herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 11 czerwca 2024 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu produkcji energii elektrycznej i wprowadzania jej do sieci elektroenergetycznej przy ul. Margaretkowej- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-06-11 14:44:09
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 11 czerwca 2024 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu produkcji energii elektrycznej i wprowadzania jej do sieci elektroenergetycznej przy ul. Margaretkowej- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-06-11 14:41:53
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 11.06.2024r. decyzji Nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia Sn-15kV i przebudowę dwóch stacji transformatorowych, na działkach nr 7/26, 15/1, 7/4, 7/21, 28, 32/1, 35/13, 29, 35/10, 35/11, 35/9 w obrębie 106; położonych przy ul. Korczaka i Jackowskiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2024-06-11 12:04:33
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z wymianą stacji kontenerowej i przebudową istniejącej stacji transformatorowej; na działkach nr: 124/6, 124/3, 11/4 ? w obrębie nr 107, 164/9, 165, 139, 152, 135 ? w obrębie nr 109, 1/18 - w obrębie nr 126, położonych przy ul. Kraszewskiego, Wyspiańskiego, Szachnitowskiego, Jackowskiego, Morcinka w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2024-06-11 12:02:33
Rejestr interpelacji Nikoletta Kannenberg 2024-06-11 09:38:22
241. Interpelacja radnego Przemysława Deckera dot. przebudowy ulicy Wyzwolenia Nikoletta Kannenberg 2024-06-11 09:30:10
ZARZĄDZENIE NR 284/24 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00028842/7 na rzecz Skarbu Państwa Tomasz Kopczyński 2024-06-11 08:33:26
ZARZĄDZENIE NR 284/24 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00028842/7 na rzecz Skarbu Państwa Tomasz Kopczyński 2024-06-11 08:32:46
ZARZĄDZENIE NR 283/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2024-06-11 08:31:33
ZARZĄDZENIE NR 282/24 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-06-11 08:29:00
ZARZĄDZENIE NR 281/24 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-06-11 07:30:52
ZARZĄDZENIE NR 276/24 w sprawie ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów tramwajową komunikacją miejską w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-11 07:28:27
ZARZĄDZENIE NR 276/24 w sprawie ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów tramwajową komunikacją miejską w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-06-11 07:27:32
ZARZĄDZENIE NR 269/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Grudziądzkiej Karty Miejskiej Tomasz Kopczyński 2024-06-11 07:24:28
ZARZĄDZENIE NR 269/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Grudziądzkiej Karty Miejskiej Tomasz Kopczyński 2024-06-11 07:20:02
ZARZĄDZENIE NR 303/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:10:30
ZARZĄDZENIE NR 302/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:09:40
ZARZĄDZENIE NR 301/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:08:46
ZARZĄDZENIE NR 300/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:07:49
ZARZĄDZENIE NR 299/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:06:57
ZARZĄDZENIE NR 298/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:05:58
ZARZĄDZENIE NR 311/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:02:32
ZARZĄDZENIE NR 312/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2024-06-10 12:00:59
Róża Alina Lewandowska - II Wiceprezydent Grudziądza Piotr Mazur 2024-06-10 11:31:24
Tomasz Smolarek - I Wiceprezydent Grudziądza Piotr Mazur 2024-06-10 11:30:43
Tomasz Smolarek - I Wiceprezydent Grudziądza Piotr Mazur 2024-06-10 11:30:15
Szymon Gurbin - Wiceprezydent Grudziądza 2018-2024 Piotr Mazur 2024-06-10 11:24:29
Szymon Gurbin - Wiceprezydent Grudziądza 2018-2024 Piotr Mazur 2024-06-10 11:24:08
V 2024 objęcie funkcji Piotr Mazur 2024-06-10 11:21:53
IV 2024 Piotr Mazur 2024-06-10 11:20:21
IV 2024 Piotr Mazur 2024-06-10 11:18:56
IV 2024 Piotr Mazur 2024-06-10 11:17:21
Zgromadzenie w trybie uproszczonym - 12.06.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-06-10 10:34:50
Maria, Henryk Grabowscy Karolina Kwaśnicka 2024-06-10 08:31:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska oraz ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 296/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-06-10 07:57:54
ZARZĄDZENIE NR 296/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonych w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-06-10 07:55:47
Miejski Rzecznik Konsumentów Tomasz Kopczyński 2024-06-07 13:10:07
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej ,przy ulicy Powojowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 316/24 Dorota Kozyrska 2024-06-07 13:07:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej ,przy ulicy Powojowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 316/24 Dorota Kozyrska 2024-06-07 13:07:03
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Zamówień Publicznych Aneta Sternicka 2024-06-07 13:07:02