herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewa Grażyna Pławska-Pawlik - Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-03 08:39:58
Zarządzenie Nr 302/08 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku Sylwia Szczęsna 2008-09-03 08:33:34
U N I E W A Ż N I E N I E Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Droga Topolowa, Łużycka i Kociewska Grażyna Kondek 2008-09-03 08:24:38
U N I E W A Ż N I O N Y Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Waryńskiego Grażyna Kondek 2008-09-03 08:22:48
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Grażyna Kondek 2008-09-03 08:16:19
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Grażyna Kondek 2008-09-03 08:16:09
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Grażyna Kondek 2008-09-03 08:15:37
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Grażyna Kondek 2008-09-03 08:15:16
Jacek Matuszczyk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-02 11:12:43
Izabela Ścibior - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-02 11:11:26
Janusz Lipowski - Kierownik Referatu Inżyniera Miasta w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-02 11:07:52
Maria Jolanta Bohm-Osicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-02 11:00:04
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji księgowo-budżetowej Tomasz Kopczyński 2008-09-02 10:28:24
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji księgowości budżetowej Tomasz Kopczyński 2008-09-02 10:13:12
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji księgowości budżetowej Tomasz Kopczyński 2008-09-02 10:12:37
Zarządzenie Nr 307/08 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-09-02 09:59:57
Zarządzenie Nr 309/08 w sprawie nabycia na rzecz Gminy-miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi przy ul. Południowej oraz ul. Al.23 Stycznia. Tomasz Kopczyński 2008-09-02 09:59:27
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-02 09:35:46
Zarządzenie Nr 307/08 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-09-02 09:27:23
Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - dokument usunięty Beata Pawska 2008-09-02 08:14:24
Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - dokument usunięty Beata Pawska 2008-09-02 08:13:15
Zarządzenie Nr 308/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej... Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:27:50
wrzesień Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:25:44
ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w sekcji administracyjno-gospodarczej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:19:52
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji administracyjno-gospodarczej Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:17:12
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji księgowo-budżetowej Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:14:58
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji księgowości budżetowej Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:12:40
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji księgowości budżetowej Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:10:43
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji utrzymania chodników i dróg gruntowych Tomasz Kopczyński 2008-09-01 15:02:52
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji zamówień publicznych Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:57:36
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w sekcji utrzymania miasta Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:51:54
rozstrzygnięty - SOSW Nr 2 - Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:49:03
Zarządzenie Nr 266/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:41:43
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji zamówień publicznych Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:29:48
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inżynierii ruchu Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:25:04
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:13:43
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:06:48
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:03:03
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika działu zamówień publicznych i utrzymania miasta Tomasz Kopczyński 2008-09-01 14:00:19
Joanna Myślicka - Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - dokument usunięty Piotr Mazur 2008-09-01 12:23:14