herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 31/23 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-01-31 12:53:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego oraz przy ul. Jana Pawła II. Załącznik do Zarządzenia nr 56/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-01-31 12:44:34
ZARZĄDZENIE NR 56/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego i ul. Jana Pawła II oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-01-31 12:43:08
Biuro rzeczy znalezionych 2024 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:55:05
Biuro rzeczy znalezionych 2023 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:54:42
Biuro rzeczy znalezionych 2022 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:54:30
Biuro rzeczy znalezionych 2021 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:54:19
Biuro rzeczy znalezionych 2020 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:54:09
Biuro rzeczy znalezionych 2019 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:53:56
Biuro rzeczy znalezionych 2017 i 2018 Tomasz Kopczyński 2024-01-31 11:53:43
AKTY PRAWNE stan na dzień 29.01.2024 Jan Urbański 2024-01-31 10:40:56
AKTY PRAWNE stan na dzień 29.01.2024 - dokument usunięty Jan Urbański 2024-01-31 10:39:18
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2024-01-31 09:31:10
224. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. reorganizacji skrzyżowania na osiedlu Mniszek Anna Obuchowska 2024-01-31 09:30:31
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2024-01-31 09:21:21
223. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. odwodnienia parkingu na os. Mniszek Anna Obuchowska 2024-01-31 09:19:46
PLAN DZIAŁANIA PREZYDENTA NA 2024 ROK OBSZAR OBRONNY Jan Urbański 2024-01-31 09:09:04
PLAN DZIAŁANIA PREZYDENTA NA 2024 ROK OBSZAR OBRONNY - dokument usunięty Jan Urbański 2024-01-31 09:08:11
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na luty 2024 r. Kamilla Wiśniewska 2024-01-31 08:23:37
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na listopad 2023 r. Kamilla Wiśniewska 2024-01-31 08:22:31
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na grudzień 2023 r. Kamilla Wiśniewska 2024-01-31 08:22:26
Zgromadzenie w trybie uproszczonym - 03.02.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-01-30 16:42:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Edukacji Anna Kamińska 2024-01-30 15:21:52
ZARZĄDZENIE NR 30/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:34:35
ZARZĄDZENIE NR 29/24 w sprawie ustalenia w 2024 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy - miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:31:08
ZARZĄDZENIE NR 705/23 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:24:25
ZARZĄDZENIE NR 683/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania i wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035" Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:24:15
ZARZĄDZENIE NR 12/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:23:58
ZARZĄDZENIE NR 705/23 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:20:57
ZARZĄDZENIE NR 683/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania i wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035" Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:19:33
ZARZĄDZENIE NR 683/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania i wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035" Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:17:27
ZARZĄDZENIE NR 683/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania i wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035" Tomasz Kopczyński 2024-01-30 14:13:11
ZARZĄDZENIE NR 55/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego Anna Górska 2024-01-30 13:13:01
ZARZĄDZENIE NR 54/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Anna Górska 2024-01-30 13:10:49
ZARZĄDZENIE NR 53/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych Anna Górska 2024-01-30 13:08:59
Rb-27S - grudzień 2023 rok Katarzyna Wiśniewska 2024-01-30 12:31:24
Rb-28S - grudzień 2023 rok Katarzyna Wiśniewska 2024-01-30 12:30:14
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Goralewska 2024-01-30 11:21:48
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Anna Obuchowska 2024-01-30 10:19:40
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Anna Obuchowska 2024-01-30 10:18:23