herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-20 13:22:28
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-20 13:22:07
Ogloszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-20 13:19:51
Prezydent Grudziądza informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej przy ul.Zimowej, ul.Letniej, ul.Asnyka/Wągla/Baczyńskiego/Orzeszkowej/Wyspiańskiego... - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-20 13:16:02
Prezydent Grudziądza informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych przy ul. Magazynowej, ul. Pomorskiej 18 - ul. Pocztowej 1, ul Dąbrówki 1... - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-20 13:15:37
U N I E W A Ż N I E N I E Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę węzła drogowego Konstytucji 3 Maja oraz drogi łączącej węzeł z ul. Magazynową Grażyna Kondek 2008-08-20 10:22:42
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Kopczyński 2008-08-19 16:01:05
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Kopczyński 2008-08-19 16:00:45
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-08-19 15:14:26
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-08-19 15:13:33
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Paderewskiego na odcinkach od przejazdu PKP do granic miasta i od ul. Poniatowskiego do ul. Kwidzyńskiej Grażyna Kondek 2008-08-19 11:05:25
U N I E W A Ż N I O N Y Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Waryńskiego Grażyna Kondek 2008-08-19 10:38:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Paderewskiego na odcinkach od przejazdu PKP do granic miasta i od ul. Poniatowskiego do ul. Kwidzyńskiej Grażyna Kondek 2008-08-19 10:18:39
Zarządzenie Nr 283/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Beata Pawska 2008-08-18 15:08:40
Hanna Stępień - Kierownik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:49:44
Hanna Stępień - Kierownik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:48:08
Hanna Stępień - Kierownik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:48:06
Hanna Stępień - Kierownik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:47:16
Hanna Stępień - Kierownik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:45:04
Mirosław Jagodziński - Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:39:50
Ewa Marciszewska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-18 12:29:57
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:51:15
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno II" obejmującego teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:50:39
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owczarki Wschodnie" obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz - Malbork oraz granicą administracyjną miasta - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:50:04
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owczarki Wschodnie" obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz - Malbork oraz granicą administracyjną miasta - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:48:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno II" obejmującego teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:45:05
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno II" obejmującego teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:44:27
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno II" obejmującego teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:43:54
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:39:28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:37:24
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:34:49
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:34:07
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:33:26
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-08-18 11:31:28
Uchwała Nr XXIII/44/08 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-08-18 10:28:44
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 na Stadionie Centralnym im. B. Malinowskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14u Grażyna Kondek 2008-08-18 10:09:58
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 na Stadionie Centralnym im. B. Malinowskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14u Grażyna Kondek 2008-08-18 10:09:49
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 na Stadionie Centralnym im. B. Malinowskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14u Grażyna Kondek 2008-08-18 10:09:11
Uchwała Nr XXIII/43/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-08-18 09:58:42
Uchwała Nr XXIII/43/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-08-18 09:30:24