herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i instalacja systemu bazodanowego oraz dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, szkolenie użytkowników zintegrowanego systemu do ewidencji i windykacji dochodów podatkowych i niepodatkowych, obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej wraz z windykacją, obsługi ewidencji środków trwałych i gospodarki materiałowej Grażyna Kondek 2009-01-13 08:22:04
Plan kontroli finansowych na 2009 r. Robert Klimczuk 2009-01-12 13:36:28
Plan kontroli finansowych na 2009 r. Robert Klimczuk 2009-01-12 13:27:28
ZARZĄDZENIE NR 456/08 w sprawie odwołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza koordynującego sprawy organizacyjne i wdrożeniowe związane z realizacją projektu "E-Urząd dla mieszkańców Grudziądza". Tomasz Kopczyński 2009-01-09 13:45:29
ZARZĄDZENIE NR 453/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza Tomasz Kopczyński 2009-01-09 13:42:29
ZARZĄDZENIE NR 453/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza Tomasz Kopczyński 2009-01-09 13:41:38
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską Grudziądza uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-09 13:32:46
UCHWAŁA NR XXXII/133/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2009-01-09 12:03:54
UCHWAŁA NR XXXII/133/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2009-01-09 12:03:31
UCHWAŁA NR XXXII/133/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2009-01-09 12:03:05
ZARZĄDZENIE NR 453/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza Beata Pawska 2009-01-09 11:31:35
zakończony - SP Nr 12 - Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy księgowego Tomasz Kopczyński 2009-01-09 11:08:23
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2009-01-09 10:30:18
UCHWAŁA NR XXXII/133/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2009-01-09 08:49:25
UCHWAŁA NR XXXII/133/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2009-01-09 08:49:06
ZARZĄDZENIE NR 451/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej Tomasz Kopczyński 2009-01-09 08:12:43
ZARZĄDZENIE NR 450/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2009-01-09 08:09:55
UCHWAŁA NR XXXII/132/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej Sylwia Szczęsna 2009-01-08 16:03:54
ZARZĄDZENIE NR 450/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2009-01-08 16:01:06
ZARZĄDZENIE NR 451/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej Sylwia Szczęsna 2009-01-08 16:00:22
ZARZĄDZENIE NR 450/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2009-01-08 15:59:42
ZARZĄDZENIE NR 451/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej Sylwia Szczęsna 2009-01-08 15:57:23
INFORMACJA" pRZEBUDOWA ROWU JAJCZARSKIEGO W GRUDZIĄDZU" - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2009-01-08 14:27:51
INFORMACJA "Budowa Centrum Handlowo-Usługowego ?Alfa? przy ul.Chełmińskiej w Grudziądzu" - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2009-01-08 14:09:43
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej Romualda Rudnik 2009-01-08 13:58:28
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej Romualda Rudnik 2009-01-08 13:58:12
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej Romualda Rudnik 2009-01-08 13:46:13
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej Romualda Rudnik 2009-01-08 13:44:45
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej Romualda Rudnik 2009-01-08 13:28:08
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ograniczonego ulicami: Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej Romualda Rudnik 2009-01-08 13:26:32
UCHWAŁA NR XXXIII/144/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu przy ul. Hallera 37. Katarzyna Stellmacher 2009-01-08 13:22:45
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r. Katarzyna Stellmacher 2009-01-08 13:21:44
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 17 grudnia 2008 r. Katarzyna Stellmacher 2009-01-08 13:19:45
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 26 listopada 2008 r. Katarzyna Stellmacher 2009-01-08 13:18:37
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 29 października 2008 r. Katarzyna Stellmacher 2009-01-08 12:54:49
ZARZĄDZENIE NR 433/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Graniczna oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2009-01-08 11:47:38
ZARZĄDZENIE NR 433/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Graniczna oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2009-01-08 11:47:20
ZARZĄDZENIE NR 428/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2009-01-08 11:45:06
ZARZĄDZENIE NR 428/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2009-01-08 11:44:43
ZARZĄDZENIE NR 427/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2009-01-08 11:40:24