herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr interpelacji Nikoletta Kannenberg 2023-08-08 13:17:13
208. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. mechanicznego koszenia roślinności wodnej w kanale Trynka Nikoletta Kannenberg 2023-08-08 13:15:47
Tomasz Mieczkowski Agnieszka Nieckarz 2023-08-08 12:24:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. TCZEWSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 435/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-08-08 11:52:18
ZARZĄDZENIE NR 435/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tczewskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-08-08 11:51:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. PARKOWEJ 2. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 444/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-08-08 11:34:54
ZARZĄDZENIE NR 444/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-08-08 11:33:38
Jadwiga Brzozowska Agnieszka Nieckarz 2023-08-08 11:01:50
Rafał Jędrzejewski Agnieszka Nieckarz 2023-08-08 11:00:05
Iwona Łazarska Agnieszka Nieckarz 2023-08-08 10:57:52
Piotr Wysmoliński Agnieszka Nieckarz 2023-08-08 10:47:26
ZARZĄDZENIE NR 440/23 z dnia 28 lipca 2023 r. Sylwia Szczęsna 2023-08-08 09:42:35
ZARZĄDZENIE NR 440/23 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Sylwia Szczęsna 2023-08-08 09:40:46
ZARZĄDZENIE NR 442/23 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:35:49
ZARZĄDZENIE NR 441/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcji kasowej i instrukcji magazynowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:29:07
ZARZĄDZENIE NR 439/23 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:27:44
ZARZĄDZENIE NR 438/23 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:26:27
ZARZĄDZENIE NR 438/23 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:26:05
ZARZĄDZENIE NR 437/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Korczaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:24:01
ZARZĄDZENIE NR 436/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej 26A oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:21:04
ZARZĄDZENIE NR 434/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:18:34
ZARZĄDZENIE NR 433/23 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:16:15
ZARZĄDZENIE NR 432/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Słonecznej 9 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:15:18
Rok 2021 Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:39
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:33
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Informatyki Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:29
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:25
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:20
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:16
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:12
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zastępcy komendanta Straży Miejskiej Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:07
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Informatyki Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:10:03
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:58
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:54
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:48
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:46
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji Miejskiej Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:43
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:41
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Środowiska Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:38
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2023-08-08 07:09:36