herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zbigniew Silkowski - dokument usunięty Karolina Kwaśnicka 2024-02-21 12:03:00
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-02-21 12:00:42
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-02-21 11:59:45
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-02-21 10:49:55
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów Aneta Sternicka 2024-02-21 09:59:13
ZARZĄDZENIE NR 83/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2024 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie Anna Tadych 2024-02-21 08:04:30
ZARZĄDZENIE NR 83/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2024 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie Anna Tadych 2024-02-21 08:00:36
ZARZĄDZENIE NR 81/24 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:33:30
ZARZĄDZENIE NR 81/24 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:32:11
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny 27 lutego 2024r. Anna Obuchowska 2024-02-20 16:31:09
Komisja Edukacji 21 lutego 2024 r. Anna Obuchowska 2024-02-20 16:23:54
ZARZĄDZENIE NR 80/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:22:51
ZARZĄDZENIE NR 80/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:22:10
ZARZĄDZENIE NR 80/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:18:49
ZARZĄDZENIE NR 85/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:17:58
ZARZĄDZENIE NR 84/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:16:00
ZARZĄDZENIE NR 79/24 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:14:50
ZARZĄDZENIE NR 78/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jagiellończyka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:13:08
ZARZĄDZENIE NR 77/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:10:14
ZARZĄDZENIE NR 65/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Janusza Korczaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:02:19
ZARZĄDZENIE NR 65/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Janusza Korczaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-02-20 16:00:17
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-02-20 13:13:31
34. Zapytanie radnego Marka Czepka dotyczące wynagrodzenia nauczycieli. Anna Obuchowska 2024-02-20 12:41:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-02-20 12:16:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Korczaka. Załączik do Zarządzenia nr 65/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-02-20 10:30:52
ZARZĄDZENIE NR 65/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Janusza Korczaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-02-20 10:27:09
Joanna Maćkowiak Karolina Kwaśnicka 2024-02-20 09:52:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 84/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-02-19 15:05:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 84/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-02-19 15:04:59
ZARZĄDZENIE NR 84/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-02-19 15:02:26
ZARZĄDZENIE NR 84/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-02-19 15:00:13
ZARZĄDZENIE NR 85/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2024-02-19 14:47:38
Zgromadzenie - 20.02.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-02-19 14:41:08
INFORMACJA z przeprowadzonej kwalifikacji do uczestnictwa w ogłoszonym przez Prezydenta Grudziądza na dzień 21 lutego 2024r., pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Mickiewicza Dorota Kozyrska 2024-02-19 13:54:54
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ulicy Rataja, działka 20/1 obręb 134 Dorota Kozyrska 2024-02-19 13:51:10
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ulicy Rataja, działka 20/1 obręb 134 Dorota Kozyrska 2024-02-19 13:50:12
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Anna Obuchowska 2024-02-19 13:14:08
Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego. Anna Obuchowska 2024-02-19 12:26:47
ZARZĄDZENIE NR 79/24 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności Kamilla Wiśniewska 2024-02-19 09:50:54
Tomasz Jankiewicz Agnieszka Nieckarz 2024-02-19 08:45:13