herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/94/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicą Rydygiera, duktem leśnym od strony wschodniej i ulicą Warszawską Tomasz Kopczyński 2008-11-07 11:46:23
Uchwała Nr XXVIII/94/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicą Rydygiera, duktem leśnym od strony wschodniej i ulicą Warszawską Tomasz Kopczyński 2008-11-07 11:46:17
Remont z przebudową pomieszczeń po Miejskim Zakładzie Użyteczności Publicznej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu na potrzeby Straży Miejskiej Romualda Rudnik 2008-11-07 11:39:14
Remont z przebudową pomieszczeń po Miejskim Zakładzie Użyteczności Publicznej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu na potrzeby Straży Miejskiej Romualda Rudnik 2008-11-07 11:37:55
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:56:10
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:55:46
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:55:34
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:55:02
Mirela Anna Hume - Podinspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:20:38
Joanna Myślicka - Starszy Inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:20:00
Marcin Ryszard Ratajczyk - Prezes Zarządu Geotermii Grudziądz Sp. z o. o. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:17:14
Uchwała Nr XXV/73/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową Tomasz Kopczyński 2008-11-07 10:12:01
Uchwała Nr XXV/73/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową Tomasz Kopczyński 2008-11-07 09:15:16
Przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II Etap I Grażyna Kondek 2008-11-07 09:10:39
Przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II Etap I Grażyna Kondek 2008-11-07 09:10:29
Przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II Etap I Grażyna Kondek 2008-11-07 09:10:01
Uchwała Nr XXVIII/94/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicą Rydygiera, duktem leśnym od strony wschodniej i ulicą Warszawską Tomasz Kopczyński 2008-11-07 08:17:39
Uchwała Nr XXVIII/93/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-11-07 08:04:57
Uchwała Nr XXVIII/92/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul.Nauczycielskiej Tomasz Kopczyński 2008-11-07 07:52:18
Uchwała Nr XXVIII/92/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul.Nauczycielskiej Tomasz Kopczyński 2008-11-07 07:51:40
rozstrzygnięty - SOSW Nr 1 - Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2008-11-06 15:17:39
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Informacyjnego w Biurze Prezydenta - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-11-06 14:40:06
rozstrzygnięty - SP Nr 18 - Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2008-11-06 14:29:49
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 11:39:38
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 11:39:26
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 11:39:13
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 11:38:59
Bankowa obsługa budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych Romualda Rudnik 2008-11-06 11:12:08
Bankowa obsługa budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych Romualda Rudnik 2008-11-06 11:11:42
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 09:57:47
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 09:57:03
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 09:52:29
Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. Tomasz Kopczyński 2008-11-06 09:08:08
Uchwała Nr XXVIII/101/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:27:48
Uchwała Nr XXVIII/101/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:27:28
Uchwała Nr XXVIII/101/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:27:19
Uchwała Nr XXVIII/102/08 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2008 roku Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:23:09
Uchwała Nr XXVIII/102/08 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2008 roku Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:22:07
Uchwała Nr XXVIII/102/08 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2008 roku Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:21:07
Uchwała Nr XXVIII/102/08 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2008 roku Tomasz Kopczyński 2008-11-05 15:20:52