herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 339/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:29:11
ZARZĄDZENIE NR 339/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości... - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:28:51
Zarządzenie Nr 337/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia ... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:18:12
Zarządzenie Nr 337/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia ... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:17:45
Zarządzenie Nr 337/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia ... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:17:19
Zarządzenie Nr 337/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia ... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:16:25
Zarządzenie Nr 327/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Generała Hallera... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:04:13
Zarządzenie Nr 327/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Generała Hallera... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:03:34
Zarządzenie Nr 327/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Generała Hallera... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:02:59
ZARZĄDZENIE NR 324/08 zmieniajace zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... Dorota Kozyrska 2008-10-06 12:01:14
Zarządzenie Nr 333/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się przy ul. Libelta 12... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:20:33
Zarządzenie Nr 333/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się przy ul. Libelta 12... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:19:47
Zarządzenie Nr 332/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Libelta 12... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:16:26
Zarządzenie Nr 332/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Libelta 12... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:15:51
ZARZĄDZENIE NR 331/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:13:40
ZARZĄDZENIE NR 331/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:09:43
ZARZĄDZENIE NR 331/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich... Dorota Kozyrska 2008-10-06 11:08:38
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Agnieszka Aleksandrowicz 2008-10-06 09:34:38
Zarządzenie Nr 330/08 zmieniające Zarządzenie Nr 297/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Polnej... Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:53:36
Zarządzenie Nr 329/08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Hallera 50... Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:51:17
Zarządzenie Nr 328/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:50:41
Zarządzenie Nr 326/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze na okres trzech lat nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego... Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:49:55
Zarządzenie Nr 336/08 w sprawie wdrożenia zasad nadzoru właścicielskiego oraz zasad ładu korporacyjnego. Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:46:20
Zarządzenie Nr 336/08 w sprawie wdrożenia zasad nadzoru właścicielskiego oraz zasad ładu korporacyjnego. Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:37:03
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:28:31
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-10-06 08:01:02
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-10-06 07:58:18
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-10-06 07:57:00
zakończony - ZDM - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w sekcji inwestycji Tomasz Kopczyński 2008-10-06 07:54:31
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy (2) aplikantów (strażników) w Straży Miejskiej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-10-03 15:21:47
Zarządzenie Nr 325/08 zmieniające zarządzenie Nr 203/06 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-10-03 15:02:53
Zarządzenie Nr 321/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... Tomasz Kopczyński 2008-10-03 15:02:02
Zarządzenie Nr 318/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kalinkowej... Tomasz Kopczyński 2008-10-03 15:01:17
Zarządzenie Nr 320/08 w sprawie zmiany postanowień umowy ustanowienia odrębnej własnościi sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Hallera 45... Tomasz Kopczyński 2008-10-03 15:00:22
Zarządzenie Nr 330/08 zmieniające Zarządzenie Nr 297/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Polnej... Dorota Kozyrska 2008-10-03 14:59:15
Zarządzenie Nr 335/08 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Tomasz Kopczyński 2008-10-03 14:58:48
Zarządzenie Nr 330/08 zmieniające Zarządzenie Nr 297/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Polnej... Dorota Kozyrska 2008-10-03 14:57:25
Zarządzenie Nr 330/08 zmieniające Zarządzenie Nr 297/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Polnej... Dorota Kozyrska 2008-10-03 14:56:16
Zarządzenie Nr 321/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... Dorota Kozyrska 2008-10-03 14:52:17
Zarządzenie Nr 321/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... Dorota Kozyrska 2008-10-03 14:51:31