herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 222/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:00:31
ZARZĄDZENIE NR 221/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych Tomasz Kopczyński 2023-05-26 06:59:18
ZARZĄDZENIE NR 285/23 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2023 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" Beata Dąbrowska 2023-05-26 06:50:28
Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów na ławników Piotr Mazur 2023-05-25 15:23:01
Klauzula informacyjna Józefa Podlaska 2023-05-25 15:04:13
Klauzula informacyjna - dokument usunięty Józefa Podlaska 2023-05-25 15:02:35
Klauzula informacyjna - dokument usunięty Józefa Podlaska 2023-05-25 15:00:41
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2022. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/10 Dorota Kozyrska 2023-05-25 14:51:52
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022. Załącznik do Zarządzenia Nr 67/10 Dorota Kozyrska 2023-05-25 14:49:40
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-25 14:23:05
Wyciąg z ustawy Prwo o ustroju sądów powszechnych Józefa Podlaska 2023-05-25 12:32:49
Wyciąg z ustawy Prwo o ustroju sądów powszechnych Józefa Podlaska 2023-05-25 12:31:44
ZARZĄDZENIE NR 312/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych Anna Górska 2023-05-25 12:24:17
Lista poparcia Józefa Podlaska 2023-05-25 12:22:53
ZARZĄDZENIE NR 308/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Anna Górska 2023-05-25 12:22:27
Lista poparcia Józefa Podlaska 2023-05-25 12:20:28
druk - karta zgłoszenia Józefa Podlaska 2023-05-25 11:54:00
Biuro rzeczy znalezionych 2023 Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:47:26
Biuro rzeczy znalezionych 2022 Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:47:09
Biuro rzeczy znalezionych 2021 Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:46:45
Biuro rzeczy znalezionych 2020 Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:46:23
Biuro rzeczy znalezionych 2019 Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:46:07
Biuro rzeczy znalezionych 2017 i 2018 Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:45:45
Biuro rzeczy znalezionych (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2023-05-25 11:44:54
druk - karta zgłoszenia Józefa Podlaska 2023-05-25 11:39:56
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul. Sosnkowskiego działka nr 2/201 obr. 133 Katarzyna Kudlewska 2023-05-25 11:18:12
karta zgłoszenia - dokument usunięty Józefa Podlaska 2023-05-25 11:06:33
Informacja o naborze kandydatów na ławników sądowych Józefa Podlaska 2023-05-25 11:05:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 302/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-25 10:32:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 302/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-25 10:32:28
Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu miasta Grudziądza Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-25 10:19:49
ZARZĄDZENIE NR 302/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-05-25 10:18:52
Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu miasta Grudziądza Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-25 10:17:44
Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu miasta Grudziądza Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-25 10:16:28
Elwira Chodyna-Eriksson 2023-05-25 10:15:34
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Anna Kamińska 2023-05-25 09:49:00
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z kontrolami zbiorników bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomosciach położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. Marta Wiśniewska 2023-05-25 09:28:57
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z kontrolami zbiorników bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomosciach położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. Marta Wiśniewska 2023-05-25 09:28:18
Energa Operator S.A. Agnieszka Nieckarz 2023-05-25 08:37:33
Mariusz Urban Agnieszka Nieckarz 2023-05-25 08:23:27