herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 117/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Sylwia Szczęsna 2024-03-25 13:45:44
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-25 13:06:59
Maria Korol Agnieszka Nieckarz 2024-03-25 09:34:15
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-25 09:33:52
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-25 09:32:44
Maria Korol Agnieszka Nieckarz 2024-03-25 09:30:36
Tomasz Pierucki Agnieszka Nieckarz 2024-03-25 09:30:23
Maria Korol Agnieszka Nieckarz 2024-03-25 09:29:01
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-25 09:28:13
ZARZĄDZENIE NR 113/24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Tomasz Kopczyński 2024-03-25 08:21:02
Jacek Szlas Agnieszka Nieckarz 2024-03-22 13:09:15
ZARZĄDZENIE NR 134/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Tomasz Kopczyński 2024-03-22 08:46:29
ZARZĄDZENIE NR 133/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Tomasz Kopczyński 2024-03-22 08:45:09
ZARZĄDZENIE NR 129/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej Tomasz Kopczyński 2024-03-22 08:43:02
ZARZĄDZENIE NR 131/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-22 08:40:41
ZARZĄDZENIE NR 130/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-22 08:38:02
ZARZĄDZENIE NR 127/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-22 08:25:25
ZARZĄDZENIE NR 126/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Tomasz Kopczyński 2024-03-22 06:58:11
ZARZĄDZENIE NR 125/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2024-03-22 06:56:49
ZARZĄDZENIE NR 118/21 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-03-22 06:55:40
ZARZĄDZENIE NR 111/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-03-22 06:54:17
Dorota Garczyńska Agnieszka Nieckarz 2024-03-21 14:33:48
ZARZĄDZENIE NR 111/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2024-03-21 10:57:00
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-21 10:24:05
Obwieszczenie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Tomasz Kopczyński 2024-03-21 09:55:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-03-21 09:54:36
ZARZĄDZENIE NR 118/21 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz Piotr Mazur 2024-03-21 09:22:11
ZARZĄDZENIE NR 118/21 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz Piotr Mazur 2024-03-21 09:20:19
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 25 marca 2024 r. Nikoletta Kannenberg 2024-03-21 09:20:00
ZARZĄDZENIE NR 118/21 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz Piotr Mazur 2024-03-21 09:17:39
ZARZĄDZENIE NR 122/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nad Wisłą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-03-21 08:57:49
ZARZĄDZENIE NR 122/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nad Wisłą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-03-21 08:56:42
ZARZĄDZENIE NR 124/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Tomasz Kopczyński 2024-03-21 08:54:41
ZARZĄDZENIE NR 124/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Tomasz Kopczyński 2024-03-21 08:53:56
ZARZĄDZENIE NR 123/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Tomasz Kopczyński 2024-03-21 08:52:34
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska; w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 43; w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Kazimierza Mastalerza Dorota Kozyrska 2024-03-21 08:36:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nad Wisłą. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-03-21 08:24:30
ZARZĄDZENIE NR 122/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nad Wisłą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-03-21 08:23:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nad Wisłą. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-03-21 08:21:22
Komisja Sportu 20 marca 2024 r. - odwołana Anna Obuchowska 2024-03-20 15:59:07