herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:04:12
Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:03:01
Zarządzenie Nr 4/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:02:45
Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu ... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:02:30
Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:00:56
Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie odwołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza koordynującego sprawy organizacyjne funkcjonowania studiów zaocznych Politechniki Gdańskiej na terenie Zespołu Szkół Techn... Tomasz Kopczyński 2008-05-09 08:00:08
Wytworzenie i dostawa druków biletów komunikacji publicznej Romualda Rudnik 2008-05-08 15:00:15
rozstrzygnięty - Gimnazjum Nr 4 - remont instalacji elektrycznej Tomasz Kopczyński 2008-05-08 09:07:32
Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Sylwia Szczęsna 2008-05-08 08:02:10
Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Sylwia Szczęsna 2008-05-08 08:00:37
maj Tomasz Kopczyński 2008-05-08 08:00:11
kwiecień Tomasz Kopczyński 2008-05-08 08:00:02
marzec Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:59:52
luty Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:59:46
styczeń Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:59:39
Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:56:49
Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:56:41
Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:56:32
Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:56:24
Zarządzenie Nr 34 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:56:16
Zarządzenie Nr 33/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w dorodze przetargu nieruchomości ul. Hallera... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:56:08
Zarządzenie Nr 32/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:55:59
Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:55:49
Zarządzenie Nr 152/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:46:02
Zarządzenie Nr 151/08 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:45:42
Zarządzenie Nr 150/08 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok. Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:45:24
Zarządzenie Nr 150/08 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok. Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:44:52
Zarządzenie Nr 148/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Przechodnia... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:44:33
Zarządzenie Nr 147/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:44:26
Zarządzenie Nr 145/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Batorego... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:44:02
Zarządzenie Nr 144/08 zmieniejące Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 344/05 w sprawie aktualizacji wartości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:43:55
Zarządzenie Nr 143/08 zmieniajace zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 427/06 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:43:31
Zarządzenie Nr 142/08 zmieniajace zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 420/06 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz.... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:43:22
Zarządzenie Nr 141/08 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:43:15
Zarządzenie Nr 140/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 345/04 w sprawie aktualizacji wartości gruntów... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:43:06
Zarządzenie 139/08 w sprawie ustanowienia pełnomocnika w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:42:26
Zarządzenie 139/08 w sprawie ustanowienia pełnomocnika w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:41:28
Zarządzenie Nr 138/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:41:19
Zarządzenie Nr 137/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:41:04
Zarządzenie Nr 135 /08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego... Tomasz Kopczyński 2008-05-08 07:40:50