herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LXII/526/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Grudziądza Józefa Podlaska 2022-06-27 11:12:56
LXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 8 czerwca 2022 r. - uroczysta Józefa Podlaska 2022-06-27 11:11:00
LXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - uroczysta - dokument usunięty Józefa Podlaska 2022-06-27 11:10:45
LXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - uroczysta - dokument usunięty Józefa Podlaska 2022-06-27 11:10:20
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenie procedury dostosowania parametrów dystrybu-cyjnych do aktualnych potrzeb w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2022-06-27 10:18:11
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 1 sierpnia 2022 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2022-06-27 10:02:53
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informacje, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego 78 Dorota Kozyrska 2022-06-27 09:03:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 365/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-06-27 09:03:08
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 1 sierpnia 2022 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2022-06-27 09:01:51
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 1 sierpnia 2022 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2022-06-27 09:01:37
ZARZĄDZENIE NR 365/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2022-06-27 08:59:52
ZARZĄDZENIE NR 368/22 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym w sportach lotniczych Anna Górska 2022-06-24 13:53:54
ZARZĄDZENIE NR 370/22 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Anna Górska 2022-06-24 13:28:51
ZARZĄDZENIE NR 370/22 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Anna Górska 2022-06-24 13:25:44
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich Anna Górska 2022-06-24 13:19:00
MDR – schematy podatkowe (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2022-06-24 13:08:09
MDR ndash; schematy podatkowe (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2022-06-24 13:07:58
MDR ? schematy podatkowe (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2022-06-24 13:07:34
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2022-06-24 12:59:16
157. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. koszy na śmieci Józefa Podlaska 2022-06-24 12:57:38
BAMOS Andzrej Moszyński Agnieszka Nieckarz 2022-06-24 11:53:13
Piotr Jasiński Agnieszka Nieckarz 2022-06-24 11:51:44
Grzegorz Piątek Agnieszka Nieckarz 2022-06-24 11:50:53
Maria Liedtke Agnieszka Nieckarz 2022-06-24 11:50:12
Wanda Konwerska Agnieszka Nieckarz 2022-06-24 11:49:04
Rejestr zapytań Anna Obuchowska 2022-06-24 10:00:42
UCHWAŁA NR LXIII/530/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. Sylwia Szczęsna 2022-06-24 09:43:49
22. Zapytanie radnego Arkadiusza Goszka dot. modernizacji sieci tramwajowej Anna Obuchowska 2022-06-24 09:14:30
ZARZĄDZENIE NR 376/22 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2022-06-23 14:30:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 375/22 Dorota Kozyrska 2022-06-23 14:30:29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej, przy ulicy Wąskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 374/22 Dorota Kozyrska 2022-06-23 14:28:47
ZARZĄDZENIE NR 375/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2022-06-23 14:26:45
ZARZĄDZENIE NR 374/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2022-06-23 14:24:21
Elzbieta Gontarz-Włodarska Agnieszka Nieckarz 2022-06-23 12:09:14
ZARZĄDZENIE Nr 371/22 w sprawie nabycia na rzecz gminy ? miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2022-06-23 10:06:44
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Anna Obuchowska 2022-06-23 09:54:21
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Anna Obuchowska 2022-06-23 09:53:59
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Anna Obuchowska 2022-06-23 09:53:11
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Anna Obuchowska 2022-06-23 09:52:19
LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r. Anna Obuchowska 2022-06-23 09:51:18