herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR IV/26/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:52:35
UCHWAŁA NR IV/25/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:51:38
UCHWAŁA NR IV/24/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia ?Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 - 2030?. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:49:58
UCHWAŁA NR IV/23/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia ?Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 ?2030?. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:48:49
UCHWAŁA NR IV/22/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:47:28
UCHWAŁA NR IV/21/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek, które nastąpi w drodze przejęcia Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A. z siedzibą w Grudziądzu przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:45:26
UCHWAŁA NR IV/20/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2024-2040. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:44:03
UCHWAŁA NR IV/19/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. Anna Obuchowska 2024-06-04 21:42:27
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów Aneta Sternicka 2024-06-04 17:04:21
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Bluszczowej Dorota Kozyrska 2024-06-04 14:31:10
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Mikołaja z Ryńska 2, lokal mieszkalny nr 6 Dorota Kozyrska 2024-06-04 14:29:36
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU Magdalena Walczak 2024-06-04 12:33:22
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU Magdalena Walczak 2024-06-04 12:33:20
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU Magdalena Walczak 2024-06-04 12:21:26
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - 4 czerwca 2024 r. Beata Dudziak 2024-06-04 11:25:04
Oficjalne dane Urzędu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 09:27:36
Oficjalne dane Urzędu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 09:20:35
Energa Operator SA Odział w Toruniu Karolina Kwaśnicka 2024-06-04 09:09:35
Marek, Barbara Osińscy Karolina Kwaśnicka 2024-06-04 08:59:18
ZARZĄDZENIE NR 262/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:51:39
ZARZĄDZENIE NR 261/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na rzecz jej użytkownika wieczystego Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:47:54
ZARZĄDZENIE NR 258A/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Tytoniowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:26:34
ZARZĄDZENIE NR 258/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:22:39
ZARZĄDZENIE NR 257/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:20:23
ZARZĄDZENIE NR 256/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szuwarowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:12:13
ZARZĄDZENIE NR 255/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Grota - Roweckiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:04:18
ZARZĄDZENIE NR 254/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szuwarowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-06-04 08:01:21
ZARZĄDZENIE NR 253/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chrobrego 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:58:18
ZARZĄDZENIE NR 252/24 w sprawie oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chrobrego 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:55:28
ZARZĄDZENIE NR 251/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:53:37
ZARZĄDZENIE NR 250/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:42:18
ZARZĄDZENIE NR 249/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:41:04
ZARZĄDZENIE NR 248/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:40:08
ZARZĄDZENIE NR 247/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:38:58
ZARZĄDZENIE NR 246/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:37:14
ZARZĄDZENIE NR 245/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:33:30
ZARZĄDZENIE NR 244/24 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:32:32
ZARZĄDZENIE NR 243/24 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:31:26
ZARZĄDZENIE NR 242/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:30:20
ZARZĄDZENIE NR 241/24 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej Tomasz Kopczyński 2024-06-04 07:28:50