herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXII/131/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-06 12:45:19
UCHWAŁA NR XXXII/131/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-06 12:42:07
UCHWAŁA NR XXXI/130/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy – miasto Grudziądz na 2009 rok na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre" współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 Tomasz Kopczyński 2009-02-06 11:38:24
UCHWAŁA NR XXXI/129/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2009-02-06 11:29:44
UCHWAŁA NR XXXI/128/08 w sprawie rozpatrzenia "Wezwania do usunięcia naruszenia prawa" Tomasz Kopczyński 2009-02-06 11:21:51
UCHWAŁA NR XXXI/127/08 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Tomasz Kopczyński 2009-02-06 11:00:46
UCHWAŁA NR XXXI/126/08 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grudziądza (Czereśniowa) Tomasz Kopczyński 2009-02-06 10:51:53
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-06 08:52:05
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-06 08:51:33
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-06 08:43:14
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-06 08:24:25
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-06 08:21:23
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą Romualda Rudnik 2009-02-06 08:10:10
Wydział Finansowy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:53:18
UCHWAŁA NR XXXI/125/08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok" Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:40:02
UCHWAŁA NR XXXI/125/08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok" Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:39:39
UCHWAŁA NR XXXI/124/08 w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:27:48
UCHWAŁA NR XXXI/123/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:26:50
UCHWAŁA NR XXXI/124/08 w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:26:23
UCHWAŁA NR XXXI/122/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 14:18:10
UCHWAŁA NR XXXI/123/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2009-02-05 13:22:37
UCHWAŁA NR XXXI/122/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 13:16:23
UCHWAŁA NR XXXI/122/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 13:15:17
UCHWAŁA NR XXXI/121/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 12:46:34
UCHWAŁA NR XXXI/121/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 12:38:52
UCHWAŁA NR XXXI/121/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 12:37:55
UCHWAŁA NR XXXI/120/08 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskich Wodociągów i Oczysczalni sp. z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2009-02-05 11:15:30
UCHWAŁA NR XXXI/120/08 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskich Wodociągów i Oczysczalni sp. z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2009-02-05 11:13:51
UCHWAŁA NR XXXI/119/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Tomasz Kopczyński 2009-02-05 11:13:32
UCHWAŁA NR XXXI/118/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Tomasz Kopczyński 2009-02-05 11:13:19
UCHWAŁA NR XXXI/117/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2009-02-05 11:12:46
UCHWAŁA NR XXXI/120/08 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskich Wodociągów i Oczysczalni sp. z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2009-02-05 11:12:21
Wydział Finansowy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-05 09:12:19
OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza dot. budowy Centrum Usługwo - Handlowego "ALFA" przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-02-04 15:15:59
OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza dot. budowy Centrum Usługwo - Handlowego "ALFA" przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-02-04 15:15:29
Wydział Finansowy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-02-04 13:31:55
ZARZĄDZENIE NR 34/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok Sylwia Szczęsna 2009-02-04 13:25:20
ZARZĄDZENIE NR 34/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok Sylwia Szczęsna 2009-02-04 13:25:02
Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Droga Pomorska 18 - ul. Pocztowa 1... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2009-02-04 12:54:08
Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Droga Pomorska 18 - ul. Pocztowa 1... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2009-02-04 12:53:50