herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR II/11/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:09:33
UCHWAŁA NR II/10/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:08:52
UCHWAŁA NR II/9/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:08:04
UCHWAŁA NR II/8/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:06:58
UCHWAŁA NR II/7/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:05:54
UCHWAŁA NR II/6/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:04:48
UCHWAŁA NR II/5/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-14 14:03:04
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, przy ulicy Macieja Rataja Dorota Kozyrska 2024-05-14 13:40:46
UCHWAŁA NR II/4/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza i ustalenia zakresów ich działania. Anna Obuchowska 2024-05-14 13:39:26
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Oliwskiej Dorota Kozyrska 2024-05-14 13:37:40
- dokument usunięty Dorota Kozyrska 2024-05-14 13:36:30
- dokument usunięty Dorota Kozyrska 2024-05-14 13:36:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 17 czerwca 2024r na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej Dorota Kozyrska 2024-05-14 13:34:55
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV i przebudowie dwóch stacji transformatorowych; na działkach, nr 7/26, 15/1, 7/4, 7/21, 28, 32/1, 35/13, 29, 35/10, 35/11, 35/9 w obrębie 106; położonych przy ul. Korczaka i Jackowskiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2024-05-14 13:33:04
UCHWAŁA NR II/3/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2024-2040. Anna Obuchowska 2024-05-14 13:29:44
UCHWAŁA NR II/2/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. Anna Obuchowska 2024-05-14 13:28:32
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 17 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-14 13:09:44
ZARZĄDZENIE NR 222/24 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2024 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" Beata Dąbrowska 2024-05-14 12:28:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z wymianą stacji kontenerowej i przebudową istniejącej stacji transformatorowej; na działkach nr: 124/6, 124/3, 11/4 ? w obrębie nr 107, 164/9, 165, 139, 152, 135 ? w obrębie nr 109, 1/18 - w obrębie nr 126, położonych przy ul. Kraszewskiego, Wyspiańskiego, Szachnitowskiego, Jackowskiego, Morcinka w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2024-05-14 11:57:07
Marek Gołuch Karolina Kwaśnicka 2024-05-14 10:18:08
Ewa Markuszewska Karolina Kwaśnicka 2024-05-14 09:17:53
Korekta do zapytania ofertowego Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz Jagoda Ogrodowska 2024-05-14 08:09:41
Korekta do zapytania ofertowego Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz Jagoda Ogrodowska 2024-05-14 08:09:27
Korekta do zapytania ofertowego Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz Jagoda Ogrodowska 2024-05-14 08:08:45
Korekta do zapytanie ofertowego Usuwanie i wykonywanie zabiegów na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Jagoda Ogrodowska 2024-05-14 08:05:38
Korekta do zapytanie ofertowego Usuwanie i wykonywanie zabiegów na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Jagoda Ogrodowska 2024-05-14 08:05:22
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Gospodarki Odpadami Anna Kamińska 2024-05-14 08:03:50
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-13 19:05:45
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-13 19:05:08
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-13 19:04:22
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-13 19:03:31
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-13 19:02:35
CEIDG dla Pełnomocników i Prokurentów Piotr Mazur 2024-05-13 15:25:25
CEIDG wersja ministerstwa Piotr Mazur 2024-05-13 15:24:51
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - dokument usunięty Piotr Mazur 2024-05-13 15:24:10
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Piotr Mazur 2024-05-13 15:23:53
Dane z archiwalnych zbiorów ewidencji działalności gospodarczej Piotr Mazur 2024-05-13 15:23:19
Klauzula informacyjna dotycząca spraw związanych z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych Piotr Mazur 2024-05-13 15:22:51
Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument usunięty Piotr Mazur 2024-05-13 15:21:03
Informacja Komisarza Wyborczego W Toruniu II o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do okw. Anna Obuchowska 2024-05-13 14:26:08