herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 102/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2008-05-09 11:22
dokument Zarządzenie Nr 101/08 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2008-05-09 11:22
dokument Zarządzenie Nr 100/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-05-09 11:21
dokument Zarządzenie Nr 99/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości przy ul. Jodłowej... 2008-05-09 11:20
dokument Zarządzenie Nr 98/07 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości przy ul. Akacjowej... 2008-05-09 11:20
dokument Zarządzenie Nr 97/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia.... 2008-05-09 11:20
dokument Zarządzenie Nr 96 /08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości przy zbiegu ul. Al.23 Stycznia z ul. Portową... 2008-05-09 11:19
dokument Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-05-09 11:19
dokument Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... 2008-05-09 11:16
dokument Zarządzenie Nr 93/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:16
dokument Zarządzenie Nr 92/08 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości przy ul. Śniadeckich... 2008-05-09 11:15
dokument Zarządzenie Nr 91 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Miłoleśnej 2... 2008-05-09 11:15
dokument Zarządzenie Nr 90 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Paderewskiego.. 2008-05-09 11:14
dokument Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie harmonogramu realizacji w 2008 roku zadań służących realizacji celów „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015”. 2008-05-09 11:14
dokument Zarządzenie Nr 88/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2008-05-09 11:14
dokument Zarządzenie Nr 87/08 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu ... 2008-05-09 11:13
dokument Zarządzenie Nr 86/08 w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z jednorazowym pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień. 2008-05-09 11:13
dokument Zarządzenie Nr 85/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. 2008-05-09 11:13
dokument Zarządzenie Nr 84 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele rolnicze nieruchomości położonych w Grudziądzu i Grucie... 2008-05-09 11:12
dokument Zarządzenie Nr 83/08 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok 2008-05-09 11:12
dokument Zarządzenie Nr 82/08 w sprawie: powołania obsady służby Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. 2008-05-09 11:11
dokument Zarządzenie Nr 81/08 w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. 2008-05-09 11:09
dokument Zarządzenie Nr 80/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:08
dokument Zarządzenie Nr 79 /08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:08
dokument Zarządzenie Nr 78/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Kosmonautów, Kalinkowej, Chełmińskiej i Bydgoskiej... 2008-05-09 11:07
dokument Zarządzenie Nr 77 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Legionów 21... 2008-05-09 11:07
dokument Zarządzenie Nr 76/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:07
dokument Zarządzenie Nr 75/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości przy ul. Jaśminowej.. 2008-05-09 11:06
dokument Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital... 2008-05-09 08:56
dokument Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jodłowej... 2008-05-09 08:56
dokument Zarządzenie Nr 72/08 w sprawie zwolniania od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Śniadeckich... 2008-05-09 08:55
dokument Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości przy ul. Chełmińskiej... 2008-05-09 08:55
dokument Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Czarna Droga... 2008-05-09 08:54
dokument Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 08:54
dokument Zarządzenie Nr 68 /2008 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-05-09 08:53
dokument Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. 2008-05-09 08:53
dokument Zarządzenie Nr 66/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Poniatowskiego... 2008-05-09 08:53
dokument Zarządzenie Nr 65 /08 w sprawie obciażenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności... 2008-05-09 08:52