herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-27 14:30:26
31. Petycja w sprawie zapoznania się z protokołem pokontrolnym NIK o sygnaturze LOL.411.004.01.2022 Magdalena Walczak 2024-05-27 14:03:57
31. Petycja w sprawie zapoznania się z protokołem pokontrolnym NIK o sygnaturze LOL.411.004.01.2022 Magdalena Walczak 2024-05-27 14:03:16
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-05-27 12:54:31
INFORMACJA PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 17 maja 2024 roku o wydaniu dnia 15 maja 2024 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładów Formeleon Sp. z o.o. na działkach 261/7 i 261/8 obręb 163 przy ulicy Droga Graniczna 15 w Grudziądzu" Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-05-27 12:53:01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 maja 2024 roku dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładów Formeleon Sp. z o.o. na działkach 261/7 i 261/8 obręb 163 przy ulicy Droga Graniczna 15 w Grudziądzu"- Rychiger Poland Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-05-27 12:52:35
Fabian Dichting Agnieszka Nieckarz 2024-05-27 12:39:25
Mateusz Budziński Agnieszka Nieckarz 2024-05-27 12:38:24
Wiesława Wata Karolina Kwaśnicka 2024-05-27 12:18:23
ZARZĄDZENIE NR 277/24 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2024-05-27 11:52:35
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej Dorota Kozyrska 2024-05-27 11:50:01
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony organizowany w dniu 1 lipca 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ulicy Floriana Ceynowy Dorota Kozyrska 2024-05-27 11:36:41
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 2 lipca 2024 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ulicy Piaskowej 3, lokal mieszkalny nr 24 Dorota Kozyrska 2024-05-27 11:34:00
UCHWAŁA NR III/18/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-26 20:21:25
UCHWAŁA NR III/17/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy-miasta Grudziądz w OPUS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, które nastąpi poprzez dokonanie ich sprzedaży. Anna Obuchowska 2024-05-26 20:15:05
UCHWAŁA NR III/16/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. na lata 2025-2028". Anna Obuchowska 2024-05-26 20:11:34
Zapytanie ofertowe "Naprawa cokołu znajdującego się przy Fontannie na Al. 23 Stycznia ( misa przy Filsaku) w Grudziądzu". Sylwia Zembrzuska 2024-05-24 10:39:59
Zapytanie ofertowe "Naprawa cokołu znajdującego się przy Fontannie na Al. 23 Stycznia ( misa przy Filsaku) w Grudziądzu". Sylwia Zembrzuska 2024-05-24 10:39:35
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Róża Jamka 2024-05-24 08:29:13
Łyko Finanse Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-05-24 08:29:06
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Róża Jamka 2024-05-24 08:22:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Róża Jamka 2024-05-24 08:10:42
IV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 29 maja 2024 r. Anna Obuchowska 2024-05-24 05:36:40
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2023. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/10. Dorota Kozyrska 2024-05-23 14:51:05
Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości Karolina Kwaśnicka 2024-05-23 13:56:12
Monika Szymaniak Karolina Kwaśnicka 2024-05-23 13:34:59
ZARZĄDZENIE NR 283/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Anna Górska 2024-05-23 13:10:52
ZARZĄDZENIE NR 283/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Anna Górska 2024-05-23 13:07:11
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul.Brzeźnej oznaczonej jako działka nr 6/5w obr. 102 Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 11:51:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ul. Spichrzowej 43. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 11:43:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 268/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 11:40:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ul. Spichrzowej 43. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 11:36:06
Informacja - statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązjące w 2024 roku Kamilla Wiśniewska 2024-05-23 11:28:18
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcia drzewa przy ul. Heweliusza 1 (dz. nr 51/107 obr. 100) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2024-05-23 11:12:33
ZARZĄDZENIE NR 268/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 11:06:04
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Kalinkowej 49-55 (dz. nr 35/6 obr. 100) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2024-05-23 10:59:26
ZARZĄDZENIE NR 232/24 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 43 Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 10:59:23
ZARZĄDZENIE NR 233/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 10:58:58
ZARZĄDZENIE NR 232/24 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 43 Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 10:58:44
ZARZĄDZENIE NR 284/24 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00028842/7 na rzecz Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2024-05-23 10:55:06