herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 165/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-04-09 14:59:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 164/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-04-09 14:56:41
ZARZĄDZENIE NR 164/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-04-09 14:54:27
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Anna Kamińska 2024-04-09 14:28:02
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035. Anna Górska 2024-04-09 10:26:55
ZARZĄDZENIE NR 162/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo Tomasz Kopczyński 2024-04-09 10:23:23
ZARZĄDZENIE NR 161/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-09 10:14:44
ZARZĄDZENIE NR 160/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Tomasz Kopczyński 2024-04-09 09:57:22
ZARZĄDZENIE NR 160/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Tomasz Kopczyński 2024-04-09 09:57:09
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2024-04-09 09:57:08
ZARZĄDZENIE NR 159/24 w sprawie ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-04-09 09:55:37
ZARZĄDZENIE NR 158/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-09 09:54:42
ZARZĄDZENIE NR 157/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-09 09:53:57
Kontrola finansowa w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-04-09 09:41:42
Kontrola finansowa w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-04-09 09:41:09
TowerLink Poland Sp. z o.o. BT43412 GRUDZIĄDZ_OWCZARKI, ul. Dębowa 25 Elwira Chodyna-Eriksson 2024-04-09 09:40:55
Kontrola finansowa w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-04-09 09:40:28
Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych w 2023 r. Robert Klimczuk 2024-04-09 09:35:10
ZARZĄDZENIE NR 156/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:18:46
ZARZĄDZENIE NR 156/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:15:01
ZARZĄDZENIE NR 155/24 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2023 rok Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:13:24
ZARZĄDZENIE NR 154/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:12:04
ZARZĄDZENIE NR 155/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:11:02
ZARZĄDZENIE NR 153/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:10:06
ZARZĄDZENIE NR 152/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:06:55
ZARZĄDZENIE NR 151/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:05:25
ZARZĄDZENIE NR 147/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:03:41
ZARZĄDZENIE NR 146/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-09 08:02:05
ZARZĄDZENIE NR 145/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Hallera 45a oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-09 07:57:48
ZARZĄDZENIE NR 145/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Hallera 45a oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-09 07:56:52
ZARZĄDZENIE NR 143/24 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny. Tomasz Kopczyński 2024-04-09 07:39:03
ZARZĄDZENIE NR 143/24 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny. Tomasz Kopczyński 2024-04-09 07:38:42
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035. Sylwia Wojtakowska 2024-04-08 15:13:28
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo Anna Górska 2024-04-08 15:06:12
ZARZĄDZENIE NR 166/24 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Hallera 45a oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Katarzyna Kudlewska 2024-04-08 14:59:42
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jaskółczej; ul. Kossaka; ul. Rydygiera; ul. Gierymskiego. Ząłacznik do Zarządzenia nr 146/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-04-08 14:57:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 145/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-04-08 14:55:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 145/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-04-08 14:55:00
ZARZĄDZENIE NR 145/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Hallera 45a oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-04-08 14:53:02
ZARZĄDZENIE NR 146/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-04-08 14:50:35