herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2015 dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/49, 1/33, 1/35, 1/41, 1/25 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu

                                                                                                                                          Wywieszono dnia, 22.06. 2015 r.

                                                                                                                                            Zdjęto dnia,     07.07.2015 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                        Grudziądz,  22.06.2015 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.4.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w związku ze złożonym wnioskiem Panią Magdalenę Rybczyńską, reprezentującą firmę STULSZ Magdalena Rybczyńska, ul. Lipowa 43A, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/49, 1/33, 1/35, 1/41, 1/25 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu, informuję, że w dniu  22.06.2015 r. wydano decyzję nr 7/2015 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 07-07-2015 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 07-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 07-07-2015 12:14