herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej 26 marca 2008 r.

Protokół

Z XXII sesji Rady miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 26 marca 2008 r.

 

 

XXII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o godz. 14:15. W posiedzeniu udział wzięło 23 radnych.

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel  dokonała otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitała radnych, prezydentów, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był radny Michał czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/

 

Ad. 1 c

            W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z XXI sesji Rady Miejskiej Grudziądza.

 

Ad. 2

            Informacje Prezydenta Grudziądza

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Przedstawię państwu kilka najbardziej istotnych spraw, z mojego punktu widzenia. 28 lutego zostało sfinalizowane, czyli podpisane porozumienie pomiędzy urzędem a firmami, wykonawcami I etapu budowy Trasy Średnicowej o przedłużeniu terminu budowy do 31 maja 2008 r. Porozumienie było wcześniej konsultowane i uzgadniane z Ministerstwem Rozwoju regionalnego oraz z Ministerstwem Infrastruktury i po uzyskaniu pozytywnych opinii na temat tego aneksu, zostało podpisane 28 lutego.

            Kolejna sprawa, został podsumowany półtoraroczny okres korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez nasz Powiatowy Urząd Pracy. Odbyło się stosowane spotkanie, PUP został wysoko oceniony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W tym czasie udało się zrealizować 12 projektów unijnych, termin rozliczenia tych projektów jest do czerwca tego roku.

Grudziądz po raz kolejny prezentował swoje walory turystyczne na największych targach turystycznych w Europie, jakie odbyły się w dniach 5 – 9 marca w Berlinie. Zawieźliśmy ofertę dla turysty niemieckojęzycznego, cały pakiet „Grudziądz na weekend”, na który składał się film zapraszający do odwiedzenia miasta oraz informacje i przewodnik po Grudziądzu i o noclegach w Grudziądzu.

            Odbyło się również, w ramach Związku Miast Polskich, tym razem  w Grudziądzu, spotkanie grupy wymiany doświadczeń, taka grupa powstała w tematach, gdzie są niektóre miasta zainteresowane. Nas dotyczył temat transportu miejskiego, przyjechali przedstawiciele Jaworzna, Słupska, Świdnicy, Poznania, było to już kolejne, trzecie spotkanie przedstawicieli samorządów miejskich, a także zarządów dróg, które pracują w tych miastach.

            Odbyło się również kolejne już spotkanie, z moim udziałem i z udziałem Pana Michała Korolko – Dyrektora departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, obecny był również Wojewódzki Konserwator Zabytków, dotyczyło to spotkanie szczegółów przyszłych projektów unijnych.

            14 marca w Urzędzie Wojewódzkim kolejne spotkanie dot. komitetu monitorującego kontrakt wojewódzki, a więc rozliczającego między innymi naszą inwestycję, jaka jest Dr. Łąkowa.

            18 marca dokonaliśmy otwarcia przerobionej, zmodernizowanej w ramach I etapu budowy Trasy Średnicowej ul. Waryńskiego, oddaliśmy do użytku ulicę o długości 650 metrów. Taka była konieczność, gdyż ma być zamknięta do modernizacji, do przeróbki technicznej ul. Łyskowskiego, więc od 18 marca funkcjonuje, jest użytkowana już ul. Waryńskiego w ramach tego I etapu.

            18 marca odbyła się kolejna szczegółowa analiza harmonogramu prac przy budowie szpitala. Stwierdzam, że wszystko idzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, co do  najmniejszych szczegółów. Oczekujemy na podpisanie kontraktu regionalnego, stosowny projekt jest już uzgodniony z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, z Ministerstwem Zdrowa, akceptacja jest w komitecie Rady Ministrów, jak dobrze pójdzie, to powinno to być jeszcze w marcu podpisane.

            Kolejna sprawa, którą się zajmowaliśmy, to chcę państwu powiedzieć, że w Grudziądzu jest coraz większe zainteresowanie widowiskami sportowymi, coraz więcej kibiców chodzi na różnego rodzaju mecze, tych prawdziwych i tych pseudo kibiców. Ostatnie mecze miały dramatyczne wystąpienia niektórych kibiców, skończyło się to wyrokami sądowymi, na najbliższe imprezy sportowe, zarówno piłkarskie, jak i żużlowe jest po kilka tysięcy chętnych. Odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Policji, Straży miejskiej, firm ochroniarskich, władz klubu po to wszystko, żeby zabezpieczyć w sposób należyty czekające nas najbliższe i przyszłe imprezy sportowe.

Wreszcie w dniu wczorajszym, w dniu 25 marca odbyło się już kolejne spotkanie Stowarzyszenia Szesnastka, jest to stowarzyszenie w skład, którego wchodzą burmistrzowie, prezydenci zarządzający administracjami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi na trasie przebiegu drogi Nr 16, która rozpoczyna się w Grudziądzu, a kończy się na granicy litewskiej w Ogrodnikach. Oprócz zarządu tego stowarzyszenia udział wzięli senatorzy RP, posłowie, wszystko skupia się do tego, żeby skutecznie lobować na rzecz modernizacji i przebudowy całej drogi Nr 16.

 

Radny Witold Kraśniewski

            Panie Prezydencie, czy pan mógłby przybliżyć w kilku zdaniach to spotkanie, które było odnośnie zabezpieczenia meczu piłkarskiego, przede wszystkim interesuje mnie strona finansowa tego zagadnienia. Zobowiązanie klubu do zabezpieczenia porządku przerasta możliwości finansowe, bo jeżeli z meczu przewiduje się zebrać 10 tys. złotych, a tylko obstawa zabezpieczenia meczu ma kosztować ponad 20 tys. złotych, bo takie są wymogi Policji, no to ja się pytam, kto ma płacić za to. Ja proszę o przybliżenie tego, gdyż to jest chyba chorobliwe, bo przecież ma być tylko z obstawy 90 poza Policją i naszą Strażą Miejską, no to niedługo będzie więcej tej obstawy, niż kibiców.

            Jeszcze druga sprawa odnośnie Waryńskiego, otóż udało mi  się tydzień temu być tam i jedno, co mnie uderzyło, to jest ten odcinek, gdzie ten wiadukt jest i co mnie uderzyło, to jest ten odcinek, gdzie ten wiadukt jest, jeżeli chodzi o pieszych,  no to tam należy szukać ze świeczką w tym miejscu, a tendencja jest taka, że coraz więcej pojazdów mamy i komu jest tam potrzebny chodnik 2 metrowy, proszę mi to powiedzieć. W ogóle widzę, obserwuję to na przykładzie Grudziądza, że chodniki robi się, nie wiem dla kogo, jakby było miasto wielomilionowe, jakby ludzie chodzili, jak w Paryżu. Chodnik 2 metrowy jest tam w tym miejscu, kto tam chodzi, co godzinę jeden przechodzień, chyba lepiej poszerzyć jezdnię dla pojazdów. Ta sama sytuacja jest na Dr. Łąkowej, jak państwo wiedzą, na odcinku do Urzędu Skarbowego, ale o tym już nie mówię, tam mało kto chodzi, ale jezdnia wąska, to jest obwodnica, a chodnik prawie 3 metrowy. Kto to projektuje.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Odpowiadam na pierwsze pytanie dotyczące zabezpieczenia meczu. Ja ten mecz w sobotę traktuję jako początek różnej serii meczów, bo następny jest 23 kwietnia, potem jest stadion żużlowy 6 kwietnia. Obserwujemy generalnie coraz większe zainteresowanie mieszkańców widowiskami sportowymi, coraz większa ilość jest chętnych i coraz większa ilość kupuje bilety. W tym pierwszym przypadku, który jest w najbliższą sobotę trzeba było ustalić, kto odpowiada za organizację i zabezpieczenie. Są trzy strony: organizator, czyli Klub Sportowy „Olimpia”, Urząd Miejski w postaci Straży Miejskiej i Policja, która ma swoje przepisy i swoje reguły związane z zabezpieczeniem meczu. Jeżeli chodzi o organizatora, czyli Klub Sportowy „Olimpia”, to ilość ochroniarzy wynika z przewidywanej ilości kibiców. Przewidujemy ilość kibiców na około 3 do 4 tysięcy i dokładnie z tej ilości wynika 69 ochroniarzy. Firma ochroniarska, która jest przez Klub wynajęta, to zażyczyła sobie dokładnie 15 tys. złotych, rozmowy były na temat, za 5 godzinny dzień pracy od 13:00 do 18:00. Chce państwu powiedzieć, że mecze sportowe, to oczywiście są emocje i zainteresowanie tymi emocjami jest coraz większe, bilety już dzisiaj nabyło 1 tysiąc kibiców z Bydgoszczy, spodziewamy się  również przyjazdu kibiców z innych miast typu Iława, Chełmża, czy Toruń. Pytanie o koszty, oczywiście my jako miasto nie zwracamy tych kosztów, to jest sprawa Klubu. Moje pytanie dzisiaj  do Zarządu Klubu było o cenę biletów, jeżeli jest takie duże zainteresowanie kibicami, to automatycznie powinny, przynajmniej wzrastać ceny sprzedaży biletów, niech rynek ureguluje zainteresowanie zjawiskiem sportowym. Nie zgodziłem się z wnioskiem Policji, którzy napisali do mnie pismo, żeby zamknąć stadion na sześć miesięcy od kibiców. Z takim czymś się nie zgodziłem, stadiony są dla kibiców i dla ludzi. Natomiast  musimy zrobić wszystko w takiej kolejności: klub, miasto, mam na myśli  Straż Miejską i Policja. Dzisiaj ustaliliśmy szczegóły, czym kto ma się zajmować, niestety i ter szczegóły nie wykluczają również innych dynamicznych zdarzeń, jakie mogą być w trakcie tego widowiska. Ja tu sugeruję Zarządowi Klubu, żeby się przyjrzeć cenie biletów na tego typu widowiska, cena biletu powinna kształtować zapotrzebowanie prawdziwych kibiców.

            Odpowiadam na pytanie drugie. Jestem zwolennikiem tego typu dokumentacji, jaka jest właśnie przy I etapie Trasy Średnicowej, która mówi, ze chodnik dla pieszych może byż również używany przez rowerzystów, jest to również trasa rowerowa i można będzie przejechać rowerem całą Trasę Średnicową. Dzisiaj się już tak projektuje, jeżeli są jakieś projekty, to projektanci uwzględniają porządne wykonanie drogi, obok idzie ścieżka rowerowa, bo to nie jest taka klasyczna ścieżka, to jest pieszo - jezdnia z przeznaczeniem dla pieszych i dla rowerzystów, to jest już w standardzie. Standard dzisiaj w XXI wieku, jeżeli jest robiona droga, czy ulica, czy parkowa, czy Śniadeckich, to już wszędzie w standardzie jest pieszo – jezdnia, ale jezdnia z przeznaczeniem dla rowerów, a nie dla pojazdów. Tak jest również na ul. Waryńskiego.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            Panie Prezydencie, ja mam krótkie pytanie odnośnie tego, żeby Pan wyjaśnił, dlaczego Policja powiedziała, żeby zamknąć na sześć miesięcy stadion, czym to jest uwarunkowane.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Oczywiście Policja ma swoje problemy związane z zabezpieczeniem. Według mojej wiedzy dzisiejszej będzie ponad 200 policjantów w Grudziądzu i służby specjalne, będą również odpowiednie środki techniczne. Chcę państwu powiedzieć, że Policja nie zabezpiecza tylko meczu, zabezpiecza przejazd tych ludzi do Grudziądza i wyjazd tych ludzi z Grudziądza do miejsca ich pobytu. Policja zabezpiecza przyjazd, pobyt i wyjazd tych grup. Stąd pewnie są problemy, bo nie tylko taki mecz jest w Grudziądzu, przecież jeżeli przyjeżdżają kibice Arki pociągiem przez teren województwa kujawsko – pomorskiego, to nasza Policja tez zabezpiecza taki przejazd po drodze we wszystkich miejscach z możliwością, że mogą tam się gdzieś zatrzymać. Myślę, że ten wniosek Policji wynikał właśnie z problemów natury technicznej związanej z zabezpieczeniem tych meczów. Te wszystkie Ligii rozpoczynają się, IV Ligii przynajmniej, o jednej porze i jednego dnia i je trzeba zabezpieczyć. U nas jest to mecz wysokiego ryzyka, kibice Zawiszy są znani nie tylko w naszym województwie, ale w całej Polsce, stąd tego typu działania Policji.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            Właśnie o te sześć miesięcy mi chodzi, czy te sześć miesięcy ma wystarczyć Klubowi na wykonanie warunków postawionych przez Policję, czy po prostu tylko, żeby uniknąć tego okresu rozgrywek.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Ja do końca nie powiem Panu radnemu, jakie są powody wnioskowania Policji o te sześć miesięcy bez kibiców. Natomiast Klub Sportowy „Olimpia” nie ma specjalnych warunków innych, niż te związane z porządkowymi, czyli żeby do soboty posprzątać gruz, szkło, cegły, czyli takie przedmioty, które nie mogą być w razie czego używane przez kibiców w sobotę, żeby zamazać szowinistyczne napisy, które są jeszcze, żeby nie było powodów do prowokacji. Natomiast, czemu akurat Policja o sześć miesięcy, a nie cztery, to tego nie potrafię powiedzieć.

 

/Wykaz zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

 

Ad. 3

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 22, wstrzymał się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

/Uchwała Nr XXII/18/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad. 4

            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów

 

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 18, przeciw 1 wstrzymały się 4) przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

/Uchwała Nr XXII/19/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/

 

Ad. 5

            Uchwała w sprawie utworzenia spółki „Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością „ Spółka z o.o. w Grudziądzu

 

Radny Łukasz Mizera

            Mam jedno drobne pytanie, żeby pan Prezydent mógł mi odpowiedzieć, bo wcześniej takich poręczeń kredytowych zostało udzielonych pięć. Moje pytanie dotyczy tego, czy był jakiś problem ze spłatą któregokolwiek kredytu, które zostały wcześniej poręczone.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Według mojej wiedzy był taki problem z jednym z poręczeń, ale podjęliśmy odpowiednie kroki.

 

Radny Łukasz Mizera

            Rozmawialiśmy na ten temat na komisjach, ja jedynie chciałbym jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzieć, że nie do końca jest to dla mnie wspieraniem przedsiębiorczości, bo na pewno pod takim hasłem będzie się to kryło i nie do końca w 100% znajduję uzasadnienie do stworzenia tej spółki, nie widzę takiej potrzeby.

 

            Przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 18, przeciw 3, wstrzymały się 2) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/20/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/

 

Ad. 6

            Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej , usytuowanej na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 21, przeciw 1, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/21/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/

 

Ad. 7

            Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej  na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie  przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/22/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/

 

Ad. 8

            Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie  przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/23/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/

 

Ad. 9

            Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy miasto Grudziądz

 

Radny Andrzej Wiśniewski

            Ja chciałem tylko zwrócić państwa uwagę, państwa radnych, ponieważ to jest akurat uchwała, która jakoś tak umknęła podczas posiedzeń komisji i nie była szerzej komentowana, natomiast myślę, że jest to uchwała niezwykle ważna, która otwiera już nie tylko furtkę, ale wręcz szeroko drzwi do dysponowania majątkiem komunalnym przez Prezydenta Grudziądza poza wszelka kontrolą Rady Miejskiej. Mówienie o zasadach, te dwa punkciki zawarte w paragrafie 2, to jest kpina po prostu. Jedna zasada, to jest, że musi to być uzasadnione potrzebami spółki i gminy i drugi, że wartość musi być określona w operacie szacunkowym. Natomiast, nie stosując żadnych innych zasad, żadnych ograniczeń, wysokości aportów, dopuszczamy nawet, już nie tylko wielosettysięczne, ale milionowe wyprowadzenie majątku gminy do spółek, w których ten majątek traci już jakąkolwiek tak naprawdę kontrolę Rady Miejskiej. Rada Miejska co najwyżej może się po okresie pół roku dowiedzieć, że jedna, czy druga nieruchomość została wyprowadzona do spółki i w ten o to sposób, poza kontrolą i decyzją Rady Miejskiej puszczona w obrót, którego nie jesteśmy już w stanie zatrzymać. Myślę, że ta uchwała tak naprawdę jest miernikiem tego, jakie jest podejście radnych i Rady Miejskiej do kwestii majątku publicznego, którego  jesteśmy stróżami i dysponentami. Myślę, że nie ma potrzeby podejmowania takiej uchwały, sytuacje aportowania spółek, czy wnoszenia udziałów są na tyle rzadkie, czy były na tyle rzadkie, bo myślę, że teraz staną się częstsze przy obowiązywaniu tej uchwały, że nie ma żadnych przeszkód, żeby o tych aportach, o tych ruchach majątkowych decydowała Rada Mieszaka. Jeżeli się uprzemy, że powinno to być określenie zasad, no to myślę, że na pewno nie może to się ograniczyć do tych zasad, tych dwóch punktów, które tutaj zostały w paragrafie 2 wymienione, bo wtedy trzeba te zasady zdecydowanie rozbudować, trzeba założyć ograniczenia wysokości tych wnoszonych aportów, wysokości dysponowania majątkiem komunalnym. W przeciwnym razie no  udowodnimy, że jako Radę Miejską majątek publiczny, majątek komunalny niewiele nas obchodzi i pozwalamy w dowolnej wysokości, dowolna część tego majątku dysponować. Myślę, że w tej sytuacji, w tej formie, dla mnie osobiście, ta uchwała jest po prostu nie do przyjęcia.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Ustawa no samorządzie gminnym w art. 30 ust. 2 pkt 3 mówi wyraźnie, że gospodarowanie gminnym mieniem komunalnym należy do Prezydenta Miasta. Te mienie komunalne, czy  będzie  naszym  aportem wniesione do spółki, to i tak pozostanie  naszym mieniem, własnością miasta. Ta uchwała, ten projekt tej uchwały, który przedkładam porządkuje te sprawy, do tej pory takiej uchwały nie było i wszystko było przedkładane pod państwa decyzję, każdy, nawet najmniejszy aport. W tej chwili, ten tekst, który jest oczywiście skonsultowany z prawnikami, porządkuje te sprawy, dzieli on, daje on możliwość prezydentowi bardziej dynamicznego funkcjonowania, jeżeli chodzi o wnoszenie do spółek aportów. Rzadko to się dzieje, bo jak Pan radny wspomniał, są to niezwykle rzadkie wypadki, natomiast jest to zgodne z ustawa o samorządzie gminnym i gospodarowanie mieniem komunalnym należy do Prezydenta Miasta.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

            To oczywiście prawda, że Rada może taką decyzję podjąć, natomiast  ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ten sposób zezwalamy na wyprowadzanie majątku komunalnego do spółek, co nie do końca jest prawdą, że w momencie przeniesienia majątku wprost będącego własnością gminy do spółki, nawet takiej, która jest w 100% gminna, ze w statusie tego majątku nic się nie zmienia, to oczywiście jest nieprawda. O ile majątek jest w ręku gminy, to gmina jest jego dysponentem, od momentu, kiedy ktoś go aportem do spółki prawa handlowego, dysponentem tego majątku i właścicielem jest spółka, o której decyduje zarząd spółki i o której decyduje rada nadzorcza spółki, taka jest prawda. Twierdzenie, że przy przenoszeniu majątku do spółek nic się nie dzieje z tym majątkiem, jeśli chodzi o własność, to jest oczywiście bałamutne. Natomiast ograniczenia, które nazywane są tu zasadami w paragrafie 2, to są po prostu uważam niepoważne, biorąc pod uwagę bardzo poważna wartość majątku, którą przy pomocy tej uchwały można do spółek wyprowadzić, ten majątek może być wart nawet kilka milionów złotych, bo nie ma tu żadnych ograniczeń. Jedną decyzją, bez pytania Rady o zdanie można paru milionowy majątek przenieść do spółki i praktycznie gmina traci nad nim kontrolę i takie są konsekwencje. Ja tylko apeluję o to, że my jesteśmy w jakiś sposób powołani do tego, żeby sprawować nadzór nad dysponowaniem majątkiem komunalnym, to jest też kwestia naszej odpowiedzialności. Uważam, że ta uchwała w tej formie jest nie do przyjęcia.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Oczywiście majątek wnoszony do spółek, których miasto jest udziałowcem, to zawsze pozostaje pod kontrola większościowego udziałowca, czyli miasta. To nie jest tak, że zarządy spółek mogą robić, co chcą, zawsze o każdych ruchach na majątku decyduje właściciel, czyli w imieniu gminy – miasto Grudziądz decyduje Prezydent Miasta. Jest umowa spółki zarejestrowana w KRS i ona mówi, jakie są decyzje właściciela  i zawsze właściciel ma nad tym majątkiem kontrolę.

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel

            W jakiejś części wypowiedź, jeśli się mogę odnieść do wypowiedzi radnego Wiśniewskiego, jest właściwa w takim znaczeniu, że rzeczywiście, jeśli majątek gminy jest aportowany do jakiejkolwiek spółki, której większościowe udziały ma miasto lub 100% udziały ma miasto, to Ew zasadzie nadal to pozostaje w gminie. Natomiast trudno się zgodzić z takim przejaskrawieniem, Panie radny, że to nagle jest wyprowadzany majątek, nikt go nie wyprowadza, aportuje go do spółki. Można to zrozumieć, że ktoś próbuje  upłynnić majątek, coś z tym zrobić, to pan tak to rozumie, ja nieco inaczej i myślę, że to nie jest kwestia upłynniania, spółka tez działa w ramach prawa, podlega kontroli, ma swoja radę nadzorczą, wykonuje audyty i w związku z tym nie jest możliwe robienie z tym majątkiem, co się komu podoba, to jest niemożliwe. Poza tym, moim zdaniem, spółki doskonale zarządzają swoim majątkiem, mówię tu o spółkach komunalnych, jak np. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, OPEC, itd.

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            To oczywiście nie jest tak, ze ten paskudny prezydent robi jakiś zamach na majątek komunalny, ja rozumiem, że rozumiem, że to chodziło tylko o bardziej dynamiczne zarządzanie tym majątkiem i ze państwo będziecie mieli po prostu mniej problemów z podejmowaniem uchwał. Nie ma najmniejszego powodu, żeby to na wniosek państwa radnych ponownie skierować na komisje. Rozumiem Pana radnego, że to powinno być rozbudowane do jakiejś tam granicy, do którejś tam kwoty samodzielnie, a powyżej tej kwoty, żeby to jednak trafiło do państwa radnych. Ja się oczywiście nie upieram przy tym projekcie uchwały, która jest w tej chwili, normalnie przeszło to przez komisje i myślałem, że nie zbudzi to żadnych kontrowersji. Jeżeli jest taka możliwość, żeby to wróciło do komisji, to ja oczywiście mogę wycofać z porządku dzisiejszej sesji i żeby powtórnie wróciło to na posiedzenie komisji, jak państwo ustalicie, to tak będzie, ja się nie upieram przy tej treści. Jeżeli jest możliwość wycofania w tym momencie, to ja wnioskuję, żeby projekt uchwały jeszcze raz wrócił do komisji.

 

            Przystąpiono do głosowania nad zmiana porządku obrad i wycofania tego punktu do komisji poprzez autora wniosku. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 16, wstrzymało się 6) wycofała punkt z porządku obrad.

 

/Wycofany projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/

 

Ad. 10

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pozyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu Etap I, realizowanej w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Transport

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/24/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/

 

Ad. 11

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji PN. Budowa drogi zbiorczej Droga Łąkowa w Grudziądzu, realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/25/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/

 

Ad. 12

            Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa znajdującego się na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/26/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/

 

Ad. 13

            Uchwała w sprawie  przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Grudziądza

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/27/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/

 

Ad. 14

            Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad przyznawania  dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/28/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

Ad. 15

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/29/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/

 

Ad. 16

            Uchwała w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/30/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

 

Ad. 17

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/31/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/

 

Ad. 18

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/32/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/

 

Ad. 19

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum  Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego  w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/33/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/

 

Ad. 20

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/34/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 21 do protokołu/

 

Ad. 21

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 i Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/35/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 22 do protokołu/

 

Ad. 22

            Uchwała w sprawie harmonogramu szkoleń dla radnych na 2008 rok

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/36/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 23 do protokołu/

 

Ad. 23

            Uchwała w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/37/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 24 do protokołu/

 

Ad. 24

            Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu „Moje Boisko orlik – 2012”

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/38/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 25 do protokołu/

 

 

Ad. 25

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego  podmiotom nie zaliczanym do sektora  finansów publicznych na realizację zadań publicznych

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/39/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 26 do protokołu/

 

Ad. 26

            Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy – miasto Grudziądz na rok 2009 na realizację projektu Pt. „podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu miejskiego w Grudziądzu” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXII/40/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 27 do protokołu/

 

Ad. 27

            Interpelacje

 

            Nie złożono żadnych interpelacji.

 

Ad. 28

            Zapytania i wole głosy

 

            Odpowiedzi na złożone wcześniej zapytania odpowiedzi otrzymali następujący radni: Kazimierz Cichiński, Marek Czepek,  Michał Czepek, Łukasz Mizera, Grzegorz Miedzianowski, Maria Milinkiewicz, Henryk Szram, Eugeniusz Piasecki i Przemysław Ślusarski.

 

/Odpowiedzi stanowią załączniki od Nr 28 do Nr 40 do protokołu/

           

 

Ad. 29

            Zapytania i wolne głosy

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

            Chciałbym zadać pytanie, może powinna to być interpelacja. Od pewnego czasu, a dziś stało się niemożliwe, wjechanie z ul. Dr. Łąkowej i z tej drugiej strony jakby też  na ul. Krętą. Mieszkańcy wsi w ostatnim czasie dotykani są jakby różnymi zdarzeniami, które utrudniają im życie. Od pewnego czasu tak, jak i większość mieszkańców tej okolicy aż po ul. Miłoleśną mają wodę złej jakości, a teraz jeszcze bardzo utrudniony dojazd do swoich domostw. Jest tam również warsztat samochodowy, który ze względu na to, że klienci nie mogą do niego dojechać, to nie będzie miał środków na funkcjonowanie.

            Drugi problem dotyczy ul. Parkowej i Polskich Skrzydeł, zaczynają się prace na działkach, roztopy, drogi rozjeżdżone, nie ma jak dojechać ani do działek, ani do ul. Krętej, ani do ul. Zawiłej, jeszcze tu przy mostku ktoś tam wyrzucił jakieś betony zagradzające przejazd. Ci ludzie nie chcą wiele, tak samo działkowcy, jak i mieszkańcy ul. Krętej, ale chcą po prostu mieć możliwość chociaż jednym pasmem dojechania do swoich siedzib, do swoich mieszkań.

 

 

 

Radny Michał Czepek

            Ja mam pytanie do Pana Prezydenta, żeby na kolejnej sesji, jeżeli to możliwe móc zanalizować tę pierwszą próbę reformy MZK. Mamy już za sobą  dwa miesiące praktycznie funkcjonowania MZK w nowym schemacie organizacyjno – cenowym, jeżeli chodzi o koszty biletów, jeżeli chodzi o nowy cennik, od dwóch miesięcy mamy już nowe ceny biletów, nie ma już ulgi dla bezrobotnych. W porównaniu do  okresu tego samego analogicznego luty, marzec 2007 r., jeżeli byłoby to możliwe, żeby przedstawić tę analizę na przyszłej sesji.

 

Radny Kazimierz Cichiński

            Na początku marca spikerka telewizji Grudziądz powiedziała tak, że w śródmieściu wyznaczono miejsce na zbieranie baterii. Jeżeli się uda, to wówczas w całym Grudziądzu będą wyznaczone miejsca na zbieranie baterii. Ja chcę powiedzieć tej Pani, ze jedna bateria R 6 daje skażenie do 1 m 3 w ziemi, natomiast statystyczny Polak rocznie wyrzuca około 10 baterii R 6 i innych. Licząc, ze Grudziądz liczy około 90 tys. mieszkańców, razy 10, to jest 900 tys. m 3 ziemi skażonych przy odpowiednim układzie. Chciałbym powiedzieć, że gdyby ta pani powiedziała tak: dzień dobry państwu., od dzisiaj zbieramy baterie w wyznaczonym miejscu, a to wszystko przyniesie nam korzyść, a następnie, co dzisiaj zobaczymy.

 

Ad. 30

            Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel zakończyła, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

                                              

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

 

                                                                                              Małgorzata Kufel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 19-05-2008 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2008 11:44