herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

VII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 kwietnia 2015 r.

Grudziądz, 15 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

VII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdania z działalności za rok 2014:

 1. Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Komendy Miejskiej Policji,
 4. Straży Miejskiej,
 5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 6. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 7. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 8. Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 9. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.

4.  Ocena zasobów pomocy społecznej za  2014 r.;

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”;

6. Informacja o realizacji Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” w 2014 roku;

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014;

8. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok;

9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008-2015 za rok 2014;

10. Informacja nt. wkładów wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w roku 2014;

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015  rok;

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027;

13. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2014 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”;

14. Uchwała w sprawie „Programu wspierania rodziny w gminie-miasto Grudziądz na lata 2015-2017”;

15. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;

17. Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2;

18. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2015 rok;

19. Uchwała w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Grudziądzu;

20.  Interpelacje;

21.  Zapytania i wolne głosy;

22.  Zakończenie obrad.        

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-04-2015 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 21-04-2015 11:28