herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 32/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości połozonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. Tomasz Kopczyński 2009-02-12 08:00:00
ZARZĄDZENIE NR 28/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. Tomasz Kopczyński 2009-02-12 07:59:10
ZARZĄDZENIE NR 21/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości połozonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-12 07:57:09
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w "Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok" w zakresie upowszechniania tyrystyki i krajoznawstwa - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-12 07:51:31
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w "Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok" w zakresie upowszechniania tyrystyki i krajoznawstwa - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-12 07:51:05
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-12 07:49:39
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-12 07:49:22
Kontrola finansowa w Gimnzajum Nr 7 Robert Klimczuk 2009-02-11 12:05:39
Kontrola finansowa w Gimnzajum Nr 6 Robert Klimczuk 2009-02-11 12:03:28
Kontrola w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" Robert Klimczuk 2009-02-11 12:00:43
Wydział Transportu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:42:04
Wydział Transportu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:41:33
Wydział Transportu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:32:52
Wydział Transportu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:27:48
UCHWAŁA NR XXXIII/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:17:13
UCHWAŁA NR XXXIII/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:16:49
UCHWAŁA NR XXXIII/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-11 10:16:35
ZARZĄDZENIE NR 40/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:35:13
ZARZĄDZENIE NR 40/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:33:36
ZARZĄDZENIE NR 37/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:29:20
UCHWAŁA NR XXXIII/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-11 09:27:24
ZARZĄDZENIE NR 36/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:26:17
UCHWAŁA NR XXXIII/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-11 09:25:00
ZARZĄDZENIE NR 33/09 w sparwie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Paderewskiegi - ul. Kwidzyńskiej. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:23:09
ZARZĄDZENIE NR 32/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości połozonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:20:26
ZARZĄDZENIE NR 32/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości połozonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:20:06
ZARZĄDZENIE NR 28/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:14:36
ZARZĄDZENIE NR 28/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:14:13
ZARZĄDZENIE NR 21/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości połozonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:10:50
ZARZĄDZENIE NR 21/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości połozonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Dorota Kozyrska 2009-02-11 09:09:15
UCHWAŁA NR XXXII/133/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:44:27
UCHWAŁA NR XXXII/132/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:43:47
UCHWAŁA NR XXXII/132/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:38:44
UCHWAŁA NR XXXI/130/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy – miasto Grudziądz na 2009 rok na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre" współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:35:11
UCHWAŁA NR XXXI/122/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:34:17
UCHWAŁA NR XXXI/119/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:33:31
UCHWAŁA NR XXXI/119/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:31:17
UCHWAŁA NR XXXI/118/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:29:45
UCHWAŁA NR XXX/112/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu przy ul. Hallera 37. Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:28:52
UCHWAŁA NR XXX/111/08 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2008 – 2015" Tomasz Kopczyński 2009-02-11 08:28:27