herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - dokument usunięty Piotr Mazur 2024-05-13 15:24:10
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Piotr Mazur 2024-05-13 15:23:53
Dane z archiwalnych zbiorów ewidencji działalności gospodarczej Piotr Mazur 2024-05-13 15:23:19
Klauzula informacyjna dotycząca spraw związanych z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych Piotr Mazur 2024-05-13 15:22:51
Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument usunięty Piotr Mazur 2024-05-13 15:21:03
Informacja Komisarza Wyborczego W Toruniu II o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do okw. Anna Obuchowska 2024-05-13 14:26:08
Ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły/placówki w 2024 roku Kamilla Wiśniewska 2024-05-13 14:08:20
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na kwiecień 2024 r. Kamilla Wiśniewska 2024-05-13 14:08:12
Katarzyna i Piotr Dankowscy Agnieszka Nieckarz 2024-05-13 13:19:56
Czerniej Andrzej Agnieszka Nieckarz 2024-05-13 11:46:33
Kowalczyk Ryszard Agnieszka Nieckarz 2024-05-13 11:45:49
239. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. pilnej interwencji służb Prezydenta Miasta Nikoletta Kannenberg 2024-05-13 11:29:16
Judyta Murawska Karolina Kwaśnicka 2024-05-13 09:30:13
Informacje ogólne Piotr Mazur 2024-05-13 08:16:41
OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza z dnia 6 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Anna Obuchowska 2024-05-10 19:34:17
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-05-10 12:47:02
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:31:59
SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:28:09
KOSIŃSKI Krzysztof Roman Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:27:39
JONIEC Miłosz Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:27:29
ZARZĄDZENIE NR 242/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Anna Górska 2024-05-10 11:27:18
MAKOWSKA Marzena Maria Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:27:17
CZEPEK Marek Józef Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:27:01
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:26:01
GURBIN Szymon Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:23:26
GBURCZYK Maciej Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:23:09
DROZDECKA Aleksandra Ewa Tomasz Kopczyński 2024-05-10 11:22:57
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - 10 maj 2024 r. Malwina Kubny 2024-05-10 11:20:38
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Anna Górska 2024-05-10 10:31:04
ZARZĄDZENIE NR 234/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 10:19:42
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-10 09:28:46
ZARZĄDZENIE NR 241/24 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 09:06:57
ZARZĄDZENIE NR 240/24 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 09:06:46
ZARZĄDZENIE NR 240/24 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 09:06:24
ZARZĄDZENIE NR 241/24 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 09:05:06
ZARZĄDZENIE NR 234/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 09:02:47
ZARZĄDZENIE NR 234/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-05-10 09:02:37
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2024-05-10 09:01:10
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2024-05-10 09:00:46
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2024-05-10 09:00:37