herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kultura i Rekreacja Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:24:54
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:15:44
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:58:45
Centrum Kultury Teatr Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:51:06
Centrum Kultury Teatr Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:50:38
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:49:22
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:41:49
Zarządzenie Nr 87/08 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu ... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:43
Zarządzenie Nr 86/08 w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z jednorazowym pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:34
Zarządzenie Nr 85/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:26
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji publicznej Romualda Rudnik 2008-03-25 11:00:25
Zarządzenie Nr 79 /08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:16
Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:08
Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jodłowej... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:59
Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:46
Zarządzenie Nr 68 /2008 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:38
Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:29
Zarządzenie Nr 65 /08 w sprawie obciażenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:14
Zarządzenie Nr 64/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:05
Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości ul Solna... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:58:56
Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 1.666,00 złotych... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:58:43
Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Legionów... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:57:26
Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:57:17
Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul Gierymskiego... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:57:09
Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:57:01
Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital ... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:56:52
Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:56:41
Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:56:34
Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:56:24
Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości ul. Kosmonautów... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:56:15
Zarządzenie Nr 51/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądu i monitoringu przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:56:06
Zarządzenie Nr 50 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:55:59
Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:55:11
Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie przeniesienia materiałów zawierających informacje niejawne z kancelarii tajnej przy ul .......... do kancelarii tajnej przy ul .......... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:54:36
Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie przeniesienia materiałów zawierających informacje niejawne z kancelarii tajnej przy ul .......... do kancelarii tajnej przy ul .......... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:54:17
Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:08:38
Zarządzenie Nr 46 /08 zmieniające Zarządzenie Nr 393/07 z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:08:30
Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie przyznania stypendiów sportowych Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:08:22
Zarządzenie Nr 44 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:08:14
Zarządzenie Nr 43/ 2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenu na targowiskach miejskich położonych w Grudziądzu przy ulicach: Paderewskiego, Wiślanej, Cmentarnej i Łęgi. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:08:06