herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 102/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:20:28
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Edukacji Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:09:44
Zarządzenie Nr 101/08 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:05:20
Zarządzenie Nr 100/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:02:10
Zarządzenie Nr 99/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości przy ul. Jodłowej... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:02:03
Zarządzenie Nr 98/07 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości przy ul. Akacjowej... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:01:56
Zarządzenie Nr 97/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia.... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:01:51
Zarządzenie Nr 96 /08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości przy zbiegu ul. Al.23 Stycznia z ul. Portową... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 10:01:46
Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:58:36
Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:54:20
Zarządzenie Nr 93/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:54:14
Zarządzenie Nr 92/08 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości przy ul. Śniadeckich... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:54:07
Zarządzenie Nr 91 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Miłoleśnej 2... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:53:28
Zarządzenie Nr 90 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Paderewskiego.. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:53:22
Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie harmonogramu realizacji w 2008 roku zadań służących realizacji celów „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015”. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:53:17
Zarządzenie Nr 91 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Miłoleśnej 2... Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:52:28
Zarządzenie Nr 90 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Paderewskiego.. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 09:52:18
Informacja - dokument usunięty Alina Obruszkiewicz 2008-04-10 09:41:20
Informacja - dokument usunięty Alina Obruszkiewicz 2008-04-10 09:40:50
Informacja - dokument usunięty Alina Obruszkiewicz 2008-04-10 09:39:57
Informacja - dokument usunięty Alina Obruszkiewicz 2008-04-10 09:37:09
Informacja - dokument usunięty Alina Obruszkiewicz 2008-04-10 09:33:55
Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie harmonogramu realizacji w 2008 roku zadań służących realizacji celów „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015”. Beata Pawska 2008-04-10 09:22:12
Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie harmonogramu realizacji w 2008 roku zadań służących realizacji celów „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015”. Beata Pawska 2008-04-10 09:20:01
Uchwała Nr XXII/25/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi zbiorczej Droga Łąkowa w Grudziądzu, realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:46:49
Uchwała Nr XXII/24/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu Etap I, realizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:46:29
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:46:24
PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ Grażyna Kondek 2008-04-10 08:46:19
Uchwała Nr XXII/24/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu Etap I, realizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:45:33
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:44:19
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:44:03
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:41:49
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:40:23
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:35:27
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:34:59
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-10 08:30:49
Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-09 15:05:35
Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-09 15:02:59
Uchwała Nr XXII/20/08 w sprawie utworzenia spółki "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-04-09 14:46:40
Uchwała Nr XXII/19/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Tomasz Kopczyński 2008-04-09 14:45:12