herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Adam Majewski Agnieszka Nieckarz 2023-03-10 08:07:46
Piotr Bugajski Agnieszka Nieckarz 2023-03-10 08:07:01
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2023-03-10 07:51:52
193. Interpelacja radnego Miłosza Jońca dot. ul. Brzoskwiniowej, Jodłowej i Jaworowej. Józefa Podlaska 2023-03-10 07:51:28
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2023-03-10 07:49:38
193. Interpelacja radnego Miłosza Jońca dot. ul. Brzoskwiniowej, Jodłowej i Jaworowej. Józefa Podlaska 2023-03-10 07:46:58
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2023-03-09 14:23:21
192. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych. Anna Obuchowska 2023-03-09 14:19:23
LXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 14 marca 2023 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Józefa Podlaska 2023-03-09 13:05:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 163/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-09 10:27:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 163/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-09 10:27:12
ZARZĄDZENIE NR 163/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-03-09 10:26:05
ZARZĄDZENIE NR 163/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-03-09 10:25:52
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-03-09 09:42:09
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-03-09 09:30:15
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 marca 2023 roku o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-03-09 09:28:20
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 8 marca 2023 roku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-03-09 09:26:01
zakończony - Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Anna Kamińska 2023-03-09 09:15:25
Cieszyński Dariusz Agnieszka Nieckarz 2023-03-09 08:44:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 159/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-09 07:51:51
ZARZĄDZENIE NR 159/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-03-09 07:50:40
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 marca 2023 roku o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- fotowoltaika 1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-03-08 15:23:50
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego,2) w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, na którym umieszczono zabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Garnizonowej 1a, 3) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 24 o powierzchni użytkowej 32,30 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00045354/4, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Piaskowej 3 4) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2023-03-08 15:11:01
DEKORACJA WIELKANOCNA NA PŁYCIE RYNKU GŁÓWNEGO. Sylwia Zembrzuska 2023-03-08 14:30:52
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2023-03-08 14:30:37
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska Marzena Goławska 2023-03-08 09:56:19
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska Marzena Goławska 2023-03-08 08:00:44
PSG Sp. z o. o. Agnieszka Nieckarz 2023-03-07 15:38:35
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu Łukasz Froncek 2023-03-07 15:35:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Środowiska Anna Kamińska 2023-03-07 14:12:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Tysiąclecia 120. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 13:07:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Tysiąclecia 120. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 13:03:47
ZARZĄDZENIE NR 157/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:13:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 157/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:09:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 157/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:09:24
ZARZĄDZENIE NR 157/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:07:34
ZARZĄDZENIE NR 156/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:05:32
ZARZĄDZENIE NR 154/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:05:25
ZARZĄDZENIE NR 158/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:04:18
ZARZĄDZENIE NR 158/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-03-07 12:04:02