herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 220/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2023-05-25 07:34:35
ZARZĄDZENIE NR 186/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2023-05-25 07:31:41
ZARZĄDZENIE NR 186/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2023 rok Tomasz Kopczyński 2023-05-25 07:30:24
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń Józefa Podlaska 2023-05-24 14:30:49
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń Józefa Podlaska 2023-05-24 14:30:18
Lista poparcia Józefa Podlaska 2023-05-24 14:25:15
karta zgłoszenia - dokument usunięty Józefa Podlaska 2023-05-24 13:47:02
Informacja o naborze kandydatów na ławników sądowych Józefa Podlaska 2023-05-24 13:44:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 301/23. Dorota Kozyrska 2023-05-24 13:09:59
ZARZĄDZENIE NR 301/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2023-05-24 12:59:59
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ przy ulicy Księdza dr Wł. Łęgi Dorota Kozyrska 2023-05-24 12:31:40
ZARZĄDZENIE NR 300/23 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie wpisu z działu III księgi wieczystej Dorota Kozyrska 2023-05-24 12:29:20
ZARZĄDZENIE NR 300/23 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie wpisu z działu III księgi wieczystej Dorota Kozyrska 2023-05-24 12:29:00
ZARZĄDZENIE NR 300/23 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie wpisu z działu III księgi wieczystej Dorota Kozyrska 2023-05-24 12:28:27
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku usługowego (nieuciążliwe usługi administracji, bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony zdrowia i lecznictwa, oświaty i kultury, drobnego handlu, gastronomii, hotelarstwa, wykonywania wolnych zawodów, działalności niematerialnej-finansowej i biurowej oraz administracyjnej); na działkach nr 28/12, 28/9, 27/4 i 26/7 w obrębie nr 14, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2023-05-24 12:12:59
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Karolina Wróbel 2023-05-24 10:57:29
Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Żanetta Radomska 2023-05-24 10:05:57
Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Żanetta Radomska 2023-05-24 10:02:13
LXXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 31 maja 2023 r. Anna Obuchowska 2023-05-24 09:50:13
ZARZĄDZENIE NR 294/23 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Ligia Bartos 2023-05-24 09:26:26
ZARZĄDZENIE NR 294/23 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Ligia Bartos 2023-05-24 09:25:50
ZARZĄDZENIE NR 293/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Ligia Bartos 2023-05-24 09:22:27
ZARZĄDZENIE NR 303/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul. Spichrzowej 57" Anna Górska 2023-05-24 08:30:10
ZARZĄDZENIE NR 304/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim w dyscyplinie pięcioboju nowoczesnego w kategorii junior młodszy Anna Górska 2023-05-24 08:27:49
ZARZĄDZENIE NR 303/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul. Spichrzowej 57" Anna Górska 2023-05-24 08:24:44
Klauzula w zakresie danych zawartych we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny Piotr Mazur 2023-05-23 16:44:55
Klauzula w zakresie wydania duplikatu Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny Piotr Mazur 2023-05-23 16:44:16
Klauzula wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny Piotr Mazur 2023-05-23 16:36:36
Klauzula w zakresie przyznania Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny Piotr Mazur 2023-05-23 16:35:27
Klauzula informacyjna - warsztaty KAWA Z PREZYDENTEM 2023 Piotr Mazur 2023-05-23 16:29:54
Klauzula informacyjna - warsztaty Jarmark Spichrzowy 2023 Piotr Mazur 2023-05-23 16:29:18
Klauzula informacyjna warsztatów w ramach Jarmarku Spichrzowego - dokument usunięty Piotr Mazur 2023-05-23 16:28:01
Klauzula dla uczestników szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej Piotr Mazur 2023-05-23 16:15:30
Leczenie odwykowe Piotr Mazur 2023-05-23 16:14:00
Grudziądzka Karta Dużej Rodziny Piotr Mazur 2023-05-23 16:13:14
ZARZĄDZENIE NR 296/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 58 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 10 Katarzyna Kudlewska 2023-05-23 15:06:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 299/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-23 14:59:14
ZARZĄDZENIE NR 299 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-05-23 14:38:49
Informacja - statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w 2023 roku Kamilla Wiśniewska 2023-05-23 13:10:32
Informacja - statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w 2023 roku Kamilla Wiśniewska 2023-05-23 13:03:45