herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 33/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w dorodze przetargu nieruchomości ul. Hallera... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:35:33
Zarządzenie Nr 32/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:35:15
Zarządzenie Nr 32/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:35:05
Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:34:50
Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz udziału we współwłasności nieruchomości... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:15:39
Zarządzenie Nr 29/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:15:16
Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:14:49
Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:14:27
Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:14:09
Zarządzenie Nr 25/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydaw Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:13:47
Zarządzenie Nr 24/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:13:25
Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony nieruchomości... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:13:05
Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:12:38
Zarządzenie Nr 21 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:12:14
Zarządzenie Nr 20 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:09:45
Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej w wysokości 5.996,50 złotych wraz z odsetkami ... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:09:12
Zarządzenie Nr 18 /08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:08:55
Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 20.000,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:08:38
Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie pozostawienia w dyspozycji Urzędu Miejskiego części planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”, „Szkolnictwo wyższe”, „Ochrona zdrowia. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:08:19
Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 34.734,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 22006 na rzecz gminy... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:08:00
Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 3.680,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 35353 na rzecz gminy... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:07:41
Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:07:24
Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:06:56
Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:06:40
Zarządzenie Nr 10/08 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz ... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:06:24
Zarządzenie Nr 10/08 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz ... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:06:16
Zarządzenie Nr 9/08 w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii dla mieszkańców Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:06:00
Zarządzenie Nr 8/08 w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogłębionej psychoterapii grupowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:05:28
Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących użytkowanie wieczyste oraz właśność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:04:40
Zarządzenie Nr 6'/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości należących do gminy- miasto Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:04:26
Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:04:12
Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:03:01
Zarządzenie Nr 4/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:02:45
Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu ... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:02:30
Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:00:56
Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie odwołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza koordynującego sprawy organizacyjne funkcjonowania studiów zaocznych Politechniki Gdańskiej na terenie Zespołu Szkół Techn... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:00:08
Wytworzenie i dostawa druków biletów komunikacji publicznej Romualda Rudnik 2008-05-08 15:00:15
rozstrzygnięty - Gimnazjum Nr 4 - remont instalacji elektrycznej Tomasz Kopczyński 2008-05-08 09:07:32
Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Sylwia Szczęsna 2008-05-08 08:02:10
Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Sylwia Szczęsna 2008-05-08 08:00:37