herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 162/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-15 08:00:24
ZARZĄDZENIE NR 190/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-05-15 07:39:43
ZARZĄDZENIE NR 191/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:37:34
ZARZĄDZENIE NR 191/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:37:09
ZARZĄDZENIE NR 190/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:35:01
ZARZĄDZENIE NR 190/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:34:37
ZARZĄDZENIE NR 189/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:31:53
ZARZĄDZENIE NR 247/23 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:31:01
ZARZĄDZENIE NR 188/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:29:38
ZARZĄDZENIE NR 187/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:28:40
ZARZĄDZENIE NR 187/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:28:15
ZARZĄDZENIE NR 184/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-15 07:25:46
ZARZĄDZENIE NR 276/23 w sprawie Regulaminu Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 Anna Górska 2023-05-12 13:29:00
ZARZĄDZENIE NR 276/23 w sprawie Regulaminu Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 Anna Górska 2023-05-12 13:25:28
28. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dot. transplantacji wśród społeczności lokalnej Magdalena Walczak 2023-05-12 13:24:00
ZARZĄDZENIE NR 272/23 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Katarzyna Kudlewska 2023-05-12 13:20:58
ZARZĄDZENIE NR 248/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury ? Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu Łukasz Froncek 2023-05-12 11:16:06
WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU Tomasz Kopczyński 2023-05-12 11:15:49
ZARZĄDZENIE NR 249 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury ? Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Łukasz Froncek 2023-05-12 11:14:19
ZARZĄDZENIE NR 250/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury ? Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu Łukasz Froncek 2023-05-12 11:10:29
Wykazy pomocy udzielonej w 2022 roku w podatkach i opłatach lokalnych Anna Goralewska 2023-05-12 10:47:09
Wykazy pomocy udzielonej w 2022 roku w podatkach i opłatach lokalnych Anna Goralewska 2023-05-12 10:44:26
Wykazy pomocy udzielonej w 2022 roku w podatkach i opłatach lokalnych Anna Goralewska 2023-05-12 10:43:07
ZARZĄDZENIE NR 273/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Anna Górska 2023-05-12 09:25:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Anna Górska 2023-05-12 09:22:53
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Anna Górska 2023-05-12 09:22:34
ZARZĄDZENIE NR 235/23 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Anna Kamińska 2023-05-12 08:58:28
ZARZĄDZENIE NR 235/23 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Anna Kamińska 2023-05-12 08:58:15
Jolanta Wójcik Agnieszka Nieckarz 2023-05-12 08:57:51
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej w Białym Borze, gmina Grudziądz Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:08:28
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Mikołaja z Ryńska 2, Lokal mieszkalny nr 6 Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:08:15
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Droga Mazowiecka Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:08:02
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonych przy ulicy dr Ludwika Rydygiera, Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:07:50
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonych przy ulicy Warszawskiej, Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:07:36
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ulicy Rataja Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:07:20
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Tysiąclecia, działka numer 38/9 obręb 24 Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:07:16
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Tysiąclecia, działka numer 38/7 obręb 24 Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:06:59
Informacja z przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- Miasto Grudziądz położonej przy ul. Strażackiej działka nr 65/1obr. 133 Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:06:53
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Szosa Toruńska Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:06:48
Prezydent Grudziądza O D W O Ł U J E ogłoszony na dzień 15 czerwca 2023 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Nad Torem Dorota Kozyrska 2023-05-12 08:06:19