herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 244/08 w sprawie oddania w dzierzawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:23:39
Zarządzenie Nr 244/08 w sprawie oddania w dzierzawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:23:22
Zarządzenie Nr 244/08 w sprawie oddania w dzierzawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:22:50
Zarządzenie Nr 244/08 w sprawie oddania w dzierzawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:20:41
Zarządzenie Nr 223/08 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana Krzysztofa Dobuszewskiego na nieruchomości zabudowanej przy ul. Chełmińskiej 132... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:03:49
Zarządzenie Nr 223/08 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana Krzysztofa Dobuszewskiego na nieruchomości zabudowanej przy ul. Chełmińskiej 132... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:03:11
Zarządzenie Nr 223/08 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana Krzysztofa Dobuszewskiego na nieruchomości zabudowanej przy ul. Chełmińskiej 132... Dorota Kozyrska 2008-08-01 09:01:49
Dostawa wyczynowego sprzętu sportowego Romualda Rudnik 2008-07-31 14:37:01
Dostawa wyczynowego sprzętu sportowego Romualda Rudnik 2008-07-31 14:35:39
Zarządzenie Nr 272/08 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego ... Beata Pawska 2008-07-31 07:52:59
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Kopczyński 2008-07-30 14:39:02
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy poborcy w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2008-07-30 14:38:36
posiedzenie wspólne Komisji - materiały na XXVI sesję - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-07-30 11:46:04
XXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza Katarzyna Stellmacher 2008-07-30 11:44:56
Prezydent Grudziądza inormuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod funkcje mieszkaniową i funkcje usługowo- handlową, przy ul. Curie-Skłodowskiej 14... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-07-30 09:16:38
Prezydent Grudziądza inormuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod funkcje mieszkaniową i funkcje usługowo- handlową, przy ul. Curie-Skłodowskiej 14... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-07-30 09:16:08
Zarządzenie Nr 269/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych. Beata Pawska 2008-07-30 08:49:00
Oficjalne dane Urzędu Leszek Leliwa 2008-07-30 08:37:08
Zarządzenie Nr 266/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:17:50
Zarządzenie Nr 266/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:17:25
Zarządzenie Nr 263/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości polożonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:15:17
Zarządzenie Nr 263/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości polożonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:14:41
Zarządzenie Nr 249/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:12:50
Zarządzenie Nr 249/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:12:27
Zarządzenie Nr 249/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:12:05
Zarządzenie Nr 249/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:08:15
Zarządzenie Nr 235/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:04:51
Zarządzenie Nr 235/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:04:26
Zarządzenie Nr 235/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Dorota Kozyrska 2008-07-30 08:03:33
Zarządzenie Nr 222/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 8.088,00 zł wraz z oprocentowaniem... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:45:58
Zarządzenie Nr 222/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 8.088,00 zł wraz z oprocentowaniem... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:45:32
Zarządzenie Nr 220/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:43:40
Zarządzenie Nr 219/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy ... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:42:15
Zarządzenie Nr 219/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy ... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:40:43
Zarządzenie Nr 218/08 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:38:01
Zarządzenie Nr 215/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:35:35
Zarządzenie Nr 211/08 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę majątku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:34:14
Zarządzenie Nr 213/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości przy ul. Kruczej... Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:33:21
Zarządzenie Nr 212/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:32:33
Zarządzenie Nr 211/08 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę majątku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-07-29 16:31:53