herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-10-22 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności przesyłu 2015-10-22 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/15 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2015-10-22 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-11-04 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku 2015-10-22 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-10-22 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2015-11-04 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/15 w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obiektu przy ul. Sienkiewicza 22 w Grudziądzu. 2015-11-04 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2015-10-07 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wiązowej 2015-11-04 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-10-07 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-10-07 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/15 w sprawie powołania Komisji do spraw aktualizacji stanu infrastruktury tramwajowej na zmodernizowanej części torowiska tramwajowego w Grudziądzu. 2015-10-07 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-09-17 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/15 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-09-17 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-09-17 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-09-17 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kruszelnickiego, zabudowanej czterema garażami blaszanymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2015-09-17 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/15 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach do spraw referendum 2015-09-17 14:12