herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 5 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:

 

X  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 5 sierpnia  2015 r. o godz. 16:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad :

 

1.Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,

2.  Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta;

3.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027;

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

6. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.;

7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego;

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parkowi Miejsko – Leśnemu, zlokalizowanemu w obszarze zawierającym się pomiędzy ulicami: gen. Józefa Hallera – Żwirki – Parkową – Cegielnianą;

9.  Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2016 – 2018”;

10. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. w Grudziądzu zadania własnego gminy dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

12. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grudziądz;

13. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz;

14. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz;

15.  Zakończenie obrad.                                           

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 31-07-2015 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 31-07-2015 10:37