herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE: Informuję, że w dniu 24.07.2015 r. wydano decyzję nr 9/2015 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na działkach nr: 74 obr. 25; dz. nr 183, 185, 131/7 obr. 26 położonych przy ul. Kochanowskiego w Grudziądzu.


Wywieszono dnia, 24.07.2015r.

Zdjęto dnia, 10.08.2015r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 24.07.2015 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.7.2015

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na działkach nr: 74 obr. 25; dz. nr 183, 185, 131/7 obr. 26 położonych przy
ul. Kochanowskiego w Grudziądzu, informuję, że w dniu 24.07.2015 r. wydano decyzję nr 9/2015 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 24-07-2015 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 24-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2015 11:22