herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 103/23 zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:28:20
ZARZĄDZENIE NR 101/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:23:27
ZARZĄDZENIE NR 100/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Garnizonowej 1a Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:20:19
ZARZĄDZENIE NR 100/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Garnizonowej 1a Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:19:53
ZARZĄDZENIE NR 99/23 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:10:44
Jolanta Pilcek Agnieszka Nieckarz 2023-05-05 08:10:00
ZARZĄDZENIE NR 98/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" – prowadzenie kawiarenki obywatelskiej Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:08:19
Robert Smulski Agnieszka Nieckarz 2023-05-05 08:06:43
ZARZĄDZENIE NR 97/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" – obsługa funduszu mikrograntów Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:06:28
ZARZĄDZENIE NR 96/23 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:04:44
ZARZĄDZENIE NR 95/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:02:38
ZARZĄDZENIE NR 85/23 NUMER ANULOWANO Tomasz Kopczyński 2023-05-05 08:01:42
ZARZĄDZENIE NR 94/23 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:47:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 232/23 Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 07:23:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 232/23 Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 07:23:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kustronia. Załącznik do Zarządzenia nr 231/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 07:23:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 232/23 Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 07:21:53
ZARZĄDZENIE NR 232/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 07:20:55
ZARZĄDZENIE NR 231/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-05-05 07:18:34
ZARZĄDZENIE NR 93/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:15:11
ZARZĄDZENIE NR 92/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:13:39
ZARZĄDZENIE NR 91/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:12:31
ZARZĄDZENIE NR 91/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:11:50
ZARZĄDZENIE NR 90/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Władysława Reymonta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:05:02
ZARZĄDZENIE NR 89/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w 2023 roku, polegającego na organizacji i udziale drużyn w rozgrywkach ligowych w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:03:21
ZARZĄDZENIE NR 88/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2023 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie Tomasz Kopczyński 2023-05-05 07:01:14
ZARZĄDZENIE NR 87/23 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:59:30
ZARZĄDZENIE NR 86/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 18 Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:54:48
ZARZĄDZENIE NR 84/23 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:52:34
ZARZĄDZENIE NR 83/23 w sprawie w upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:50:57
ZARZĄDZENIE NR 82/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:47:44
ZARZĄDZENIE NR 82/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:47:23
ZARZĄDZENIE NR 81/23 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz zamieszczania informacji o zobowiązaniach dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:46:12
ZARZĄDZENIE NR 80/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-05-05 06:45:05
ZARZĄDZENIE NR 79/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyczółkowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-04 13:50:28
ZARZĄDZENIE NR 78/23 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2023-05-04 13:48:42
ZARZĄDZENIE NR 77/23 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2023-05-04 13:46:14
ZARZĄDZENIE NR 76/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu zespołowego Tomasz Kopczyński 2023-05-04 13:45:18
ZARZĄDZENIE NR 75/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego Tomasz Kopczyński 2023-05-04 13:43:05
ZARZĄDZENIE NR 74/23 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2023 roku Tomasz Kopczyński 2023-05-04 13:42:17