herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 352/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Węgrowie, gmina Grudziądz Dorota Kozyrska 2008-10-29 11:53:04
ZARZĄDZENIE NR 351/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Chryzantemowej, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz sporządzenie wykazu tej nieruchomości. Dorota Kozyrska 2008-10-29 11:51:04
ZARZĄDZENIE NR 351/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Chryzantemowej, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz sporządzenie wykazu tej nieruchomości. Dorota Kozyrska 2008-10-29 11:48:45
ZARZĄDZENIE NR 348/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy zbiegu ulicy Parkowej z ulicą Nauczycielską... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-10-29 11:47:09
ZARZĄDZENIE NR 348/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy zbiegu ulicy Parkowej z ulicą Nauczycielską... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-10-29 11:45:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - "Przebudowa skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-29 08:10:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - "Przebudowa skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-29 08:08:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - "Przebudowa skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-29 08:07:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - "Przebudowa skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-29 08:06:57
ZARZĄDZENIE NR 371/08 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych Beata Pawska 2008-10-29 07:44:58
Zarządzenie Nr 371/08 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych - dokument usunięty Beata Pawska 2008-10-29 07:43:33
Zarządzenie Nr 371/08 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych - dokument usunięty Beata Pawska 2008-10-29 07:43:23
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-10-28 15:14:27
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-10-28 15:14:17
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-10-28 15:11:13
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-10-28 15:06:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Budowa Trasy Średnicowej - Etap II..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-28 12:20:15
ZARZĄDZENIE NR 369/08 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok Sylwia Szczęsna 2008-10-28 11:21:12
ZARZĄDZENIE NR 369/08 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok Sylwia Szczęsna 2008-10-28 11:18:58
Przebudowa ulicy Łyskowskiego oraz skrzyżowania ulic Łyskowskiego i Waryńskiego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-10-28 09:47:09
Przebudowa ulicy Łyskowskiego oraz skrzyżowania ulic Łyskowskiego i Waryńskiego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-10-28 09:47:02
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy (2) aplikantów (strażników) w Straży Miejskiej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-10-27 12:27:26
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy (2) aplikantów (strażników) w Straży Miejskiej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-10-27 12:27:02
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-10-27 12:26:34
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - 3 listopada 2008 r. - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-10-27 09:15:23
Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki - 23.10.2008 r. - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-10-27 09:13:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Budowa Trasy Średnicowej - Etap II..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-24 15:12:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Budowa Trasy Średnicowej - Etap II..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-24 15:12:11
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika referatu Zieleni Miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-10-24 13:48:06
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21 Romualda Rudnik 2008-10-24 13:33:49
Uchwała Nr XXV/86/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:27:33
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji ewidencji i uzgodnień Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:21:11
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:20:04
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:19:08
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji inżynierii ruchu Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:16:01
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji ewidencji i uzgodnień Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:14:56
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w sekcji płatnego parkowania Tomasz Kopczyński 2008-10-24 12:12:58
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2008 r. Tomasz Kopczyński 2008-10-24 10:07:35
rozstrzygnięty - SP Nr 18 - Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2008-10-24 10:03:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Przebudowa i budowa ul. Granicznej wraz przebudową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II ..." - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-24 08:30:16