herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 110/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego Tomasz Kopczyński 2024-03-15 06:58:53
ZARZĄDZENIE NR 109/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych Tomasz Kopczyński 2024-03-15 06:56:56
ZARZĄDZENIE NR 108/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2024-03-15 06:55:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Anna Górska 2024-03-14 13:53:05
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Rodzina w centrum Etap I" Ligia Bartos 2024-03-14 13:26:03
Komisja Sportu 20 marca 2024 r. - odwołana Anna Obuchowska 2024-03-14 10:53:48
Komisja Sportu 20 marca 2024 r. - odwołana Anna Obuchowska 2024-03-14 10:53:18
Komisja Sportu 20 marca 2024 r. - odwołana Anna Obuchowska 2024-03-14 10:53:04
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Mickiewicza Dorota Kozyrska 2024-03-14 10:46:26
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Mikołaja z Ryńska 2, lokal mieszkalny nr 6 Dorota Kozyrska 2024-03-14 10:46:14
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- miasto Grudziądz położonej przy ul. Roty Grudziądzkiej działka nr 8/47 obr. 9 Dorota Kozyrska 2024-03-14 10:46:00
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 29 kwietnia 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza Dorota Kozyrska 2024-03-14 10:45:42
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 29 kwietnia 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza Dorota Kozyrska 2024-03-14 10:45:15
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-14 10:44:12
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-14 10:43:53
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-14 10:41:36
Informacja MKW o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych. Anna Obuchowska 2024-03-14 10:17:45
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Grudziądzu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie - zmiana członka. Anna Obuchowska 2024-03-14 10:15:59
ZARZĄDZENIE NR 107/24 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku Tomasz Kopczyński 2024-03-14 08:10:40
ZARZĄDZENIE NR 106/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo Tomasz Kopczyński 2024-03-14 08:09:44
ZARZĄDZENIE NR 106/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo Tomasz Kopczyński 2024-03-14 08:09:25
ZARZĄDZENIE NR 105/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-14 08:07:17
ZARZĄDZENIE NR 104/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-03-14 08:04:29
ZARZĄDZENIE NR 103/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-03-14 08:01:49
ZARZĄDZENIE NR 102/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-03-14 07:59:12
ZARZĄDZENIE 88/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2024 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na organizacji i udziale drużyn w rozgrywkach ligowych w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym Tomasz Kopczyński 2024-03-14 07:57:40
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2024-03-14 07:40:15
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 marca 2024 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu produkcji energii elektrycznej i wprowadzania jej do sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 261/9, 261/10, 261/11, 261/12, 261/13, 261/14, 261/15, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 261/20, 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, obręb 163, w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-03-13 15:02:30
Rejestr interpelacji Nikoletta Kannenberg 2024-03-13 14:56:16
231. Interpelacja radnego Sławomira Szymańskiego dot. budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Nikoletta Kannenberg 2024-03-13 14:55:00
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 20 maja 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz ,położonej przy ulicy Solidarności Dorota Kozyrska 2024-03-13 14:28:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 16 kwietnia 2024r na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Szosa Toruńska Dorota Kozyrska 2024-03-13 14:27:55
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 20 maja 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz ,położonej przy ulicy Solidarności Dorota Kozyrska 2024-03-13 14:27:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 20 maja 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz ,położonej przy ulicy Solidarności Dorota Kozyrska 2024-03-13 14:24:55
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Parkowej 20 (dz. nr 20/4, obręb 090) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2024-03-13 13:53:35
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Parkowej 20 (dz. nr 20/4, obręb 090) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2024-03-13 13:52:25
ZARZĄDZENIE 88/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2024 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na organizacji i udziale drużyn w rozgrywkach ligowych w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym Łukasz Froncek 2024-03-13 13:09:10
ZARZĄDZENIE NR 101/14 w sprawie: kontroli realizacji zadań obronnych na terenie miasta Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2024-03-13 12:59:27
ZARZĄDZENIE NR 101/14 w sprawie: kontroli realizacji zadań obronnych na terenie miasta Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2024-03-13 12:59:02
ZARZĄDZENIE NR 101/14 w sprawie: kontroli realizacji zadań obronnych na terenie miasta Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2024-03-13 12:58:43