herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 15.07.2015r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2015 dla budowy ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Grudziądzu na działkach nr : 21/5, 85/2, 22/3, 39/1, 88, 98/1, 42/7, 64/1, 43/1, 97/1, 99/1, 44/1, 100/1, 45/1, 35/1, 46/1, 101/1, 102/1, 47/7, 34/1 - obręb 124; dz. nr: 5, 18/1, 37/1, 17/1, 20/1 - obręb 119 zlokalizowanych przy ulicy Południowej w Grudziądzu

                                                                                                                          wywieszono                  dnia 17.07.2015r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 03.08.2015r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                     Grudziądz 15.07.2015r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.6.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Piotra Szeflera (87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12) działającego w imieniu  Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (86-300 Grudziądz ul. M.C. Skłodowskiej 6/7) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Grudziądzu”  na działkach  nr : 21/5, 85/2, 22/3, 39/1, 88, 98/1, 42/7, 64/1, 43/1, 97/1, 99/1, 44/1, 100/1, 45/1, 35/1, 46/1, 101/1, 102/1, 47/7, 34/1 – obręb 124; dz. nr: 5, 18/1, 37/1, 17/1, 20/1  – obręb 119 zlokalizowanych  przy ulicy Południowej w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  15.07.2015r. wydano decyzję nr 8/2015 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 poz. 199 z późn. zm) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 17-07-2015 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 17-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 17-07-2015 11:14