herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej Dn 500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do K69/1.


Grudziądz, 28-04-2015 r.

GK-I.6220.3.2015

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267
z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2015 r.

po rozpatrzeniu wniosku: OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz

reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Łukasza Nurzyńskiego, Firma Ciepłownicza

Energosan M. Jaskowski Sp. Jawna

ul. Metalowców 1-3, 86-300 Grudziądz

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej Dn 500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do K69/1.

   Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 28-04-2015 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2015 14:21