herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zgłoszeń budowy - wersja archiwalna

NR ZGŁOSZENIA BUDOWY DATA WPŁYWU DANE INWESTORA ADRES I OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DATA WNIESIENIA SPRZECIWU DATA BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU UWAGI
PP-I.6743.332.2015 30.06.2015 MWiO Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego (działki :183,185,131/17 obr. 26 i 74 obr. 25)     wycofanie wniosku przez inwestora 06.07.2015
PP-I.6743.421.2015 10.08.2015 MWiO Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego (działki :183,185,131/17 obr. 26 i 74 obr. 25)   11.09.2015  
PP-I.6743.431.2015 17.08.2015 HEUTINK POLAND Sp. z.o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ul. Runa Leśnego (dz. 9/15, 9/24; obr.134)     wycofanie wniosku przez inwestora 31.08.2015
PP-I.6740.444.2015 26.08.2015 Kondys Karolina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Fiołkowa (dz. 41/28; obr. 160)
  26.10.2015  
PP-I.6743.448.2015 31.08.2015 Iwona Waszkiewicz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Wspólna (dz. 37/8 obr. 153)
23.09.2015    
PP-I.6743.451.2015 02.09.2015 Zarząd Dróg Miejskich Remont ulicy Zamkowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Zamkowa (dz. 32,56,58 obr. 41;
dz. 61,62,70,118 obr. 42)
  05.10.2015  
PP-I.6743.467.2015 14.09.2015 .Gmina Grudziądz Budowa sieci wodociągowej ul. Szarotkowa (dz.23 obr. 158; dz. 5,53,55 obr. 159) 09.10.2015   22.09.2015r. wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia (do dnia 05.10.2015 r.)
PP-I.6743.493.2015 29.09.2015 Elektrownia CCGT Grudziądz
Sp. z o. o
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przyłącza wodociągowego ul. Jaskółcza, Skowronkowa (dz. 58 obr. 121; dz. 35, 25/3, 38/1, 38/2, 27/1, 29/1, 30, 36/1, 36/2, 28/1, 37/1 obr. 122 i dz. 259/2 obr. Węgrowo)   02.11.2015  

PP-I.6743.516.2015

16.10.2015 STULSZ Magdalena Rybczyńska Budowa sieci wodociągowej i przyłącza ul. Mieszka I (dz. 1/27, 1/35, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 obr. 10)    

05.11.2015 r. wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia;

wycofanie wniosku 30.11.2015

PP-I.6743.517.2015 19.10.2015 Gmina Grudziądz Budowa sieci wodociągowej zasilajacej w wodę m. Grabowiec ul. Szarotka (dz. 23 obr. 158 dz. 3, 53, 55/2 obr. 159)   19.11.2015  
PP-I.6743.579.2015 27.11.2015 MWiO Sp. 
z o. o.
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lipowej (dz. 203/7, 137, 204/3, 204/8 obr. 162).   29.12.2015  
PP-I.6743.610.2015 28.12.2015 Jarosław Jędrych Rozbudowa budynku mieszkalnego (dz. 114/9 obr. 155) ul. Debowa 22     12.01.2016r. postanowienie o uzupełnienie wniosku wycofanie wniosku 01.02.2016
PP-I.6743.47.2016 03.02.2016 Iwona Grabowska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 66/15; obr. 16) ul. Trynkowa    

wycofanie wniosku 23.02.2016

PP-I.6743.44.2016 02.02.2016 ENERGA-OPERATOR SA budowa linii kablowej nn (dz. 42/27,42/28,55/4 obr. 28)   04.03.2016  
PP-I.6743.45.2016 03.02.2016 MWIO SP. Z O.O. sieć wodciągowa ul. Droga Kurpiowska (dz. 13/3,42,43,44,45 obr. 70,71)   07.03.2016  
PP-I.6743.46.2016 03.02.2016 MWIO SP. Z O.O. sieć wodciągowa ul. Droga Mazowiecka (dz. 9/3,14,5/3,9 obr. 136,134)   07.03.2016  
PP-I.6743.83.2016 24.02.2016 Igor Czerwiński i Monika Rutkowska budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Dębowa (dz. 39/26 obr. 156)     wycofanie wniosku 18.03.2016
PP-I.6743.111.2016 09.03.2016 MWiO Sp. z o. o. sieć kanalizacji sanitarnej ul. Rydygiera (dz. 10,4 obr. 120; dz. 6/1, 6/11, 6/15, 6/8 obr. 121)   11.04.2016  
PP-I.6743.112.2016 09.03.2016 MWiO Sp. z o. o. sieć kanalizacji sanitarnej ul. Platanowa (dz. 11/12, 19/2, 7/24, 7/4 obr. 152)   11.04.2016  
PP-I.6743.141.2016 24.03.2016 Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej 0,4 kv wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi  ul. Borówkowa (dz. 9/76, 9/77, 9/78, 9/79,  9/80, 9/81,  9/82,  9/83, 9/84, 9/85, 9/61,  9/62, 9/63 obr. 134)   25.04.2016  
PP-I.6743.166.2016 04.04.2016 ENERGA-OPERATOR S.A. linia kablowa nn dz. 9/91,9/90 obr. 134 ul. Runa Leśnego   05.05.2016  
PP-I.6743.194.2016 15.04.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 15,68,27/1 obr. 160) ul. Powojowa   16.05.2016  
PP-I.6743.195.2016 15.04.2016 MWiO Sp. z o. o.MMWMmMM Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (dz. 90/28, 90/27, 90/26, 27/1 obr. 160) ul. Storczykowa   16.05.2016  
PP-I.6743.243.2016 17.05.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej NN - zasilającej budynki (dz. 47/63, 47/54, 47/56, 47/58 obr. 144) ul. Miła   20.06.2016  
PP-I.6743.299.2016 16.06.2016 Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej NN - zasilającej budynki (dz. 77/4,77/3,77/15,77/14,77/13,77/12,77/7, 77/8,77/9,77/10, 77/11,77/17 obr. 151) ul. Paderewskiego

  18.07.2016  
PP-I.6743.315.2016 24.06.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dz. 21/559, 21/561, 21/751, 21/752, 21/753, 42/2 obr. 118) ul. Kustronia   25.07.2016  
PP-I.6743.415.2016 12.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN zasilakąca budynki (dz. 1/2, 8/40, 8/44, 8/43, 8/53, 8/48, 8/49, 8/47 obr. 156) ul. Orzechowa   12.09.2016  
PP-I.6743.421.2016 16.08.2016 Orange Polska S.A.

Budowa kanalziacji teletechnicznej oraz ustawienie szafy kablowej (dz. 105/3, 106/1,  107/1, 105/5, 105/7, 108/1, 109/1, 110/1, 136/1, 135/1, 134/,1 133/1, 132/1, 131/1, 113 obr. 162). ul. Lipowa, Paderewskiego, Makowa

  05.10.2016  
PP-I.6743.433.2016 22.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej Nn zasilającej budynek (dz. 5,43,42/1 obr. 119) ul. Miłoleśna   26.09.2016 r.  
PP-I.6743.455.2016 30.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej zaspół budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dz. 1/6, 1/9, 1/13 obr. 9) ul. Grunwaldzka   03.10.2016 r.  
PP-I.6743.459.2016 01.09.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej - Etap I (dz. 24, 31/3 obr. 147) ul. Gierymskiego   03.10.2016 r.  
PP-I.6743.460.2016 01.09.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej - Etap II (dz. 27 obr. 147; dz. 28 obr. 148; dz. 303/1, 301, 298/4 obr. 149) ul. Gierymskiego   03.10.2016 r.  
PP--I.6743.513.2016 06.10.2016 ZDM budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 48/18,67,46/1,47/11,47/10 obr. 16) ul. Sztumska

 

 

08.11.2016  
PP-I.6743.515.2016 07.10.2016 ZDM

budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 1/4,136,16/1,285/56, obr. 126; dz. 1/3,5/6,6/2,7 obr. 130; dz. 2/31,2/37,2/51,2/64,2/73,2/74,2/85,2/91,2/96,2/99,2/102,2/110,2/111,2/116,2/117,3/2,4/12,5/13,6/2,7/2,84,9/7,12,80,338,17/2,2/60,2/63,2/88,2/82,2/87 obr. 132; 1/9,1/10,1/13, 1/23,2/9,2/12,2/14,2/15,2/16,2/22,2/123,2/124,2/134,2/136,2/23 obr. 133) os. Rządz

  08.11.2016  
PP-I.6743.541.2016 28.10.2016 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 10/10, 14, 10/14 obr. 89) Aleja Wigury   28.11.2016  
PP-I.6743.542.2016 28.10.2016 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 21/100, 21/114, 21/185, 21/22, 21/387, 21/388, 21/5, 21/563, 21/566, 21/574, 21/583, 21/584, 21/585, 21/587, 21/588, 21/59, 21/591, 21/593, 21/598, 21/599, 21/600, 21/601, 21/603, 21/604, 21/605, 21/606, 21/607, 21/608, 21/609, 21/610, 21/611, 21/614, 21/615, 21/618, 21/62, 21/620, 21/621, 21/622, 21/624, 21/626, 21/627, 21/628, 21/629, 21/65, 21/68, 21/69, 21/73228.11.2016, 21/738, 21/85, 27/11 obr. 118; dz. 4 obr. 120; dz. 10/1, 10/3, 16/1, 16/3, 17/21, 17/3, 36/4, 38/28, 6/1, 6/13, 6/4, 6/5, 6/8, 7/1, 8/13, 8/3 obr. 121)

  28.11.2016  
PP-I.6743.580.2016 07.12.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 2/1, 2/2 obr. 12) ul. Mieszka I   09.01.2017  
PP-I.6743.7.2017 09.01.2017 ENERGA-OPERATOR SA BUDOWA LINII KABLOWEJ (DZ. 43/1;43/2;43/4;43/5;43/6;43/7;43/8;43/9;43/10;43/11;43/12;43/14;43/16;43/17 OBR. 119)   31.01.2017  
PP-I.6743.16.2017 19.01.2017 ENERGA - OPERATOR S.A. Budowa linii kablowej nn zasilającej budynki letniskowe (dz. 50/23, 49/2 obr. 144) ul. Zielona   10.02.2017  
PP-I.6743.26.2017 03.02.2017 ENERGA-OPERATOR SA budowa linii kablowej (dz. 87/7,87/8,87/11,87/14,97/6,80/17,80/16,80/15,80/8,80/5,51 obr. 151  )ul. Kasztanowa   27.02.2017  
PP-I.6743.54.2017 16.02.2017 ZDM Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV tj. budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Trynka (etap I);( dz. 13 obr. 21; dz. 91/11, 12/13, 21/7 obr. 22; dz. 92/2, 98/2 obr. 23; dz. 158, 155/2 obr. 26)   05.04.2017  
PP-I.6743.56.2017 17.02.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Owczarki (dz. 77, 66/20, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/9, 72/1,73/1, 76/3, 76/7, 19/1, 28/2, 6/5, 80/1, 81/1, 54/8, 54/6, 55/1, 52/2, 44/1, 45/1, 46/1, 61/1, 62/1, 78/1, 41/3, 41/5, 42/1, 43/1, 47/1, 48/1, 53/3 obr. 152; dz. 6/1 obr. 154; dz. 101/12, 39, 81, 112/13, 112/14, 60/4, 63, 97/2, 97/16, 97/5, 102 obr. 155; dz. 1/2, 19, 34/3, 31/6, 25/1, 23/1, 22/22 obr. 156; dz. 24/2, 56, 48, 69, 7 obr. 157; dz. 15 obr. 160; dz. 16/4, 17/1, 17/2, 17/3, 24, 35, 29, 28/1, obr. 161; dz. 105/5, 105/7, 108/1, 109/1, 110/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137, 16/2, 204/14, 204/3, 39, 5/3, 5/4, 54, 80/1, 81/1, 204/5, 28/2, 68/1, 38/2, 98, 94, 90/2, 91/2, 86/2, 36, 32/2, 181/1, 169, 163, 42, 53 obr. 162; dz. 218/6, 3/2, 47, 217, 46/14 obr. 163) ul. Goździkowa, Różana, Tulipanowa, Lipowa, Bluszczowa, Modrzewiowa, Grabowa, Jesionowa, Brzozowa, Astrowa, Irysowa, Bratkowa, Konwaliowa, Orzechowa, Akacjowa, Narcyzowa, Kaliowa, Dębowa, Bukowa, Wierzbowa   10.04.2017 w dniu 09.03.2017 wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia. W dniu 23.03.2017 uzupełniono dokumenty.
PP-I.6743.60.2017 20.02.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV (dz. 23/1, 22/22, 22/24, 22/25, 22/26, 22/27 obr. 156) ul. Wierzbowa   15.03.2017  
PP-I.6743.94.2017 08.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV (dz. 90/28, 27/1, 86/12, 285/7, 285/8, 285/9, 285/11 obr. 160) ul. Powojowa   30.03.2017  
PP-I.6743.111.2017 17.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 48/1, 47/21, 47/23 obr. 139; dz. 6/3 obr. 133; dz. 167/6, 159/1, 159/3 obr. 141; dz. 9 obr. 137) ul. Szosa Toruńska   07.04.2017  
PP-I.6743.112.2017 17.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 21/5, 21/9, 21/14, 21/7 obr. 154) ul. Dębowa   04.04.2017  
PP-I.6743.115.2017 20.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 24/30, 25/1, 25/2, 35/4, 35/5, 35/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 38/2, 38/4 obr. 163) ul. Waryńskiego   10.04.2017  
PP-I.6743.117.2017 21.03.2017 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Strzemięcin (dz. 22/6, 22/23, 22/22, 22/17, 62/99 obr. 104; dz. 15, 16, 7/26, 7/25, 20/15, 20/6, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 7/21, 13, 20/14, 20/29, 20/13, 41, obr. 106; dz. 11/4, 124/4, 71/106, 18/1, 71/36, 12, 70/6, 71/14, 71/121, 71/50, 16/3, 9/14, 16/4, 9/18, 9/16, 9/17, 71/30, 71/31, 10/19 obr. 107; dz. 1/1, 292, 242, 240/1, 240/2, 239, 241, 65, 8/26, 64/1, 62/1, 8/27, 36/5, 86, 84, 82, 80, 78, 243, 244, 61/2, 287/1, 288, 289, 245, 103/4, 238, 246, 248, 124/2, 126/4, 251, 250, 252, 184/3, 184/5, 302/5, 303, 256, 306, 260, 261, 262, 299, 274, 7/6, 238, 290, 61/3, 76, 74, 102, 125, 301, 300, 191/3, 216/5, 222/2 obr. 108; dz. 151/2, 152, 165, 159, 103/3, 104/28, 142/8, 216, 217, 145/5, 168, 172/4, 174, 179/2, 164, 157/3, 154, 156, 155, 153/2, 163, 220/1, 116 obr. 109; dz. 8/1 obr. 110; dz. 2/1, 2/3 obr. 111; dz. 1/15, 1/14 obr. 126) ul. Kraszewskiego, Wyspiańskiego, Konopnickiej Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowa, Sloneczna, Prusa, Stroma, Lelewela, Gałczyńskiego, Wiejska

  11.04.2017  
PP-I.6743.166.2017 13.04.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego os. Tuszewo (obr. 18 dz. 5/12; obr. 71 dz. 1/6, 2/2, 3/2, 44, 43, 42, 45, 46, 49; obr. 72 dz. 53/1, 39, 50, 49, 47, 48, 1/2, 44/2, 6/5, 6/6, 6/7, 6/3, 7/6, 7/9, 46/2, 46/3; obr.73 dz. 31/6, 31/3, 31/4, 40, 16/1, 38/1, 13/6, 13/1, 36/1, 1/6, 1/4, 35, 37, 29, 41, 34, 33; obr. 74 dz. 27, 25, 7/8, 2/6, 29; obr. 163 dz. 212, 213, 214 ,215, 216, 217, 2/9, 3/2, 106, 9/1, 108, 4/20, 10, 109, 259, 257, 258, 256, 6/3, 39)   04.05.2017  
PP-I.6743.167.2017 13.04.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego osiedle Kuntersztyn (obr. 19 dz. 8/2, 8/74, 8/61; obr. 22 dz. 61, 51; obr. 23 dz. 103, 112, 104, 105, 114/3, 114/2, 114/1, 106, 113, 107, 110, 108, 109; obr. 86 dz. 92/2, 87, 91/2, 85 obr. 24 dz. 98/2, 99, 100, 101, 102, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27; obr. 25 dz. 48, 50, 49/4, 73, 41, 37, 74; obr. 26 dz. 185, 184, 183, 131/7, 178, 180, 181, 141, 102/6, 140, 142/38, 143, 139, 144, 137, 145, 132, 134, 133, 146, 159, 135, 136; obr. 33 dz. 15/25, 15/26; obr. 58 dz. 43; obr. 63 dz. 19; obr. 64 dz. 10/20, 14/6, 155, 154/3, 153, 152, 158, 157, 156,160; obr. 65 dz. 58, 51, 56, 55, 54, 52, 53, 64/1, 68, 63/2, 67/7; obr. 66 dz. 53, 64, 54, 63, 1/7, 55, 56, 57, 58, 59, 1/8, 62; obr. 68 dz. 43, 42; obr. 70 dz. 21, 12/3)   12.06.2017  
PP-I.6743.168.2017 14.04.2017 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn (dz. 91/3,91/1 obr. 152; dz. 10,32/20,53/6 obr. 153) ul. Brzozowa   08.05.2017  
PP-I.6743.187.2017 04.05.2017 ENERGA - OPERATOR S.A. linia kablowa nn (dz. 15,34; obr. 102) ul. Wiślana   26.05.2017  
PP-I.6743.224.2017 24.05.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 27/13, 27/15 obr. 138) ul. Droga Mazowiecka   06.06.2017  
PP-I.6743.225.2017 24.05.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 4/1 obr. 113; dz. 16, 18, 5/84 obr. 114) ul. Nad Torem   12.06.2017  
PP-I.6743.248.2017 12.06.2017 Daniel i Magdalena Michalscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 20 obr. 138) ul. Kujota   11.07.2017 w dniu 30.06.2017 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku
PP-I.6743.259.2017 26.06.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 51, 56, 57, 63/2, 68 obr. 65) ul. Traugutta   13.07.2017  
PP-I.6743.298.2017 14.07.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 21, 23 obr. 158) ul. Krokusowa   26.07.2017  
PP-I.6743.319.2017 28.07.2017 Energa - Operaor S.A. Budowa linii kablowej nN (dz. 8/53, 8/42, 8/41, 8/50, 8/51 obr. 156) ul. Orzechowa   16.08.2017  
PP-I.6743.333.2017 17.08.2017 Witold Musiński budowa sieci wod-kan dz. 4/1,4/43,4/29,4/30,4/37,4/38,4/39 obr. 152 ul. Morelowy Zakątek   06.09.2017  
PP-I.6743.353.2017 28.08.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarpno (dz. 100/6, 101, 102, 105/2, 106, 107, 109, 108, 1/37, 37/15, 97/13, 37/12 obr. 5; dz. 31/1, 37/7, 7/5 obr. 6; dz. 1, 12, 13, 14, 15, 29, 34, 35, 48/3, 93, 94, 95, 96, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 32/2, 51/6, 51/1, 28 obr. 7; dz. 10, 11, 12, 13, 22, 59, 74, 77, 78, 9, 56/6, 56/7 obr. 8; dz. 7, 6/1, 6/2 obr. 9; dz. 13/2, 13/4 obr. 11; dz. 16 obr. 12; dz. 1/127, 3, 1/108, 1/116, 1/98, 1/111, 1/95, 1/96, 1/112 obr. 13; dz. 1/105, 25/2, 26/2, 27/2, 28/11, 28/3, 30/3, 30/4, 31/10, 31/5, 31/6, 31/8, 33/2, 34/4, 6/33, 12/11, 13/19, 13/21, 13/4, 13/6, 13/7, 47, 6/26, 6/32, 1/104, 6/12 obr. 14; dz. 11/2, 11/8, 13/4, 14/10, 14/13, 15/2, 63/2, 22, 28, 34/15, 34/7, 39, 34/5, 13/3, 14/14, 14/9, 15/1, 40, 44/2, 34/3, 34/4, 34/6 obr. 15; dz. 22/7, 23/5, 48/16, 50/5, 51/12, 53/10, 53/2, 60/16, 69, 12/1, 23/10, 47/10, 53/11, 60/17, 60/18, 64/2, 67/1, 67/2, 68, 70, 71/2, 73, 47/9, 58/8, 61/3, 57/4, 45, 46/2 obr. 16; dz. 8/19, 8/61 obr. 19; dz. 5, 8, 9/1, 2/1 obr. 20; dz. 11, 4/8, 5/2, 5/27, 5/30, 5/9, 5/1, 5/26 obr. 21; dz. 10/10, 11/8, 12/2, 12/9, 13/9, 14/7, 16/7, 19/10, 21/6, 22/4, 23/1, 24/6, 25/3, 27/1, 28/3, 29/3, 30/4, 40/1, 41/12, 41/2, 41/6, 42/8, 45/8, 4/9, 5/5, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 6/10, 7/7, 8/7, 9/7, 34/1, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 32 obr. 22; dz. 90, 92/2, 98/2, 86, 89, 93/1, 99, 87 obr. 23; dz. 106, 31/9 obr. 24; dz. 139, 140, 143, 144, 156, 147/2, 148/1, 148/2, 149/2, 151, 155/2, 17, 162, 137, 163 obr. 26; dz. 16/4, 25, 33, 4, 43, 47, 6 obr. 27; dz. 23, 36, 35, 39, 41/1 obr. 28; dz. 43, 12/3 obr. 31; dz. 5, 6 obr. 32; dz. 54/1, 91, 95, 96, 90, 94/2, 62/1, 54/2 obr. 39; dz. 27/5, 5/1, 56/1, 58/1, 59/1, 77, 79, 55/2, 65/1, 73/1, 74, 75/2, 78, 47, 57/1, 22 obr. 40; dz. 56 obr. 41; dz. 119 obr. 42)   18.09.2017  
PP-I.6743.365.2017 04.09.2017

A.R. Malikowscy, A.E. Grochowscy

A. M. Tobolscy

sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami ( dz. 51,97/1,97/2,97/3,97/6 obr. 151) ul. Kasztanowa

,

  25.09.2017  
PP-I.6743.369.2017 07.09.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na ulicy Kasprowicza, Al. Solidarności (dz. 2/1, 4/1 obr. 111; dz. 5/104, 5/108, 5/109, 5/89 obr. 114; dz. 1/1 obr. 124)   26.09.2017  
PP-I.6743.370.2017 07.09.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Kawalerii Polskiej (dz. 45 obr. 93; dz. 37 obr. 94; dz. 11, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 39, 20/3, 20/58 obr. 95; dz. 15, 20, 10/8, 10/12, 10/15, 10/23, 10/26, 10/27, 12/1, 17, 22, 23 obr. 96; dz. 1, 6/109, 6/119, 6/126, 6/134, 6/135, 6/136, 6/138, 6/14, 7 obr. 97; dz. 12/1, 19/2, 20, 27, 29, 44/4, 55, 47/2, 57, 23/1, 24, 56/14, 46 obr. 98; dz. 60 obr. 99; dz. 13/1, 14 obr. 115) ul. Narutowicza, Hoffmana, Chopina, Czarnieckiego, Smoleńskiego, Pruszyńskiego, Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Stobeusza, Matejki, Piotra Skargi, Zaciszna Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na ulBudowaaa   12.10.2017  
PP-I.6743.386.2017 18.09.2017 ZDM Budowa oświetlenia drogowego (dz. 1/1, 7/3, 6 obr. 87; dz. 11/240, 11/241, 11/242, 11/244, 11/245 obr. 86) ul. Budowlanych   09.10.2017  
PP-I.6743.395.2017 25.09.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 45/1, 45/2 obr. 106) ul. Śniadeckich 6a   12.10.2017  
PP-I.6743.413.2017 12.10.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 62 obr. 144) ul. Zielona   31.10.2017  
PP-I.6743.437.2017 15.11.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 6/1, 28 obr. 154) ul. Dębowa   05.12.2017  
PP-I.6743.441.2017 16.11.2017 Gmina Miasto Grudziądz Budowa rurociągów kablowych pod potrzeby monitoringu miejskiego na terenie Osady GRUD (dz. 60/9, 61/4, 61/6 obr. 106) ul. Śniadeckich   27.11.2017  
PP-I.6743.442.2017 16.11.2017 Gmina Miasto Grudziądz Gmina Miasto Grudziądz Budowa rurociągów kablowych pod potrzeby monitoringu miejskiego (dz. 10/14 obr. 96; dz. 3/1, 3/6 obr. 97) ul. Bora Komorowskiego 7-9-11; 8, 12   27.11.2017  
PP-I.6743.466.2017 11.12.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Kopernika (dz. 48/12, 48/3 obr. 52; dz. 38/6, 53, 61, 62/1, 62/2, 38/8, 51, 25/1, 25/2, 54/2, 57/2, 70/25 obr. 54; dz. 30, 31 obr. 94; dz. 19/2, 29 obr. 98; dz. 34, 58, 62, 65, 63, 60 obr. 99; dz. 34/4, 7/1, 50, 51/103, 51/115, 51/117 obr. 100; dz. 39/1, 41/1, 43, 44/1, 58, 68/38, 68/1, 68/35, 68/37, 68/39 obr. 101; dz. 26, 29/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36 obr. 102; dz. 45, 44/2, 47, 56/2, 8/7, 54, 55 obr. 103; dz. 33, 35/1, 36/1, 37/1, 43/1, 43/8, 46/11, 58, 59, 60 obr. 104; dz. 1/2, 31 obr. 113) ul. Chełmińska, Bydgoska, Ciołkowskiego, Czerwonodworna, Kalinkowa, Kosmonautów, Kępowa, Wiślana, Brzeźna, Laskowicka, Kopernika, Piaskowa   09.01.2018  
PP-I.6743.471.2017 18.12.2017 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego OM Mniszek (dz. 5/3 obr. 136; dz. 31, 32 obr. 138; dz. 5/6, 5/7, 9, 10/3, 78/3, 80/3, 80/7, 83/27, 83/28, 88/3, 88/4, 88/5, 89/2, 92/4, 94/2, 103, 107/1, 107/2, 119/1, 119/2, 122/11, 123, 128/1, 128/2, 129, 130, 134/5, 134/6, 138/3, 140/1, 142, 151/6, 151/11, 151/12, 151/15, 151/17, 152/9, 152/10, 152/11, 152/13, 152/14, 152/17, 155/5, 155/7, 157/6, 157/9, 157/27, 157/31, 157/36, 157/39 obr. 141; dz. 47/5, 47/40, 48, 49/2, 50/21, 50/5, 52, 69, 70/1 obr. 144; dz. 10/29, 21/1 obr. 145; dz. 15/1, 16/1, 20/14, 20/62, 20/84, 20/85, 30/1 obr. 148; dz. 25, 30, 35/5, 38/2, 60, 72/2, 92/2, 98, 120, 130/3, 131, 150, 174/2, 192, 193, 194/4, 211/2, 212, 231, 238, 257, 266, 267/3, 268/2, 276, 285, 292, 298/4, 302, 303/1, 306 obr. 149) ul. Al. Chełmońskiego, Al. Sportowców, Gierymskiego, Beskidzka, Dobrzyńska, Droga Kaszubska, Droga Kujawska, Droga Mazowiecka, Droga Mazurska, Droga Olchowa, Droga Pomorska, Ceynowy, Wyczółkowskiego, Lubuska, Pałucka, Podhalańska, Podlaska, Puszkina, Sudecka, Śląska, Tatrzańska, Wrzosowa, Ziemi Chełmińskiej, Żuławska.

    W dniu 03.01.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. W dniu 13.03.2018 r. inwestor wycofał wniosek.
PP-I.6743.6.2018 11.01.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 20 obr. 152; dz. 10, 23, 24, 3 obr. 153; dz. 6/1 obr. 154) ul. Jabłoniowa, Dębowa   01.02.2018  
PP-I.6743.7.2018 11.01.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 5 obr. 152; dz. 17, 10, 16, 3, obr. 153; dz. 6/1 obr. 154) ul. Morelowa, Dębowa   29.01.2018  
PP-I.6743.19.2018 01.02.2018 Energa-Operator S.A. Budowa kabla nn wraz z złączami (dz. 87/1; 87/2, 87/5 obr. 151) ul. Paderewskiego   05.02.2018  
PP-I.6743.14.2018 26.01.2018 ZDM Przebudowa drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz. 7/26, 15 obr. 106; dz. 71/50, 12, 71/36, 126/6, 18/1, 11/4 obr. 107; dz. 262 obr. 108; dz. 164 obr. 109) ul. Jackowskiego   14.02.2018  
PP-I.6743.26.2018 09.02.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dz. 17/6, 376/50, 376/51, 376/52, 376/54, 376/55, 376/56, 376/58, 376/30, 376/19, 11 obr. 132; dz. 2/107, 2/67, 2/65 obr. 133; dz. 9/102, 9/20, 10/17, 11/2 obr. 134) ul. Kruczkowskigo - Konstytucji 3 Maja   14.02.2018  
PP-I.6743.47.2018 26.02.2018 SM Budowa sieci i przyłącza wody socjalnej oraz instalacji i przyłącza p.poż. do budynków (dz. 21/596, 21/782 obr. 118) ul. Ikara 18,20   28.05.2018 W dniu 13.03.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku.
PP-I.6743.48.2018 26.02.2018 SM Budowa sieci i przyłącza wody socjalnej oraz instalacji i przyłącza p.poż. do budynków (dz. 21/566, 21/580, 21/583, 21/585, 21/586, 21/587, 21/589, 21/631, 21/579, 21/99 obr. 118) ul. Dywizjonu 303, Kustronia   28.05.2018 W dniu 13.03.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku. W dniu 13.03.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku.
PP-I.6743.53.2018 02.03.2018 Mariola Wiśniewska Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej (dz. 3/28, 3/27 obr. 152) ul. Morelowy Zakątek   13.03.2018  
PP-I.6743.75.2018 20.03.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dz. 16/4, 34/1, 35 obr. 161) ul. Kaliowa   09.04.2018  
PP-I.6743.80.2018 22.03.2018 Energa - Operator S.A. Budowa kabla nN (dz. 98/1, 24/12 obr. 85) ul. Lotnicza   28.03.2018  
PP-I.6743.116.2018 12.04.2018 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowych nn (dz. 122/1, 123, 117, 134/6, 116/4, 130, 129, 125/6, 125/5 obr. 141) ul. Pomorska, Ziemii Chełmińskiej, Puszkina   17.04.2018  
PP-I.6743.118.2018 16.04.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dz. 68 obr. 16) obr. Tylna   26.04.2018  
PP-I.6743.124.2018 18.04.2018 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 262/1, 262/3, 262/38, 262/39 obr. 163) ul. Waryńskiego   30.04.2018  
PP-I.6743.140.2018 07.05.2018 MWiO budowa sieci wodociągowej dz. 11 obr. 159 ul. Maciejkowa   14.05.2018  
PP-I.6743.164.2018 22.05.2018 Mirosław i Edyta Teszka Budowa sieci wodociągowej (dz. 7/21, 7/23; obr. 163) ul. Słonecznikowa   29.05.2018  
PP-I.6743.187.2018 07.06.2018 ZDM budowa oświetlenia dz. 285/55,136 obr. 126   22.06.2018  
PP-I.6740.204.2018 26.06.2018 ENERGA-OPERATOR SA montaż stacji transformatorowej ul. Chełmińska (dz. 51/7 obr. 100)   09.07.2018  
PP-I.6743.200.2018 21.06.2018 HEUTINK POLAND ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DZ. 9/103,9/104,9/105,9/106,9/107,9/108,9/109,9/110,9/111,9/112,9/113,9/114,9/115 OBR. 134) 08.08.2018    
PP-I.6743.221.2018 09.07.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć kanalizacyjna dz. 4 obr. 160 ul. Jaśminowa   17.07.2018  
PP-I.6743.222.2018 09.07.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. 57/2,15, 57/17 obr.160 ul. Bluszczowa   27.07.2018  
PP-I.6743.223.2018 09.07.2018 MWIO SP. Z O.O sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. 15,61/17,27/1 obr.160  ul. Bluszczowa   16.07.2018  
PP-I.6743.248.2018 23.07.2018 ZDM oświetlenie ul. Zimowa dz. 45/7,45/43,45/18,45/30,45/54 o. 144   01.08.2018  
PP-I.6743.262.2018 01.08.2018 Danuta Tkacz sieć wod-kan dz. 9/33 obr. 132 ul. Sosnkowskiego   13.08.2018  
PP-I.6743.280.2018 21.08.2018 MWIO sieć kanalizacji sanitarnej ul. Miłoleśna (dz. 5 obr. 119; 10,112 obr. 124)   06.09.2018  
PP-I.6743.281.2018 22.08.2018 ENERGA-OPERATR sieć linii kablowej nn   29.08.2018  
PP-I.6743.286.2018 27.08.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. 2038;28/2;63 obr. 162 ul. Lipowa, Goździkowa i Graniczna   05.09.2018  
PP-I.6743.287.2018 27.08.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągwoa dz. 203/8; 83/2;80/3; 82/11 obr. 162 ul. Lipowa, Goździkowa i Graniczna   03.09.2018  
PP-I.6743.283.2018 23.08.2018 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn 262/1;262/4;262/36;262/37;262/38 ul. Zająca i Sujkowskiej   03.09.2018  
PP-I.6743.291.2018 03.09.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa dz. 173;59/15;17/15;17/9;17/8;20/1 obr. 121 ul. Rydygier/Warszawska   12.09.2018  
PP-I.6743.350.2018 19.10.2018 Orange Polska S.A. rozbudowa kanalizacji kablowej o długości 1052 m obręb 73 dz. 40/1,40/2,31/3,31/4 obr 74 dz. 20/1, 20/2, 25, 26, 27 ul. Waryńskiego i Droga Graniczna   13.11.2018  
PP-I.6743.368.2018 15.11.2018 MWIO SP. ZO.O. sieć kanalizacji sanitarnej dz. 20/12;20/25;62/1;20/1 obr. 121 ul. Warszawska   23.11.2018  
PP-I.6743.385.2018 27.11.2018 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn wraz z wymiana transformatora dz. 90/28;89;88/3;88/4;88/5 obr. 160 ul. Powojowa   14.12.2018  
PP-I.6743.386.2018 28.11.2018 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn 0,4kV zamknięcie pierścienia od ST 15/0,4kV Elektrownia do ST 15/0,4kV Mickiewicza działki: 19/3;19/7;19/10;19/11;20/5;20/3;20/9;20/12;21/2;22/1;35 obr. 35 ul. Mickiewicza   17.12.2018  
PP-I.6743.391.2018 04.12.2018 GRUDPOL SC sieć wiodociągowa dz. 41/8;41/9;41/10;41/11;41/16 obr. 153 ul. Akacjowa   21.12.2018  
PP-I.6743.394.2018 06.12.2018 ORANGE POLSKA SA sieć światłowodowa Waryńskiego, Kaubego, Graniczna, Kurpiowska, Bociania, Jalkowskiego, Jesienna, Działkowa, Łyskowskiego, Skrajna, Przechodnia, Topolowa obr. 70,071,72,73,18,74 działki: 4/3,17,5/6,18,13/3,48,50,1/6,49,2/2,3/2,6,47,42,43,44,45,46,15/3,15/5,1/2,159/1,32/3,39,44/2,46/3,46/2,47,48,49,50,51,52,53/1,7/6,7/9,13/1,13/6,159/3,1/6,16/1,29,35,36/1,36/2,37,38/1,40/1,40/2,1/4,31/4,32/2,42,43,31/48,31/51,31/55,41,34,33,24,27,28,25,7/8,29   08.01.2019  
PP-I.6743.401.2018 19.12.2018 ORANGE POLSKA SA sieć światłowodowa FTTH dz. 43/1 obr. 161; 91/1;52/2;63/1;50/2;62/1;61/1;48/1;46/1;46/1;45/1;44/1;43/1;42/1;41/5;54/8;41/3;54/10;52/1;53/1;40/1;39/1;19/1;19/2;38/5;38/14;38/6;38/8;38/10;38/12;37/12;37/14;35;37/16;35;37/16;37/6;36/1;36/11;37/26;obr. 152; 32/19;33;34;34/44;32/32;32/30;32/32;32/26;32/30;32/24;32/22;32/20;10 obr. 153   07.01.2019  
PP-I.6743.406.2018 31.12.2018 GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ linia kablowa nn 0,4kV zasilająca punkty wolnego ładowania autobusów elektrycznych ul. Składowa dz. 823 obr. 137   10.01.2019

 

PP-I.6743.20.2019 04.02.2019 Orange Polska S.A. sieć światłowodowa FTTH dz. 1/1, 1/2 obr 156 oraz 24, 17/1, 17/2, 16/4, 35, 34/1, 41 obręb 161 oraz 76/7, 76/3, 77, 88/4, 87/7, 73/1, 72/1, 86/12, 86/10, 71/9, 84/1, 83/1, 69/1, 70/1, 67/1, 82/4, 81/1, 66/20 obręb 152   18.02.2019

 

PP-I.6743.19.2019 04.02.2019 Energa-Operator S.A. budowa linii kablowej nieskiego napięcia 0.4kV dz. nr 90/7, 90/8, 90/26, 90/27, 90/24, 90/25, 89, 93/1, 93/11, 93/12, 93/13, 93/2, 93/3 obręb 160   15.02.2019

 

PP-6743.49.2019 05.03.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. Budowa sieci gazu S.C. p=0,5 MPa przy ulicy Akacjowa w Grudziądzu   13.03.2019  
PP-I.6743.54.2019 08.03.2019 ENERGA OPERATR SA linia kablowa nn Dębowa, Jabłoniowa   15.03.2019  
PP-I.6743.45.2019 01.03.2019 LĘDZION ZBIGNIEW sieć wodociągowa i sanitarna dz. 71/16,71/15,71/14,71/11,71/10,71/9,71/8,71/7,71/6,71/5 obr. 151 nul. Paderewskiego   21.03.2019  
PP-I.6743.80.2019 03.04.2019 PSG SP. Z O.O. gazociąg s/c z przyłączem dz. 5/9;6/12;13/1; obr. 75   11.04.2019  
PP-I.6743.85.2019 05.04.2019 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn 0,4kV dz. 35;36/1;34/2;34/1 obr. 152 ul. Brzoskwiniowa   25.04.2019  
PP-I.6743.88.2019 08.04.2019 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dz. 63/5;63/4;2/66 o. 133 Różanowicza   23.04.2019  
PP-I.6743.89.2019 08.04.2019 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dz. 2/67;2/107; o. 133 Sosnkowskiego   29.04.2019  
PP-I.6743.91.2019 09.04.2019 ORANGE POLSKA SA sieć światłowodowa dz. 37/15;88/1;97/13;100/61;101;102;105/2;106;107;108;109;13/4 . 5,11 ul. Garnizonowa, Jagiełły, Malborska, Ks. Witolda, Łokietka   17.04.2019  
PP-I.6743.94.2019 10.04.2019 PSG SP. Z O.O. gazociąg 71/16 obr. 151 Paderewskiego   29.04.2019  
PP-I.6743.98.2019 12.04.2019

PSG Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

gazocią niskiego ciśnienia ul. Sosnkowskiego, dz. nr 11, 376/55 obr. 132   25.04.2019  
PP-I.6743.103.2019 15.04.2019 mwio sp. z o.o. sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. 63/9;63/4;2/66 obr. 133 ul. Sybiraków   06.05.2019  
PP-I.6743.126.2019 30.04.2019 PSG SP. Z O.O. sieć gazowa ś/c z przyłączami dz. 63/8;22;23/3;23/2;24 obr. 15 ul. Tczewska   17.06.2019  
PP-I.6743.129.2019 07.05.2019 ENERGA OPERATOR SA linia kablowa nn dz. 88/18;88/19;88/20 o. 160 ul. Powojowa   15.05.2019  
PP-I.6743.153.2019 27.05.2019 SZ BAU SP. Z O.O. sieć wodociągowa z przyłączami i kanalizacją sanitarną dz. 87/11;87/12;87/14;51 obr. 151   04.06.2019  
PP-I.6743.166.2019 05.06.2019 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA sieć i przyłącza dz. 70/1;70/2;7/7;7/8;7/9;7/10;7/11;7/14;7/15;7/19; 7/26 o. 160   19.06.2019  
PP-I.6743.194.2019 19.06.2019 PSG SP. Z O.O. sieć gazowa wraz z przyłączami dz. 55/3;55/6;55/4;77 obr. 156 ul. Sosnowa   17.07.2019

Postanowienie o obowiązku uzupełnienia dokuymentacji 09.07.2019

uzupełnienie 17.07.2019

PP-I.6743.202.2019 25.06.2019 ORANGE POLSKA SA sieć FTTH dz. 82/2 obr. 151; 38/5;19/2;17/9;16/1;90/1;31;30/1;32/18;32/20;32/22;29/1;32/24;32/26;32/28;32/30;32/32;32/34;32/36;28/18;32/38;33/48;28/20;28/24;33/20;28/22;33/22;33/26;27/13;27/22;27/16;27/24;33/30;33/32;27/18;33/34;27/20;33/36;33/38;26/5;33/40;26/7;26/9;33/42;26/11;33/44;33/46;25/1 obr. 152 dz. 137;105/7;105/5;105/1;113 obr. 162 ul. Jodłowa, Makowa, Jaworowa, Lipowa, Paderewskiego   04.07.2019  
PP-I.6743.204.2019 26.06.2019 PSG. ZP. Z O.O. sieć gazu dz. 8/23;8/22;8/37;8/61;obr. 19; dz. 42/4;42/5;42/8;43/5;44/4;45/10;45/8;46/1;46/2;46/3;47/1;47/3;48/1;48/2;48/6;48/7;49/1;49/4;49/5;61 obr. 22 dz. 67;68/10;87;92/2; obr. 23   08.07.2019  
PP-I.6743.219.2019 08.07.2019 MWIO SP. Z O.O. sieś wodociągowa dz. 23;17/5;17/6; obr. 158 ul. Szarotkowa   25.07.2019  
PP-I.6743.227.2019 11.07.2019 MWiO Sp. z o.o. sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej , dz. nr 11/23, 11/24 i 11/19 obręb0145, dz. nr 298/4 i 303/1 obręb 149   26.07.2019  
PP-I.6743.228.2019 11.07.2019 MWiO Sp. z o.o. sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. nr 11/29 i 21/1 obręb 145   24.07.2019  
PP-I.6743.242.2019 22.07.2019 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków wielorodzinnych na dz. 47/3 w Grudziądzu ul. Kruszelnickiego, dz. nr 42/25, 42/26, 42/27 i 47/3 obręb 28   06.08.2019  
PP-I.6743.244.2019 23.07.2019 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków wielorodzinnych na dz. 1/15 w Grudziadzu, ul. Grunwaldzka, dz. nr 1/15 obręb 9     wycofano wniosek 14.08.2019
PP-I.6740.249.2019 29.07.2019 MWIO sp. z o.o. sieć wodociągowa dz. 9/20;9/21 obr. 134 ul. Konstytucji 3 Maja   21.08.2019  
PP-I.6743.237.2019 17.07.2019 ENERGA OPERATOR SA linia kablowa nn dz. 71/5;71/6;71/7;71/8;71/9;71/10;71/11;71/12;71/14;71/15;71/16;71/17;77/7 o.151 ul. Paderewskiego   02.08.2019  
PP-I.6743.256.2019 02.08.2019 Karolina, Robert Cypryańscy budynek jednorodzinny dz. 91/4 obr. 152 ul. Brzozowa   30.08.2019  
PP-I.6743.260.2019 07.08.2019 ENERGA OPERATOR SA O/TORUŃ sieć kablowa nn 0,4kV dz. 4;51/2;51/5;51/6;51/7;51/9 obr. 160 ul. Jaśminowa   20.08.2019  
PP-I.6740.283.2019 21.08.2019 Witold Musiński sieć wodociągowa dz. 4/43 obr. 152   09.09.2019  
PP-I.6743.285.2019 22.08.2019 ORANGE POLSKA SA sieć światłowodowa dz. 23/11;23/24;27/7;27/8 obr. 138 dz. 93;123;134/6 obr. 141   05.09.2019  
PP-I.6743.286.2019 22.08.2019 ORANGE POLSKA SA sieć światłowodowa dz. 9;10/;151/11; obr. 141 dz. 15/1;16/1;20/14;20/60;20/61;20/84;20/85 obr. 148 dz. 30;120;121;130/3;131;150;174/2;192;193;194/4;211/1;212;252/2;257;266;267/3;268/2;274;302 obr. 149   10.09.2019  
PP-I.6743.287.2019 23.08.2019 ENERGA OPERATOR SA O/TORUN linia kablowa nn dz. 24/2;10/5;10/3;7/5;6/2;obr. 90 ul. Parkowa   12.09.2019  
PP-I.6743.294.2019 29.08.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazociąg s.c. p=0,5 MPado budynków mieszkalnych ul. Narcyzowa, dz. nr 17/2 i 46/8 obręb161   12.09.2019  
PP-I.6743.304.2019 04.09.2019 PSG SP. Z O.O. sieć gazu n/c dz. 11/2;11/8;15/2;63/8 obr. 15 ul. Olsztyńska   24.09.2019  
PP-I.6743.307.2019 05.09.2019 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH oświetlenie ul. Kustronia dz. 21/80;21/557;21/753;21/807 obr. 118   13.09.2019  
PP-I.6743.335.2019 27.09.2019 ENERGA OPERATOR SA linia kablowa nn dz. 2/2 obr. 13 dz. 1/44;1/71 obr. 10 ul. Mieszka I   09.10.2019  
PP-I.6743.343.2019 03.10.2019 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH oświetlenie uliczne dz. 22/8;33 obr. 138 ul. Kujota   14.10.2019  
PP-I.6743.350.2019 10.10.2019 ORANGE POLSKA SA sieć światłowodowa FTTH dz. 5/7;157/31; obr. 141; dz. 11/3;11/19;11/24;21/1; obr. 145; dz. 25;26;27;38/2;51;72/2;91/14;92/2;120;237;267/3;276;292;303/1;304; obr. 149 dz. 33;32/;34obr 153 dz. 6/1;76/6;63;28 obr. 154 ul. Gierymskiego, Beskidzka, Brzozowa, Kaszubska, Kujawska, Jarzębinowa, Tatrzańska   22.10.2019  
PP-I.6743.365.2019 24.10.2019 SUSMARSKA-ROMASZ DAGMARA budynek jednorodzinny ul. Morelowa dz. 6/6 obr. 152   02.12.2019  
PP-I.6743.374.2019 04.11.2019 PSG sp. z o.o. sieć gazowa ś/c wraz z przyłączami dz. 17/1;16/1;16/2;81/1;14/2 obr. 162 ul. Bratkowa   14.1120.19  
PP-I.6743.375.2019 04.11.2019 PSG Sp. z o.o. sieć gazowa ś/c wraz z przyłączami dz. 49/8;51;59;52/6 obr. 151 ul. Kasztanowa   14.11.2019  
PP-I.6743.360.2019 23.10.2019 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa dz. 28 obr. 154 Dębowa   06.11.2019  
PP-I.6743.390.2019 19.11.2019 PSG SP. Z O.O. sieć gazu dz. 90/26;90/27;89;93/1;93/10;93/11 o. 160   03.12.2019  
PP-I.6743.395.2019 21.11.2019 PSG SP. Z O.O. sieć gazu ś/c dz. 3/22;3/26;3/4;5 obr. 152 Morelowa   03.12.2019  
PP-I.6743.396.2019 21.11.2019 PSG SP. Z O.O. sieć gazu ś/c dz. 11;9/25;9/33; obr. 132 Sosnkowskiego   03.12.2019  
PP-I.6743.413.2019 10.12.2019 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH oświetlenie ul. Jaśminowa dz. 4;3/18;3/6;3/12;3/20;3/10 obr. 160  

23.01.2020

 
PP-I.6743.417.2019 18.12.2019 PSG SP. z o. o. Budowa sieci gazu (dz. 34/4, 59 obr. 66) ul. Mierosławskiego    30.12.2019  
PP-I.6743.418.2019 20.12.2019 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 12/2, 1 obr. 114; dz. 35, 36 obr. 113) ul. Konarskiego   14.01.2020  
PP-I.6743.419.2019 23.12.2019 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 16/10, 17/1, 17/2, 46/8, 46/7, 34/2 obr. 161) ul. Paderewskiego, Narcyzowa   07.01.2020  
PP-I.6743.421.2019 23.12.2019 PSG SP. z o. o. Budowa gazociągu ś/c (dz. 6/1, 56/13 obr. 154) ul. Dębowa   07.01.2020  
PP-I.6743.423.2019 23.12.2019 PSG Sp. z o. o. Budowa gazociągu ś/c (dz. 4, 91/3, 283/4, 283/10 obr. 160) ul. Jaśminowa   03.01.2020  
PP-I.6743.16.2020 21.01.2020 Majster Atlas Kujawy P. Świec Sp.j. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (dz. 1/18, 1/16, 1/15, 1/17, 8, 50 obr. 62; dz. 9/1 obr. 63) ul. Rapackiego   23.01.2020  
PP-I.6743.18.2020 22.01.2020 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej (dz. 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/19, 4/20, 4/43 obr. 152) ul. Morelowy Zakątek   06.02.2020  
PP-I.6743.19.2020 22.01.2020 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej oraz wymiana istniejącej linii napowietrznej (dz. 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/21, 56/22, 57 obr. 154) ul. Dębowa   06.02.2020  
PP-I.6743.40.2020 17.02.2020 Kamińscy Magdalena Leszek sieć wodociągowa z przyłączem dz. 3/22;3/26;3/4;5 obr. 152   06.03.2020  
PP-I.6743.41.2020 18.02.2020 PSG SP. Z O.O. sieć gazu n/c (dz. 9/24, 9/109, 9/112, 9/113 obr. 134) ul. Runa Leśnego   02.03.2020  
PP-I.6743.54.2020 06.03.2020 Energa-Operator S.A. budowa linii kablowej nn 0,4kV (dz. 1/145, 1/146, 1/147 obr. 13) ul. Mieszka I   13.03.2020  
PP-I.6743.71.2020 27.03.2020 Alicja i Jarosław Kozłowscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 9/110; obr. 134) ul. Runa Leśnego   10.04.2020  
PP-I.6743.73.2020 31.03.2020 ZDM budowa oświetlenia ul. Jackowskiego dz. 164/9;174;78/4; obr, 109     wycofanie wniosku przez inwestora
PP-I.6743.80.2020 14.04.2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej ś/c ul. Powojowa, Szafirkowa (dz. 27/1, 88/20, 88/18 obr. 160)   22.04.2020  
PP-I.6743.81.2020 14.04.2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej ś/c ul. Jodłowa (dz. 31, 26/7, 26/20, 26/21 obr. 152)   22.04.2020  
PP-I.6743.97.2020 24.04.2020 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa dz. 5,7 obr. 153;153 ul. Morelowa   06.05.2020  
PP-I.6743.109.2020 13.05.2020 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dz. 11, 26 obr. 159) ul. Nasturcjowa   28.05.2020  
PP-I.6743.110.2020 14.05.2020 ENERGA OPERATOR SA linia kablowa nn 0,4kV ul. Sosnkowskiego   02.06.2020  
PP-I.6743.111.2020 15.05.2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu ś/c (dz. 43/1, 24, 27, 44/3, 45/4, 23/1, 26/1, 28/1, 30/1 obr. 161) ul. Konwaliowa   10.06.2020  
PP-I.6743.113.2020 15.05.2020 ZDM Budowa oświetlenia (dz. 164/9, 174, 78/4 obr. 109) ul. Jackowskiego     wycofano wniosek przez inwestora
PP-I.6743.114.2020 15.05.2020 PSG Sp. z o. o. Budowa gazociągu ś/c (dz. 81, 123/8 obr. 155) ul. Dębowa   28.05.2020  
PP-I.6743.118.2020 19.05.2020 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dz. 11 obr. 159) ul. Maciejkowa   27.05.2020  
PP-I.6743.119.2020 20.05.2020 Strefa Edukacjo E=mc2 Sp. z o. o. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 58 obr. 109) ul. Jackowskiego   19.06.2020  
PP-I.6743.121.2020 21.05.2020 ZDM Budowa oświetlenia ulicy (dz. 39/1, 39/2, 41/1 obr. 163) ul. Waryńskiego   23.06.2020  
PP-I.6743.126.2020 03.06.2020 ZDM Budowa oświetlenia (dz. 164/9, 174, 78/4 obr. 109) ul. Jackowskiego   10.06.2020  
PP-I.6743.129.2020 03.06.2020 Energa - Operator S.A. Budowa linii Kablowej (dz. 9/4, 9/12, 9/25, 9/33, 9/34, 9/38, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46 obr. 132) ul. Sosnkowskiego   17.06.2020  
PP-I.6743.133.2020 08.06.2020 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 9/123, 9/127 obr. 134) ul. Jagodowa   23.06.2020  
PP-I.6743.134.2020 08.06.2020 ZDM Budowa oświetlenia ulicznego (dz. 21/185 obr. 118) ul. Kustronia, Polskich Skrzydeł   18.06.2020  
PP-I.6743.135.2020 10.06.2020 ZDM Budowa oświetlenia ulicznego (dz. 6/138 obr. 98) ul. Kasprzyckiego   15.06.2020  
PP-I.6743.139.2020 10.06.2020 PSG Sp. z o.o. sieć gazu ś/c dz. 4;29/30;29/39;29/41;29/42;38/1;39/1;41/14;41/16;42/4;42/20;42/23;42/24;42/26;43;100/1 o. 160 ul. Jaśminowa, Bławatkowa   14.07.2020  
PP-I.6743.140.2020 10.06.2020 PSG Sp. z o.o. sieć gazu ś/c dz. 11/14 obr. 151 ul. Jaworowa, Paderewskiego     w dniu 28.07.2020 r. wycofano wniosek
PP-I.6743.145.2020 18.06.2020 ZDM Budowa oświetlenia ulicznego (dz. 2/59, 2/139 obr. 133) ul. Sybiraków   26.06.2020  
PP-I.6743.158.2020 08.07.2020 SM Budowa sieci i przyłącza wody socjalnej oraz instalacji wody p.poż. (dz. 2/37, 2/77, 2/103 obr. 132) ul. Sobieskiego 50,52,54 i Łęgi 9   27.07.2020  
PP-I.6743.164.2020 10.07.2020 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dz. 161/4, 168/9, 163/10, 177/6, 181/5, 164/7 obr. 141) ul. Droga Jeziorna, Malczewskiego   23.07.2020  
PP-I.6743.167.2020 13.07.2020 SM Budowa sieci i przyłącza wody (dz. 2/8, 2/31, 2/45, 2/90, 2/93, 2/94 obr. 132) ul. Sobieskiego 2,4,6,8,8a   24.07.2020  
PP-I.6743.173.2020 16.07.2020 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dz. 11, 38, 61 obr. 159) ul. Nasturcjowa   31.07.2020  
PP-I.6743.202.2020 14.08.2020 JPD SP. z o. o. SP. k. Budowa sieci wodociągowej (dz. 2/7, 2/6, 2/14, 5 obr. 152) ul. Morelowa   28.08.2020  
PP-I.6743.209.2020 18.08.2020 PSG SP. z o. o. Budowa gazociągu ś/c (dz. 60/17 obr. 16) ul. Przednia   25.08.2020  
PP-I.6743.266.2020 12.10.2020 Karolina Chrzanowska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 50/2, 6/33 obr. 14) ul. Poniatowskiego   28.10.2020  
PP-I.6743.274.2020 26.10.2020 PSG SP. z o. o. Budowa gazociągu ś/c (dz. 11/14 obr. 152; dz. 81/5 obr. 151) ul. Paderewskiego, Jaworowa   13.11.2020  
PP-I.6743.289.2020 17.11.2020 Energa - Operator S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV ul. Runa Leśnego (dz. 9/127, 9/137, 9/138, 9/139, 9/140, 9/141, 9/142, 9/143, 9/144, 9/145 obr. 134)      
PP-I.6743.290.2020 17.11.2020 Energa -Operator S.A Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV ul. Miłorzębowa (dz. 21, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/32, 45/1, 45/5, 45/6, 45/7 obr. 156)      
PP-I.6743.314.2020 02.12.2020 Energa-Operator SA budowa linii energetycznej nn dz. 271;81/1;81/2;81/3;81/4;81/18;81/19;90/28 obr. 160 ul. Powojowa      
PP-I.6743.323.2020 09.12.2020 Szulc Łukasz budynek jednorodzinny ul. Dębowa dz.56/19;56/27 obr. 154      

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 01-07-2015 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-01-2021 15:11