herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 29/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej. Dorota Kozyrska 2009-01-28 10:30:17
ZARZĄDZENIE NR 23/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 28464 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 10:23:38
ZARZĄDZENIE NR 23/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 28464 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 10:23:22
ZARZĄDZENIE NR 23/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 28464 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 10:23:07
ZARZĄDZENIE NR 23/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 28464 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 10:09:54
ZARZĄDZENIE NR 11/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:48:07
ZARZĄDZENIE NR 15/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:46:06
ZARZĄDZENIE NR 15/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:45:17
ZARZĄDZENIE NR 14/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąceje własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:43:41
ZARZĄDZENIE NR 14/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąceje własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:43:31
ZARZĄDZENIE NR 14/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąceje własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:43:04
ZARZĄDZENIE NR 14/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąceje własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:42:22
ZARZĄDZENIE NR 13/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15964 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:39:55
ZARZĄDZENIE NR 13/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15964 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:39:39
ZARZĄDZENIE NR 13/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15964 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:39:29
ZARZĄDZENIE NR 13/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15964 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2009-01-28 09:39:11
Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej Romualda Rudnik 2009-01-28 09:34:01
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Grażyna Kondek 2009-01-28 09:32:12
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Grażyna Kondek 2009-01-28 09:30:38
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:59:33
Wydział Organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:58:50
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:58:46
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:58:44
Wydział Organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:58:22
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:51:22
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:50:59
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:50:26
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:49:35
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:44:23
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:43:19
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:42:33
Wydział Kultury, Sportu i Promocji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:42:15
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:41:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:38:24
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:38:17
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:38:13
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:38:11
Wydział Kultury, Sportu i Promocji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:37:56
Wydział Komunikacji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-28 08:37:04
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2009-01-28 08:37:00