herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Prezydenta Grudziądza z dnia 10 sierpnia 2023 roku, znak: ŚRO-I.6233.1.1.2023, zmieniającą decyzję Prezydenta Grudziądz z dnia 18 lutego 2015 roku, znak: GK-I.6233.1.1.2015, wraz z późniejszą zmianą z dnia 1 września 2020 roku, znak: ŚRO-I.6233.1.6.2020, udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Droga Łąkowa 91 (dz. nr 15/1, 16/4, 19/2, 21/1, obr. 82 i dz. nr 20/1, obr. 83) i przy ul. Konarskiego 41 (dz. nr 15/6, 5/51, obr. 114) w Grudziądzu, dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz Marta Wiśniewska 2023-08-10 10:44:12
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz- decyzja z dnia 10.08.2023 r./ zmiana Marta Wiśniewska 2023-08-10 10:43:36
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Prezydenta Grudziądza z dnia 10 sierpnia 2023 roku, znak: ŚRO-I.6233.1.1.2023, zmieniającą decyzję Prezydenta Grudziądz z dnia 18 lutego 2015 roku, znak: GK-I.6233.1.1.2015, wraz z późniejszą zmianą z dnia 1 września 2020 roku, znak: ŚRO-I.6233.1.6.2020, udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Droga Łąkowa 91 (dz. nr 15/1, 16/4, 19/2, 21/1, obr. 82 i dz. nr 20/1, obr. 83) i przy ul. Konarskiego 41 (dz. nr 15/6, 5/51, obr. 114) w Grudziądzu, dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz Marta Wiśniewska 2023-08-10 10:43:07
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz- decyzja z dnia 10.08.2023 r./ zmiana Marta Wiśniewska 2023-08-10 10:39:33
Bartłomiej Szmidt Agnieszka Nieckarz 2023-08-10 10:18:57
Wojda Joanna Agnieszka Nieckarz 2023-08-10 10:16:23
Zapytanie ofertowe - dostawa klimatyzatora wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" Anna Pulkowska 2023-08-10 08:11:12
Zapytanie ofertowe - dostawa klimatyzatora wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" Anna Pulkowska 2023-08-10 08:09:09
ZARZĄDZENIE NR 452/23 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:19:17
ZARZĄDZENIE NR 451/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:16:57
ZARZĄDZENIE NR 449/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:13:16
ZARZĄDZENIE NR 448/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:11:24
ZARZĄDZENIE NR 447/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:10:07
ZARZĄDZENIE NR 446/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:08:56
ZARZĄDZENIE NR 445/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:08:41
ZARZĄDZENIE NR 446/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:08:19
ZARZĄDZENIE NR 446/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:07:52
ZARZĄDZENIE NR 446/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:07:41
ZARZĄDZENIE NR 445/23 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:06:50
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH WYZNACZENIA I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANICZNYCH, W DNIU 6 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 12:00 PRZY ULICY DĘBOWEJ Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:04:37
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH WYZNACZENIA I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANICZNYCH, W DNIU 6 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 12:00 PRZY ULICY DĘBOWEJ Tomasz Kopczyński 2023-08-10 06:04:09
Maria Miselis Agnieszka Nieckarz 2023-08-09 11:52:39
Paulina i Szymon Radzikowscy Agnieszka Nieckarz 2023-08-09 11:43:04
Paulina i Szymon Radzikowscy Agnieszka Nieckarz 2023-08-09 11:41:49
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU Tomasz Kopczyński 2023-08-09 10:17:54
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy miasto Grudziądz przy ul. Poniatowskiego działki nr 328;329;330;331;333;334;335;336;332 obr. 12 Katarzyna Kudlewska 2023-08-09 09:10:39
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy miasto Grudziądz przy ul. Poniatowskiego działki nr 328;329;330;331;333;334;335;336;332 obr. 12 Katarzyna Kudlewska 2023-08-09 09:08:57
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy miasto Grudziądz przy ul. Poniatowskiego działki nr 328;329;330;331;333;334;335;336;332 obr. 12 Katarzyna Kudlewska 2023-08-09 09:08:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WARYŃSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 451/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-08-09 08:43:01
ZARZĄDZENIE NR 451/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-08-09 08:42:00
ZARZĄDZENIE NR 443/23 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-08-09 06:18:32
ZARZĄDZENIE NR 440/23 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2023-08-09 06:17:30
ZARZĄDZENIE NR 444/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-09 06:16:21
ZARZĄDZENIE NR 435/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tczewskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-09 06:13:14
ZARZĄDZENIE NR 428/23 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Grudziądza oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2023-08-09 06:09:18
ZARZĄDZENIE NR 428/23 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Grudziądza oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2023-08-09 06:08:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 449/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-08-08 15:00:32
ZARZĄDZENIE NR 449/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-08-08 14:59:34
Rejestr interpelacji Nikoletta Kannenberg 2023-08-08 13:20:19
209. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. poprawy warunków pracy dla zatrudnionych księgowych polegającej na utworzeniu nowych stanowisk pracy w Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu Nikoletta Kannenberg 2023-08-08 13:18:46