herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 12 czerwca 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2015 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i realizacją drogi dojazdowej, na działkach nr 12, 13 i 7/12 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu

                                                                                                                                wywieszono  12.06.2015r.

                                                                                                                                                                              zdjęto           29.06.2015 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                                                                        

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego                                           

PP-II.6733.5.2015                                                                                                                                                                                                                 Grudziądz, 12.06.2015 r.  

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w  związku z wnioskiem Pani Wioletty Doniec, reprezentującej firmę Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającej z upoważnienia POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Postępu 3 02-676 Warszawa, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i realizacją drogi dojazdowej, na działkach nr 12, 13 i 7/12 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu, informuję że w dniu 12 czerwca 2015 r. wydano decyzję nr 6/2015 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 12-06-2015 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 12-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 12-06-2015 13:53