herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 72/08 w sprawie zwolniania od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Śniadeckich... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:55:44
Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości przy ul. Chełmińskiej... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:55:24
Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Czarna Droga... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:54:32
Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:54:11
Zarządzenie Nr 68 /2008 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:53:47
Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:53:25
Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:53:19
Zarządzenie Nr 66/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Poniatowskiego... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:53:01
Zarządzenie Nr 65 /08 w sprawie obciażenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:52:11
Zarządzenie Nr 64/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:51:14
Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Gierymskiego... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:50:52
Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości ul Solna... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:50:23
Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 1.666,00 złotych... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:50:04
Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Legionów... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:49:44
Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:49:11
Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul Gierymskiego... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:48:46
Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:48:13
Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital ... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:47:52
Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:47:32
Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:46:06
Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:45:47
Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości ul. Kosmonautów... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:44:56
Zarządzenie Nr 51/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądu i monitoringu przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:43:31
Zarządzenie Nr 50 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:43:01
Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:42:32
Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie przeniesienia materiałów zawierających informacje niejawne z kancelarii tajnej przy ul .......... do kancelarii tajnej przy ul .......... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:42:03
Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:41:17
Zarządzenie Nr 46 /08 zmieniające Zarządzenie Nr 393/07 z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:40:45
Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie przyznania stypendiów sportowych Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:40:09
Zarządzenie Nr 44 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:39:48
Zarządzenie Nr 43/ 2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenu na targowiskach miejskich położonych w Grudziądzu przy ulicach: Paderewskiego, Wiślanej, Cmentarnej i Łęgi. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:39:26
Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:39:02
Zarządzenie Nr 41/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:38:35
Zarządzenie Nr 40/08 w sprawie przymusowego doprowadzenia do poboru rocznika 1989 i starszych Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:38:19
Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie uchylenia pozostawienia w dyspozycji Urzędu Miejskiego części planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”, „Szkolnictwo wyższe”, „Ochron Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:38:02
Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:37:39
Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:37:22
Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:37:01
Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:36:26
Zarządzenie Nr 34 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:35:51