herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 124/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Anna Górska 2024-03-19 13:00:56
ZARZĄDZENIE NR 124/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Anna Górska 2024-03-19 12:38:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Nad Torem. Załącznik do Zarządzenia Nr 130/24. Dorota Kozyrska 2024-03-19 12:36:41
ZARZĄDZENIE NR 130/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-03-19 12:34:54
ZARZĄDZENIE NR 123/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Anna Górska 2024-03-19 12:24:20
ZARZĄDZENIE NR 123/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Anna Górska 2024-03-19 11:02:36
ZARZĄDZENIE NR 123/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Anna Górska 2024-03-19 10:57:35
ZARZĄDZENIE NR 119/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami Anna Górska 2024-03-19 10:18:02
ZARZĄDZENIE NR 132/24 w sprawie delegowania przedstawiciela Prezydenta Miasta Grudziądza do udziału w zgromadzeniu Tomasz Kopczyński 2024-03-19 08:45:18
II 2024 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2024-03-18 16:28:56
II 2024 Piotr Mazur 2024-03-18 16:28:14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej Anna Górska 2024-03-18 15:34:56
ZARZĄDZENIE NR 97/24 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy-miasto Grudziądz Aneta Sternicka 2024-03-18 15:17:08
Mpgn Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-18 14:53:57
Zgromadzenie - 20.03.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-03-18 12:58:15
Zgromadzenie - 20.03.2024 r. Krzysztof Hermański 2024-03-18 12:57:53
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Anna Obuchowska 2024-03-18 12:13:34
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Róża Jamka 2024-03-18 09:23:45
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego - Rodzina w centrum - Etap I Tomasz Kopczyński 2024-03-18 08:40:22
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego - Rodzina w centrum - Etap I Tomasz Kopczyński 2024-03-18 08:33:59
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego - Rodzina w centrum - Etap I Tomasz Kopczyński 2024-03-18 08:31:39
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego - Rodzina w centrum - Etap I Tomasz Kopczyński 2024-03-18 08:31:03
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego - Rodzina w centrum - Etap I Tomasz Kopczyński 2024-03-18 08:28:33
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego - Rodzina w centrum - Etap I (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2024-03-18 08:27:59
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-18 08:24:08
Obwieszczenie MKW w Grudziądzu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych. Anna Obuchowska 2024-03-15 13:06:02
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIADZ, położonej przy ulicy Sarniej Dorota Kozyrska 2024-03-15 11:32:38
Grudziądzki Informator Statystyczny 2022 r. Beata Woźniak 2024-03-15 10:42:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Kazimierza Mastalerza. Załącznik do Zarządzenia Nr 127/24. Dorota Kozyrska 2024-03-15 10:34:05
ZARZĄDZENIE NR 127/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-03-15 10:26:17
ZARZĄDZENIE NR 113/24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Ligia Bartos 2024-03-15 08:38:30
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-15 07:49:28
Hanna Tomaszewska-Ciszewska Karolina Kwaśnicka 2024-03-15 07:46:54
Marian Kubicki Karolina Kwaśnicka 2024-03-15 07:46:43
Hanna Tomaszewska-Ciszewska Karolina Kwaśnicka 2024-03-15 07:45:26
ZARZĄDZENIE NR 121/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-15 07:06:59
ZARZĄDZENIE NR 120/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-15 07:05:01
ZARZĄDZENIE NR 116/24 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Tomasz Kopczyński 2024-03-15 07:02:53
ZARZĄDZENIE NR 115/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Tomasz Kopczyński 2024-03-15 07:01:18
ZARZĄDZENIE NR 114/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo Tomasz Kopczyński 2024-03-15 07:00:14