herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

VI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 25 marca 2015 r.

18 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

VI  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z IV i V sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027;

5. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso;

6. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.;

7. Uchwała w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych;

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina- miasto Grudziądz;

9. Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego;

10. Uchwała w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym;

11. Uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych  i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu;

12. Uchwała w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej;

13. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

14. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp.  z o.o. w Grudziądzu;

15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu;

16. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.  z o. o w Grudziądzu.;

17. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu;

18. Uchwała w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku;

19. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej;

21. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka;

22. Uchwała w sprawie uczestnictwa gminy-miasto Grudziądz w Porozumieniu w sprawie wzajemnej współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie;

23. Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu;

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz;

25.  Interpelacje;

26.  Zapytania i wolne głosy;

27.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 12-03-2015 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-03-2015 11:43