herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 118/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo Tomasz Kopczyński 2023-05-08 09:20:04
ZARZĄDZENIE NR 117/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-08 09:14:49
ZARZĄDZENIE NR 116/23 w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Tomasz Kopczyński 2023-05-08 09:11:07
ZARZĄDZENIE NR 115/23 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-05-08 09:08:20
ZARZĄDZENIE NR 113/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia Łukasz Froncek 2023-05-08 08:27:36
Armand Stój Agnieszka Nieckarz 2023-05-08 08:21:55
ZARZĄDZENIE NR 114/23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-05-08 08:17:20
ZARZĄDZENIE NR 139/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Tomasz Kopczyński 2023-05-08 08:15:01
ZARZĄDZENIE NR 112/23 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych Tomasz Kopczyński 2023-05-08 08:13:21
ZARZĄDZENIE NR 140/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-08 08:10:20
ZARZĄDZENIE NR 140/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-08 08:10:09
26. Petycja mieszkańców bloku przy ul. Wiślanej 12 dot. przycinki drzew Józefa Podlaska 2023-05-08 08:02:31
26. Petycja mieszkańców bloku przy ul. Wiślanej 12 dot. przycinki drzew Józefa Podlaska 2023-05-08 07:57:01
ZARZĄDZENIE NR 109/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:49:24
ZARZĄDZENIE NR 102/23 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:46:25
ZARZĄDZENIE NR 108/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:44:13
ZARZĄDZENIE NR 108/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:43:51
ZARZĄDZENIE NR 107/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:42:11
ZARZĄDZENIE NR 106/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:40:05
ZARZĄDZENIE NR 105/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:38:36
ZARZĄDZENIE NR 141/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-08 07:36:50
ZARZĄDZENIE NR 251/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym Anna Górska 2023-05-05 14:31:22
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym Anna Górska 2023-05-05 14:26:57
ZARZĄDZENIE NR 242/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 13:00:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Podhalańskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 242/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 12:58:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Podhalańskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 242/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 12:49:58
ZARZĄDZENIE NR 242/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 12:44:28
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:49:46
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:48:35
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:48:19
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:47:59
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:40:33
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:39:39
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:38:59
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:31:26
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Grudziądza o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej Marzena Goławska 2023-05-05 10:30:40
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2023-05-05 09:48:19
202. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. wypłat rekompensat Anna Obuchowska 2023-05-05 09:47:32
Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 2 - Legionów 35 Agnieszka Nieckarz 2023-05-05 09:17:14
ZARZĄDZENIE NR 103/23 zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:35:47