herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 28 października 2015 r.

Grudziądz, 21 października 2015 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XIII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 października  2015 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1. Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z X i XI sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożone przez:

a) Przewodniczącego Rady w związku ze złożonym przez radnych ślubowaniem,

b) Przewodniczącego Rady za rok 2014,

c) Prezydenta Grudziądza za rok 2014;

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy-miasta Grudziądz w roku szkolnym 2014/2015;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027;

7. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza;

9.  Uchwała w sprawie opłaty targowej;

10.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

11.  Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych;

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina-miasto Grudziądz,

13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej:

  1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
  2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
  3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
  4. głosowanie nad projektem uchwały;

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego;

16.  Uchwała w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu;

17. Uchwała  w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu na kadencję 2016-2019;

18. Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu na kadencję 2016-2019;

19. Uchwała  w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza;

20. Uchwała w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

21. Uchwała w sprawie  zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz;

22. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (rondo Janusza Bucholca);

23. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (rondo ks. Janusza Majewskiego);

24. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy-miasto Grudziądz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”;

25.  Interpelacje;

26.  Zapytania i wolne głosy;

27.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                        

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 12-10-2015 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 22-10-2015 13:01