herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 242/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2008-07-01 12:07
dokument Zarządzenie Nr 241/08 w sparwie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej na rzecz gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-04 14:06
dokument Zarządzenie Nr 240/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-08-04 14:05
dokument Zarządzenie Nr 239/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-08-04 14:05
dokument Zarządzenie Nr 238/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 20... 2008-08-04 14:04
dokument Zarządzenie Nr 237/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kosmonautów... 2008-08-04 14:03
dokument Zarządzenie Nr 236/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Jesiennej/ Działkowej... 2008-08-04 14:02
dokument Zarządzenie Nr 235/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-08-04 14:01
dokument Zarządzenie Nr 234/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz... 2008-08-04 14:01
dokument Zarządzenie Nr 233/08 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Marii Konopnickiej 17b ... 2008-08-04 14:00
dokument Zarządzenie Nr 232/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-01 12:15
dokument Zarządzenie Nr 231/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr 11681 na rzecz gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-01 12:13
dokument Zarządzenie Nr 230/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Generała Hallera... 2008-08-01 12:12
dokument Zarządzenie Nr 229/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu. 2008-08-01 12:11
dokument Zarządzenie Nr 228/08 w sprawie upoważnienia dla zastępcy dyrektora Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz. 2008-06-25 08:44
dokument Zarządzenie Nr 227/08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Batorego 4... 2008-08-01 12:09
dokument Zarządzenie Nr 226/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu przy ul. Hallera... 2008-08-01 12:08
dokument Zarządzenie Nr 225/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego... 2008-08-01 11:49
dokument Zarządzenie Nr 224/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Czarna Droga ... 2008-08-01 11:49
dokument Zarządzenie Nr 223/08 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana Krzysztofa Dobuszewskiego na nieruchomości zabudowanej przy ul. Chełmińskiej 132... 2008-08-01 11:47
dokument Zarządzenie Nr 222/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 8.088,00 zł wraz z oprocentowaniem... 2008-07-29 16:45
dokument Zarządzenie Nr 221/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu 2008-06-19 07:49
dokument Zarządzenie Nr 220/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego... 2008-08-07 11:57
dokument Zarządzenie Nr 219/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy ... 2008-07-29 16:42
dokument Zarządzenie Nr 218/08 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2008-07-29 16:38
dokument Zarządzenie Nr 217/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-06-20 11:11
dokument Zarzadzenie Nr 216/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-06-20 11:08
dokument Zarządzenie Nr 215/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-07-29 16:35
dokument Zarządzenie Nr 214/08 w sprawie powołania likwidatora Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej w Grudziądzu oraz określenia czynności likwidacyjnych 2008-06-12 14:00
dokument Zarządzenie Nr 213/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości przy ul. Kruczej... 2008-07-29 16:33
dokument Zarządzenie Nr 212/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2008-07-29 16:32
dokument Zarządzenie Nr 211/08 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę majątku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu. 2008-07-29 16:34
dokument Zarządzenie Nr 210/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Grudziądzu 2008-06-12 11:14
dokument Zarządzenie Nr 209/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu 2008-06-12 11:12
dokument Zarządzenie Nr 208/08 w sprawie zmiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Gen.Grota - Roweckiego... 2008-07-29 16:26
dokument Zarządzenie Nr 207/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu 2008-06-12 10:47
dokument Zarządzenie Nr 206/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu 2008-06-12 10:45
dokument Zarządzenie Nr 205/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2008-06-12 10:44
dokument Zarządzenie Nr 204/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2008-07-29 16:25
dokument Zarządzenie Nr 203/08 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu 2008-06-12 11:17
dokument Zarządzenie Nr 202/08 w sprawie wzorów wniosków o przyznanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2008-07-29 16:23
dokument Zarządzenie Nr 201/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz.... 2008-07-29 16:21
dokument Zarządzenie Nr 200/08 w sprawie powołania zespołu roboczego w celu przeprowadzenia analizy i wypracowania koncepcji funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie 2008-07-29 16:20
dokument Zarządzenie Nr 199/08 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-06-24 11:48
dokument Zarządzenie Nr 198/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-06-24 11:48
dokument Zarządzenie Nr 197/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-06-24 11:47
dokument Zarządzenie Nr 196/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonej przy ul. Parkowej... 2008-06-24 11:47
dokument Zarządzenie Nr 195/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-06-24 11:46
dokument Zarządzenie Nr 194/08 w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2008-06-24 11:45