NR 207/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:19:51
ZARZĄDZENIE NR 208/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:17:59
ZARZĄDZENIE NR 209/23 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:16:50
ZARZĄDZENIE NR 210/23 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2022 rok Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:15:27
ZARZĄDZENIE NR 211/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:13:54
ZARZĄDZENIE NR 212/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Tomasz Kopczyński 2023-05-15 08:12:54