herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 407/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera. Dorota Kozyrska 2008-12-15 13:05:23
ZARZĄDZENIE NR 405/08 w sprzwie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 13:03:17
ZARZĄDZENIE NR 405/08 w sprzwie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 13:02:28
ZARZĄDZENIE NR 402/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Spacerowej, zabudowanej 5 domkami letniskowymi. Dorota Kozyrska 2008-12-15 13:00:56
ZARZĄDZENIE NR 402/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Spacerowej, zabudowanej 5 domkami letniskowymi. Dorota Kozyrska 2008-12-15 13:00:19
ZARZĄDZENIE NR 402/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Spacerowej, zabudowanej 5 domkami letniskowymi. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:59:31
ZARZĄDZENIE NR 398/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Alei Sportowców 12, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:57:17
ZARZĄDZENIE NR 398/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Alei Sportowców 12, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:56:56
ZARZĄDZENIE NR 398/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Alei Sportowców 12, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:56:20
ZARZĄDZENIE NR 394/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, będące własnością Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:54:29
ZARZĄDZENIE NR 394/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, będące własnością Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:53:33
ZARZĄDZENIE NR 397/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:50:46
ZARZĄDZENIE NR 397/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:50:33
ZARZĄDZENIE NR 395/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:42:20
ZARZĄDZENIE NR 395/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:41:59
ZARZĄDZENIE NR 395/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. Dorota Kozyrska 2008-12-15 12:41:21
Remont z przebudową pomieszczeń po Miejskim Zakładzie Użyteczności Publicznej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu na potrzeby Straży Miejskiej Romualda Rudnik 2008-12-15 11:23:07
Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Romualda Rudnik 2008-12-15 11:20:57
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-12-15 11:09:00
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-12-15 11:08:06
zakończony - SP Nr 12 - Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Tomasz Kopczyński 2008-12-15 10:49:36
zakończony - SP Nr 12 - Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy księgowego Tomasz Kopczyński 2008-12-15 10:47:05
zakończony - SP Nr 12 - Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Tomasz Kopczyński 2008-12-15 10:41:45
zakończony - SP Nr 12 - Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Tomasz Kopczyński 2008-12-15 10:41:08
XXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza Katarzyna Stellmacher 2008-12-12 15:10:18
XXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza Katarzyna Stellmacher 2008-12-12 15:09:41
Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Romualda Rudnik 2008-12-12 14:41:34
rozstrzygnięty - OPUiIKzIW - Świadczenie usług medycznych Tomasz Kopczyński 2008-12-12 14:24:01
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Michał Heyka 2008-12-12 13:53:06
XXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza Katarzyna Stellmacher 2008-12-12 13:27:44
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-12-12 13:07:05
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy (2) referentów w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-12-12 08:43:41
ZARZĄDZENIE NR 418/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracyprzyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok Beata Pawska 2008-12-12 07:50:08
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy (2) referentów w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-12-11 10:23:56
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Grażyna Kondek 2008-12-10 08:22:35
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Grażyna Kondek 2008-12-10 08:22:26
Bankowa obsługa budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych Romualda Rudnik 2008-12-09 14:35:17
Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Romualda Rudnik 2008-12-09 14:32:06
Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Romualda Rudnik 2008-12-09 14:31:03
Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Romualda Rudnik 2008-12-09 14:29:09