herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 16 marca 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 / 2015, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 3,5 mb; na działce nr 40 w obrębie nr 73, położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                            Grudziądz, 16 marca 2015  r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.2.2015              

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w  związku z wnioskiem Pani  Małgorzaty Jercha, ul. Letnia 22 82-500 Kwidzyn, reprezentującej firmę p.n. Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD”   Zbigniew   Dolewski   Spółka Jawna, ul. Wąbrzeska 46 82-500 Kwidzyn, działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa      Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 3,5 mb; na działce nr 40 w obrębie nr 73, położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu, informuję że w dniu 16 marca 2015 r. wydano decyzję nr 3 / 2015 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 17-03-2015 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 17-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2015 09:37