herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:20:02
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:19:02
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:12:11
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:09:41
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:09:25
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:03:06
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:02:49
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 12:02:17
Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-03-26 11:53:00
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-26 11:42:19
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-26 11:33:40
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-26 11:22:38
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-26 11:04:06
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-26 09:54:48
Marek Nowak - Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-26 09:54:32
Placówki Zdrowia - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-26 09:52:56
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-26 09:52:10
Zbigniew Ptaszyński - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-26 08:45:51
Zbigniew Ptaszyński - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-26 08:45:40
Nadzór Budowlany Tomasz Kopczyński 2008-03-26 08:43:36
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-03-26 08:34:42
Uchwała Nr XXI/17/08 w sprawie powołania radnej do składu osobowego komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:55
Uchwała Nr XXI/16/08 w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:33
Uchwała Nr XXI/15/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:27
Uchwała Nr XXI/14/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:21
Uchwała Nr XXI/13/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:15
Uchwała Nr XXI/12/08 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:09
Uchwała Nr XXI/10/08 zmieniająca Uchwałę Nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:46
Uchwała Nr XXI/9/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:40
Uchwała Nr XXI/8/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 7 przy ul. Mikołaja z Ryńska 6 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:33
Uchwała Nr XXI/7/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:27
Uchwała Nr XXI/6/08 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądfzu, ul. Lipowa 33 Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:21
Uchwała Nr XXI/5/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę- miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:15
Aleksandra Maria Ciżnicka - Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:48:12
Anna Janosz - Kierownik Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:40
Anna Janosz - Dyrektor Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:37
Anna Janosz - Dyrektor Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:26
Anna Janosz - Dyrektor Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:16
Anna Janosz - Kierownik Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:10
Ryszard Boguwolski - Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:26:57