herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/35/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 i Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:25:02
Uchwała Nr XXII/34/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:22:14
Uchwała nr XXII/33/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:20:31
Uchwała Nr XXII/32/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:18:42
Uchwała Nr XXII/31/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:17:06
Regulamin organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:15:13
Schemat organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:10:54
Schemat organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:10:31
Uchwała Nr XXII/30/08 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:10:23
Schemat organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:09:17
Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:08:57
Schemat organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:08:55
Uchwała nr XXII/29/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:08:46
Schemat organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:08:22
Schemat organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:08:02
Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:07:04
Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-04-01 10:06:27
Uchwała Nr XXII/28/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad przyznawania dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:06:18
Uchwała nr XXII/27/08 w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 10:02:28
Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:56:31
Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:56:07
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:54:59
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:54:36
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:51:57
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:50:58
Uchwała Nr XXII/25/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi zbiorczej Droga Łąkowa w Grudziądzu, realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:48:26
Uchwała Nr XXII/24/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu Etap I, realizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:45:33
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-04-01 09:42:08
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-04-01 09:42:00
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-04-01 09:41:45
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-04-01 09:41:25
Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:41:06
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-04-01 09:40:43
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Grażyna Kondek 2008-04-01 09:40:06
Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:38:52
Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:35:07
Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:33:54
Uchwała Nr XXII/20/08 w sprawie utworzenia spółki "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka z o.o. w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:30:34
Uchwała Nr XXII/19/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Katarzyna Stellmacher 2008-04-01 09:28:51
Informacja - księgi wieczyste Tomasz Kopczyński 2008-03-31 14:31:00