herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 131/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:30:03
Zarządzenie Nr 130/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:29:55
Zarządzenie Nr 129/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:29:42
Zarządzenie Nr 128/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:29:32
Zarządzenie Nr 127/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:29:17
Zarządzenie Nr 126/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:56
Zarządzenie Nr 123 /08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Generała Hallera 45... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:49
Zarządzenie Nr 122/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Generała Hallera... - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:40
Zarządzenie Nr 121/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Generała Hallera... - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:28
Zarządzenie Nr 120/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, przy ul. Hallera... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:21
Zarządzenie Nr 118/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:10
Zarządzenie Nr 117/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:28:03
Zarządzenie Nr 116 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonych przy ul. Al. 23 Stycznia... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:55
Zarządzenie Nr 115 /08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:47
Zarządzenie Nr 114 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:41
Zarządzenie Nr 113/08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiacej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:32
Zarządzenie Nr 112 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony nieruchomości położonej przy ul. Polnej z przeznaczeniem pod zaplecze budowy sieci gazowej.... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:24
Zarządzenie Nr 111/08 zmieniające w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:16
Zarządzenie Nr 110/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:09
Zarządzenie Nr 109 /08 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pani Edyty Bocheńskiej w 1/2 części i Pani Elżbiety Gogolewskiej w 1/2 części na nieruchomości przy ul. Reymonta 6.. Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:27:01
Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki o wysokości 330.206,- po denominacji 33,02 zł wraz z odsetkami 3% rocznie... Tomasz Kopczyński 2008-04-29 16:26:54
Dostawa samochodu towarowo - osobowego do 3,5 tony Romualda Rudnik 2008-04-29 14:29:15
Dostawa samochodu towarowo - osobowego do 3,5 tony Romualda Rudnik 2008-04-29 14:25:21
Dostawa samochodu towarowo - osobowego do 3,5 tony Romualda Rudnik 2008-04-29 14:21:55
Zarządzenie Nr 116 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonych przy ul. Al. 23 Stycznia... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:19:20
Zarządzenie Nr 116 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonych przy ul. Al. 23 Stycznia... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:18:49
Zarządzenie Nr 116 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonych przy ul. Al. 23 Stycznia... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:17:57
Zarządzenie Nr 112 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony nieruchomości położonej przy ul. Polnej z przeznaczeniem pod zaplecze budowy sieci gazowej.... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:14:58
Zarządzenie Nr 112 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony nieruchomości położonej przy ul. Polnej z przeznaczeniem pod zaplecze budowy sieci gazowej.... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:14:30
Zarządzenie Nr 112 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony nieruchomości położonej przy ul. Polnej z przeznaczeniem pod zaplecze budowy sieci gazowej.... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:12:54
Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki o wysokości 330.206,- po denominacji 33,02 zł wraz z odsetkami 3% rocznie... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:07:41
Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki o wysokości 330.206,- po denominacji 33,02 zł wraz z odsetkami 3% rocznie... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:06:38
Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki o wysokości 330.206,- po denominacji 33,02 zł wraz z odsetkami 3% rocznie... Dorota Kozyrska 2008-04-29 14:06:01
Prezydent Grudziądza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ul. Rejtana, dz. nr 3/6 w obrębie 93, zapisana w KW 23774, z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem handlowo - usługowym... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-04-29 12:38:08
Prezydent Grudziądza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ul. Rejtana, dz. nr 3/6 w obrębie 93, zapisana w KW 23774, z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem handlowo - usługowym... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-04-29 12:36:53
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2008 r. Grażyna Kondek 2008-04-29 10:14:43
Włodzimierz Jan Zieliński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-28 13:31:57
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-28 12:37:19
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-28 12:33:07
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-28 12:30:04