herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 57/24 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2024 roku Kamilla Wiśniewska 2024-02-05 15:11:03
ZARZĄDZENIE NR 58/24 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2024-02-05 14:26:09
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-02-05 13:48:52
ZARZĄDZENIE NR 61/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. Sylwia Szczęsna 2024-02-05 12:05:29
UCHWAŁA NR LXXXVII/754/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. Sylwia Szczęsna 2024-02-05 12:04:22
ZARZĄDZENIE NR 61/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Sylwia Szczęsna 2024-02-05 12:01:22
Sala Adam Karolina Kwaśnicka 2024-02-05 11:56:22
Sala Adam Karolina Kwaśnicka 2024-02-05 11:54:30
ZARZĄDZENIE NR 59/24 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Katarzyna Wiśniewska 2024-02-05 10:36:12
UCHWAŁA NR LXXXVII/762/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:53:03
UCHWAŁA NR LXXXVII/761/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tłuchowo na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:51:51
UCHWAŁA NR LXXXVII/760/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Andrzejewo na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:51:13
UCHWAŁA NR LXXXVII/759/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:50:27
UCHWAŁA NR LXXXVII/758/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:49:35
UCHWAŁA NR LXXXVII/757/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy - Miasto Grudziądz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Grudziądzki Spichlerz". Anna Obuchowska 2024-02-02 12:48:40
UCHWAŁA NR LXXXVII/756/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:47:56
UCHWAŁA NR LXXXVII/755/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2024-2040. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:47:02
UCHWAŁA NR LXXXVII/754/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. Anna Obuchowska 2024-02-02 12:44:34
Rok 2024 Anna Obuchowska 2024-02-02 12:38:16
Rok 2024 - dokument usunięty Anna Obuchowska 2024-02-02 12:37:53
Rok 2024 - dokument usunięty Anna Obuchowska 2024-02-02 12:37:44
Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego Tomasz Kopczyński 2024-02-02 12:25:14
Informacja z przeprowadzonych przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy- miasto Grudziądz położonej przy ul.Rydygiera działka nr 31/3; 31/7; 31/8; 31/9 obr. 120 Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:04:25
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- miasto Grudziądz położonej przy ul.Rydygiera działka nr 31/4 obr. 120 Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:04:11
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- miasto Grudziądz położonej przy ul.Paderewskiego działka nr 26/7; 27/4; 28/9; 28/12 obr. 14 Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:03:57
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Chełmińskiej Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:03:43
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- miasto Grudziądz położonej przy ul. Piaskowej lokal mieszkalny nr 24 Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:03:05
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Sarniej Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:02:51
ZARZĄDZENIE NR 27/24 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00033459/3 na rzecz Skarbu Państwa Dorota Kozyrska 2024-02-02 12:02:21
Klauzula informacyjna Grudziądzki Budżet Obywatelski na 2024 rok Piotr Mazur 2024-02-02 10:35:51
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Anna Obuchowska 2024-02-02 10:14:09
Zgromadzenie w trybie uproszczonym - 07.02.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-02-02 07:59:25
ZARZĄDZENIE NR 62/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego Anna Górska 2024-02-01 14:51:51
ZARZĄDZENIE NR 62/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego Anna Górska 2024-02-01 14:50:36
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego Anna Górska 2024-02-01 14:42:24
Agnieszka Pąsiek Karolina Kwaśnicka 2024-02-01 14:26:32
ARCHIWUM Karolina Wróbel 2024-02-01 13:46:54
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Karolina Wróbel 2024-02-01 13:43:34
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Karolina Wróbel 2024-02-01 13:43:10
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Karolina Wróbel 2024-02-01 13:13:24